D.Vụ Tại Trường

Việc Làm

Đặt Quảng Cáo

HotLine

Trang nhất » Danh sách dự thi sát hạch

Danh sách dự sát hạch ngày 16/04/2015

Anh (chị) xem và nhớ STT (số thứ tự) trong danh sách dưới đây, vui lòng xem kỹ từ trên xuống dưới cho đến hết STT để thuận tiện cho việc sát hạch và ký nhận GPLX.
Ngày dự sát hạch anh (chị) nhớ mang theo 
CMND hoặc Passport bản chính và bút bi màu xanh.

       Danh Sách Thí Sinh Dự Sát Hạch Ngày 16/04/2015
STT Họ Và Tên Ngày Sinh Số CMND
1 LÊ TUẤN ANH 03/01/1997 212577108
2 NGUYỄN THỊ TÚ ANH 02/08/1996 285504959
3 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH 18/02/1996 025772562
4 NGÔ THỊ PHƯƠNG ÁNH 19/08/1995 025368050
5 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 23/01/1993 321442064
6 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 27/10/1991 024751497
7 ĐẶNG PHƯỚC LÂM ANH 03/11/1995 321513877
8 TRƯƠNG THIÊN BẢO 23/01/1997 025913144
9 NGUYỄN HOÀNG THẾ BẢO 03/01/1997 272514234
10 TRẦN THỊ BÍCH CHI 03/05/1996 272472586
11 ĐOÀN THỊ QUỲNH CHI 27/02/1995 025154652
12 NGUYỄN THỊ KIM CHI 24/11/1990 261230556
13 ĐINH ĐÌNH CHINH 01/09/1987 024250258
14 ĐẶNG THỊ CHO 12/08/1994 215309677
15 PHẠM DUY CHÚC 13/12/1989 271859474
16 ĐINH THỊ CHUNG 29/12/1965 021696785
17 HỒ VĂN ĐẦY 19/09/1991 272142420
18 LÊ HOÀNG ĐÔNG 10/10/1994 301594122
19 TRẦN HOÀNG DƯ 29/01/1984 311850001
20 TRẦN THANH ĐỨC 18/01/1997 025501639
21 VĂN THỊ NGỌC DUNG 01/08/1994 381779366
22 TRẦN ĐÌNH DUY 02/06/1994 197338808
23 PHAN BÍCH DUYÊN 06/11/1993 024994169
24 LƯƠNG THỊ NGỌC HẠNH 02/01/1996 215375718
25 PHÙNG VỊ HÀO 24/09/1996 025426010
26 MAI XUÂN HẬU 01/10/1995 272631917
27 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 05/11/1996 285605613
28 LÊ THỊ HIỀN 12/04/1981 162350010
29 TRẦN THỊ HIỀN 17/01/1986 162800022
30 HÀNG KHÁNH HIỆP 14/02/1995 025298426
31 NGUYỄN THỊ HIỆP 15/06/1961 020918675
32 NGUYỄN HOÀNG HIẾU 16/12/1996 025563443
33 PHAN KHÁNH THÀNH HIẾU 20/02/1997 025434638
34 TRẦN MINH HOÀNG 20/07/1996 025534969
35 NGUYỄN VĂN HÙNG 01/01/1985 301151055
36 TỐNG THỊ MAI HƯỜNG 01/07/1991 290976877
37 LÊ THIỆN HƯƠNG 14/06/1993 321462936
38 HUỲNH THỊ HƯƠNG 07/01/1991 212754244
39 NGUYỄN VŨ DIỄM HƯƠNG 21/03/1996 272411407
40 NGUYỄN QUANG HUY 29/10/1994 273471857
41 LÊ ĐÌNH GIA HUY 04/03/1997 025485273
42 HOÀNG NGHĨA HUY 08/02/1997 025667336
43 PHẠM NHỰT HUY 15/04/1992 024569999
44 THÂN QUANG HUY 21/02/1997 025471946
45 HOÀNG HÀN HUYÊN 10/01/1992 250942834
46 PHAN THỊ THANH HUYỀN 26/04/1995 241498727
47 PHAN THỊ DIỆU HUYỀN 24/06/1996 272490468
48 ĐINH XUÂN KHẢ 28/08/1959 020941539
49 TRƯƠNG TẤN KHOA 13/03/1997 025495062
50 ĐẶNG MINH KHUYÊN 01/01/1980 300857573
51 PHAN TUẤN KIỆT 17/09/1995 352237187
52 ĐINH HOÀNG THIÊN KIM 20/10/1996 272517403
53 NGUYỄN THỊ MỸ KIM 07/11/1996 025494010
54 ĐẬU THỊ MINH KIM 20/04/1987 240890898
55 TRẦN THỊ NGỌC LÀI 18/07/1995 272367912
56 ĐẶNG HOÀNG LAM 16/03/1993 321457129
57 HUỲNH CHẤN LÂM 31/01/1997 025434360
58 TRẦN TRỌNG LỄ 03/12/1996 025656578
59 BÙI MAI TRÚC LINH 02/07/1996 025431314
60 TRƯƠNG THỊ ÁI LOAN 28/12/1995 205816507
61 PHAN THỊ BẢO LỘC 29/03/1994 025155770
62 NGUYỄN VĂN LONG 10/10/1983 271507884
63 ĐÀO CHÂU LONG 14/03/1997 025591594
64 VŨ HOÀNG LONG 08/10/1995 025430882
65 PHẠM HOÀNG LỢT 01/01/1995 381717961
66 ĐẶNG THÀNH LỰC 01/07/1994 025071566
67 HOÀNG THỊ LY 16/03/1995 187374448
68 LÊ VĂN MẠNH 21/03/1997 025706871
69 NGUYỄN NGỌC MINH 05/12/1996 025396230
70 PHẠM CÔNG MINH 28/09/1996 025396263
71 TRẦN THỊ NHỰT MINH 19/01/1997 301604562
72 LÊ ĐOÀN DIỄM MY 10/05/1993 272374113
73 NGUYỄN NAM 27/04/1988 205429605
74 ĐẶNG THỊ HẰNG NGA 12/02/1983 025834332
75 HỒ THỊ NGA 01/05/1978 273613586
76 NGÔ THỊ NGA 09/09/1985 172019873
77 NGUYỄN THỊ MỸ NGÂN 07/11/1996 025494684
78 THÁI HOÀNG NGÂN 25/07/1996 251012387
79 ĐẶNG NGỌC NGÂN 27/11/1994 312216870
80 LÊ NGỌC KIỀU NGÂN 01/10/1996 312280850
81 NGUYỄN THỊ MỸ NGÂN 23/11/1996 321568392
82 NGUYỄN HỒNG NGHĨA 09/10/1993 312204590
83 LƯƠNG HIẾU NGHĨA 21/09/1996 025435161
84 TRẦN TRUNG NGHĨA 05/05/1973 022703831
85 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 18/10/1996 025753288
86 NGUYỄN VŨ KHÁNH NGỌC 22/10/1996 025435723
87 NGUYỄN THANH NHÃ 01/11/1985 023950307
88 TRẦN THỊ THANH NHÀN 04/11/1995 273587688
89 ĐINH TRẦN THIÊN NHÂN 17/05/1985 023980975
90 NGUYỄN THỊ NHI 01/01/1989 381456583
91 NGUYỄN THỊ NHÍ 24/10/1988 352117267
92 PHAN QUỲNH NHƯ 27/04/1995 025302450
93 PHẠM HỒNG NHUNG 09/04/1996 025333020
94 NGÔ VĂN PHẤN 30/12/1996 381807914
95 NGUYỄN ĐÌNH PHONG 27/01/1996 285487021
96 VÕ DUY PHONG 20/07/1992 291085021
97 NGUYỄN VĂN PHÚC 01/01/1997 341810923
98 HỒ THIÊN PHÚC 03/04/1997 273627244
99 ĐỖ ĐỨC PHƯỚC 09/09/1989 312014703
100 NGUYỄN N. PHƯƠNG PHƯƠNG 30/11/1987 285174902
101 ĐẶNG THỊ DIỄM PHƯƠNG 03/03/1993 201667364
102 PHAN THỊ MỸ PHƯƠNG 03/09/1993 312174173
103 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 20/07/1996 025431637
104 TRẦN DUY QUANG 14/12/1996 025591745
105 TRƯƠNG TRẦN QUÍ 16/05/1993 025013973
106 VÕ MINH SANG 22/12/1988 024230857
107 TRƯƠNG NGỌC SANG 22/09/1990 321417649
108 NGUYỄN VĂN SƠN 08/05/1989 261219165
109 TRẦN VĂN SƠN 04/04/1989 264307291
110 NGUYỄN KIM SƠN 28/02/1982 301005961
111 NGUYỄN NHẬT TÀI 20/03/1993 272327132
112 NGUYỄN TUẤN TÀI 18/12/1996 331794249
113 NGUYỄN VĂN TÂM 29/08/1994 312219223
114 HÀ DUY TÂM 03/10/1988 024750656
115 HOÀNG QUỐC TÂN 30/07/1981 271402806
116 TRƯƠNG HỒNG THẮM 01/01/1991 363582001
117 NGUYỄN THIỆN THÀNH 07/02/1996 025489334
118 TRỊNH CÔNG THANH 26/11/1970 022427671
119 LÊ HUY THÀNH 08/03/1997 025631125
120 NGUYỄN THANH THẢO 28/02/1995 331794149
121 NGUYỄN THỊ NHƯ THẢO 06/06/1992 250927015
122 NGUYỄN THỊ THU THẢO 08/07/1996 025489598
123 LÊ THỊ XUÂN THẢO 15/09/1996 025346260
124 LƯU CHÍ THIỆN 11/02/1994 025470167
125 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG THỊNH 09/11/1996 025261418
126 NGUYỄN CHÍ THỊNH 15/02/1997 025495681
127 NGUYỄN THỊ BÉ THƠ 06/11/1992 321437216
128 LÊ THỊ KIM THOA 29/12/1993 205771299
129 TRẦN KIM THOA 31/01/1990 312095641
130 NGUYỄN QUỐC THÔNG 04/06/1996 025397817
131 NGUYỄN THỊ THỦY 21/12/1995 251027345
132 TẠ THỊ THU THỦY 02/05/1977 024972116
133 PHẠM NGUYỄN NGỌC THÚY 04/05/1987 273186718
134 LÊ THỊ THU THỦY 18/12/1956 020410848
135 LÊ VĂN TÍ 19/01/1994 381736112
136 NGÔ THỤY BÍCH TRÂM 17/11/1996 025640199
137 NGUYỄN VĂN TRÍ 07/01/1994 025153286
138 NGUYỄN TRẦM TUẤN TRIỆT 06/12/1996 366156314
139 ĐINH KIỀU TRINH 08/01/1983 023881070
140 VŨ THÀNH TRUNG 14/06/1994 025281276
141 HUỲNH LÊ MINH TRUNG 07/04/1995 025504282
142 NGUYỄN ANH TUẤN 12/09/1992 024968961
143 NGUYỄN BÁ ANH TUẤN 16/11/1996 025488039
144 LÊ ANH TUẤN 26/07/1996 025534697
145 PHAN ANH TUẤN 02/08/1996 245260362
146 NGUYỄN THANH TÙNG 12/01/1985 341195592
147 VÕ THỊ HỒNG TÚY 01/06/1983 025920247
148 PHẠM DIỆP BỘI TUYỀN 07/12/1996 025543446
149 ĐỖ THỊ ÁNH TUYẾT 20/10/1994 250971252
150 NGUYỄN VĂN ỬNG 08/09/1994 215364771
151 THÁI VĂN ÚT 11/11/1994 385611904
152 ĐỖ THỊ PHƯƠNG UYÊN 16/07/1995 261450239
153 NGÔ THÙY VÂN 20/09/1992 024658149
154 NGUYỄN HÙNG VIỆT 14/11/1996 025760631
155 NGUYỄN QUANG VINH 10/09/1984 023761416
156 LÝ TRUNG VINH 01/01/1992 381650877
157 TRẦN NGỌC VINH 19/03/1990 024288514
158 TRƯƠNG NGỌC VŨ 08/11/1996 261355935
159 NGUYỄN NGỌC VŨ 11/02/1983 321101520
160 TRẦN THỊ THẢO VY 06/07/1991 290997141
161 HUỲNH ĐỨC XƯƠNG 21/07/1985 023793676
162 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 27/10/1986 301190709
1 PHẠM THẾ ANH 04/01/1996 312308305
2 PHẠM GIA BẢO 20/11/1996 225752739
3 ĐẶNG VĂN BÍNH 15/06/1987 162710799
4 NGÔ THỊ CẨM 06/06/1993 212268061
5 VÕ THỊ ĐÀO 28/01/1996 212665905
6 TRẦN THANH DUY 10/12/1995 025495310
7 NGUYỄN TRẦN THANH DUY 18/11/1996 025549857
8 HUỲNH THANH HẢO 01/01/1997 381773930
9 TRẦN VŨ KIM HOÀNG 30/09/1988 271882859
10 MAI TẤN HƯNG 03/05/1994 025464358
11 NGỤY KIM HỶ 14/06/1994 025466511
12 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 10/11/1996 025489279
13 LÊ NGÔ ANH KHOA 23/06/1996 025603411
14 ĐOÀN TRUNG KIÊN 29/10/1990 024644049
15 NGUYỄN TẤN KIỆT 08/02/1987 341383368
16 NGUYỄN THỊ ÁNH LINH 10/10/1992 362314231
17 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 15/05/1993 260392302
18 NGUYỄN VĂN NGÀ 27/11/1989 024556979
19 LẠI THANH NGUYÊN 04/01/1991 173665419
20 NGUYỄN ĐÌNH NHÂN 27/05/1990 186464718
21 PHAN THỊ THẢO NHI 03/12/1995 025308259
22 HỒ THỊ PHƯƠNG NHƯ 09/04/1993 312180935
23 TRẦN THỊNH PHÁT 15/02/1997 025835017
24 ĐẶNG HUỲNH THÚY PHƯƠNG 11/06/1990 024940213
25 LÂM QUỐC SƠN 15/10/1991 024474495
26 HỒ MINH TÀI 12/07/1994 025304756
27 HOÀNG NGUYỄN HOÀI TÂM 22/04/1991 024457795
28 VÕ HỒNG THẢO 07/02/1994 341692779
29 ĐẶNG PHƯƠNG THẢO 22/02/1985 381173917
30 NGUYỄN THÙY TRANG 25/05/1984 025731064
31 HUỲNH THANH TUẤN 11/12/1988 381565452
32 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 18/12/1996 025471626
33 NGUYỄN THANH TUẤN 31/05/1996 025673043
34 UÔNG NỮ THẢO UYÊN 07/12/1996 264442300
35 PHAN THỊ HỒNG VÂN 16/04/1996 261391235
36 KIM THỊ THANH VÂN 15/05/1987 341322023
ANH/CHỊ KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH VUI  LÒNG LIÊN HỆ VỚI NHÀ TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC BỔ SUNG HỒ SƠ THI LẠI ĐỢT SAU. SỐ ĐT: 08.39931791  

Dạy nghề

Liên Kết


Mẫu Đơn Đăng Ký

>> Download mẫu đơn đăng ký

 Click vào để download mẫu đơn đăng ký thi lái xe

Góc Kỷ Niệm

 8 Ảnh | 501 Lần xem
 7 Ảnh | 550 Lần xem
 15 Ảnh | 669 Lần xem
Copyright © Bộ Môn Thi Lái Xe. All right reserved                                     Địa chỉ: 648/28 Cách mạng tháng 8 - P.11 - Q.3 - TP.HCM
                           Trường TCN Nhân Đạo                                                           Điện thoại: 08.39931791 hoặc 08.39931370 (số nội bộ 106)