D.Vụ Tại Trường

Việc Làm

Đặt Quảng Cáo

HotLine

Trang nhất » Danh sách dự thi sát hạch

Danh sách dự sát hạch ngày 13/07/2014

Anh (chị) xem và nhớ STT (số thứ tự) trong danh sách dưới đây, vui lòng xem kỹ từ trên xuống dưới cho đến hết STT để thuận tiện cho việc sát hạch và ký nhận GPLX.
Ngày dự sát hạch anh (chị) nhớ mang theo 
CMND hoặc Passport bản chính và bút bi màu xanh.

       Danh Sách Thí Sinh Dự Sát Hạch Ngày 13/07/2014
STT Họ Và Tên Ngày Sinh Số CMND
1 NGUYỄN NGỌC ÂN 01/03/1986 121523458
2 NGUYỄN VĂN THAO ANH 09/11/1990 371487685
3 LỮ THỊ CHINH 20/06/1989 186600543
4 NGUYỄN MINH CHUNG 16/09/1995 025292064
5 VÕ THỊ KIM CƯƠNG 19/08/1985 215093204
6 TRẦN VĂN ĐẠI 01/01/1991 366005520
7 ĐOÀN CAO CHÍ ĐẲNG 31/10/1995 301539906
8 NGUYỄN NGỌC DANH 02/04/1992 215272939
9 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 16/08/1993 212789533
10 NGUYỄN LÊ TIẾN ĐẠT 15/01/1995 025494794
11 CHÂU VĂN ĐÂY 01/01/1987 365650287
12 NGUYỄN VĂN ĐẾN 28/06/1993 215309729
13 NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM 07/02/1989 241205825
14 NGUYỄN ĐÌNH ĐÌNH 22/03/1995 371796036
15 PHAN TIẾN ĐÍNH 18/08/1983 290751235
16 NGUYỄN THÀNH ĐÔ 30/08/1993 371532382
17 NGUYỄN RA ĐÔ 09/12/1987 024103165
18 VŨ NGỌC ĐỨC 13/04/1996 272426244
19 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 13/03/1989 371213556
20 ĐỖ THỊ ĐƯỜNG 18/12/1988 112356887
21 HOÀNG DUY 24/01/1994 272363012
22 NGUYỄN BẢO DUY 20/12/1988 024261505
23 NGUYỄN MINH DUY 06/01/1995 341797147
24 CAO THỊ HƯƠNG GIANG 29/08/1995 025224019
25 ĐỖ THỊ HÀ 20/03/1988 162943445
26 NGUYỄN THỊ THU HÀ 27/07/1995 272363217
27 LÊ THỊ HÀ 15/04/1986 183354534
28 NGUYỄN VIẾT HÀ 05/10/1976 025331528
29 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 28/03/1984 023683911
30 ĐOÀN THỊ BÉ HAI 25/10/1992 352074196
31 HÀ VĂN HẢI 28/06/1993 173797451
32 DƯƠNG CHÍ HẢI 15/02/1987 024115576
33 NGUYỄN MINH HẢI 02/01/1984 023682707
34 NGUYỄN VĂN HẢI 21/01/1992 024748605
35 HUỲNH HOẰNG HẢI 06/09/1994 025430815
36 PHẠM TUẤN HẢI 08/12/1971 023211030
37 NGUYỄN THỊ HẠNH 01/05/1976 023170926
38 PHẠM ĐỨC HẠNH 10/12/1995 245288671
39 NGUYỄN THỊ HIỀN 18/12/1992 164415141
40 TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA 05/06/1993 174321696
41 NGUYỄN THỊ HỒNG HOA 01/01/1982 371083417
42 TRỊNH THỊ HÒA 15/05/1990 173154710
43 PHẠM QUANG HÒA 01/07/1990 024801191
44 LÊ NHẬT HOÀNG 20/01/1986 194298025
45 ĐINH XUÂN HOÀNG 28/04/1996 025433962
46 NGUYỄN THANH HOÀNG 08/07/1986 215061822
47 BÙI THỊ BÉ HỒNG 20/10/1992 212705391
48 VÕ BÍCH HỌP 24/06/1989 365773187
49 TRƯƠNG THỊ HỘP 06/02/1995 205900552
50 NGUYỄN NGỌC HƯNG 02/01/1990 212694042
51 HỒ THỊ THU HƯỜNG 23/10/1994 273536039
52 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 10/01/1987 273218016
53 PHẠM THỊ HƯƠNG 21/03/1990 151703635
54 PHẠM THỊ HƯỜNG 30/11/1992 091589730
55 NGUYỄN TRỌNG HỮU 16/11/1993 215383284
56 TRẦN ĐỨC HUY 05/12/1994 025342797
57 LÊ THỊ XUÂN HUYÊN 11/12/1983 321123111
58 NGUYỄN THỊ HUYỀN 03/11/1994 168545375
59 LÝ ĐÌNH KHA 16/05/1995 365957988
60 LÊ TUẤN KHANH 19/09/1988 024185016
61 LÊ BẢO KHÁNH 04/02/1990 025227649
62 TRẦN THÚY KIỀU 01/01/1977 365507107
63 TRẦN THỊ KIM 01/01/1985 365432097
64 NGUYỄN NGỌC HÙNG LÂM 19/04/1992 250828079
65 TẠ THỊ LAN 15/07/1994 233164887
66 ĐINH THỤY HƯƠNG LAN 10/04/1996 025468727
67 ĐỖ THỊ LAN 01/06/1991 163151705
68 NGUYỄN THỊ LẺ 01/01/1986 272425363
69 MAI KIM LIÊN 29/07/1988 024151190
70 NGUYỄN THỊ MAI LIÊN 20/10/1995 025444930
71 NGUYỄN THÙY LIÊN 17/08/1992 017130166
72 VŨ THỊ LIỄU 20/08/1974 164115857
73 ĐẶNG THỊ THÚY LIỄU 10/10/1990 212361072
74 NGUYỄN VŨ THỂ LINH 21/06/1993 024915983
75 ĐINH THỊ THANH LINH 04/04/1988 212641056
76 NGUYỄN THỊ LINH 16/10/1994 312214886
77 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 08/07/1995 251004558
78 TRỊNH THỊ LOAN 05/07/1977 164237336
79 ĐÀO THỊ ÁNH LOAN 09/12/1990 331756341
80 ĐỖ THỊ THÙY LOAN 25/12/1987 261540014
81 LÊ THỊ LOAN 01/03/1974 186057015
82 HUỲNH KIM LONG 19/02/1995 025175462
83 NGUYỄN NGỌC HÙNG LONG 08/11/1995 250957546
84 PHAN THỊ CHÂU LONG 13/09/1988 331601037
85 NGUYỄN THỊ KIM LONG 30/11/1988 321405402
86 LƯU NGỌC LUYẾN 04/12/1995 362435749
87 NGUYỄN THỊ LUYỆN 02/12/1978 212011097
88 HỒ DUY MÃO 12/04/1988 191637261
89 PHAN THỊ MIÊN 14/02/1974 241494613
90 ĐỖ THỊ MINH 23/08/1978 024352997
91 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 19/11/1980 023179821
92 LÊ THỊ MỸ 01/01/1986 191580060
93 PHẠM MINH NAM 08/10/1995 352425084
94 PHẠM THỊ HỒNG NGA 16/06/1993 205823095
95 BIỆN NGỌC NGHĨA 22/03/1994 301481715
96 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 01/01/1985 365797469
97 TRẦN VĂN NGỌC 02/09/1959 021564127
98 MAI TUẤN NGỌC 01/01/1994 273599260
99 TRẦN THỊ NGỌC 13/11/1988 264279570
100 TRẦN KHÔI NGUYÊN 03/09/1986 023939520
101 VÕ THỊ BÍCH NGUYÊN 01/01/1992 365882904
102 TRẦN THỊ NHÀN 01/01/1995 366094697
103 NGUYỄN TRẦN BẢO NHI 30/01/1995 025298292
104 BÙI THỊ NGỌC NHI 20/03/1993 215193932
105 LÝ THỊ Ý NHƯ 03/04/1994 365914676
106 LÊ THỊ NHUNG 20/10/1983 023568057
107 ĐỖ THỊ HỒNG NI 10/03/1984 21293669
108 NGUYỄN THỊ NI 06/04/1992 215280526
109 KIM THỊ NỤ 29/10/1989 261080020
110 TRẦN THỊ OANH 05/05/1990 183675227
111 VŨ HOÀNG OANH 07/01/1985 023831715
112 NGUYỄN TRANG OANH 20/11/1970 381026856
113 PHAN VĂN PHÁT 21/09/1964 021731529
114 NGUYỄN VĂN PHI 19/01/1992 331691982
115 TRẦN ĐẠI PHÚ 28/12/1993 024881321
116 ĐINH HOÀI PHÚC 22/05/1988 212633533
117 NGUYỄN VĂN PHỤNG 14/12/1995 025430698
118 VÕ MINH PHƯỚC 11/01/1993 365972325
119 LÊ KIM PHƯỢNG 15/01/1975 022956425
120 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 15/09/1986 331502439
121 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 20/07/1992 363639763
122 LÊ THỊ KIM PHƯỢNG 29/12/1977 271231910
123 NGÔ HỒNG PHƯỢNG 13/12/1994 272313990
124 NGUYỄN MINH QUẬN 14/07/1987 024297903
125 HỒ CÔNG QUANG 02/06/1956 023949496
126 CHÂU THANH QUANG 14/02/1992 024534630
127 VŨ ĐỊNH QUỐC 18/05/1982 023854859
128 NGUYỄN MINH QUÝ 14/08/1989 024466166
129 ĐÀO THỊ QUYẾN 25/11/1990 125355304
130 VÕ THỊ LỆ QUYÊN 12/03/1992 230853037
131 NGUYỄN NGỌC DIỄM QUỲNH 02/01/1995 025335157
132 PHẠM THỊ NGỌC QUỲNH 15/11/1995 025640112
133 ĐƯỜNG MINH SANG 19/03/1996 371763136
134 TRẦN VĂN SƠN 19/12/1994 321477996
135 NGUYỄN THANH SƠN 03/01/1996 341777677
136 TRẦN TUẤN TÀI 10/06/1996 272519045
137 HUỲNH TẤN TÀI 06/12/1994 301500528
138 HỨA THỊ TÂM 21/02/1971 172904051
139 PHẠM THỊ TÁM 16/06/1973 205096634
140 TRẦN DUY TÂN 05/10/1994 251024532
141 NGUYỄN THANH TÂY 24/05/1992 352134942
142 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 23/11/1995 352176697
143 PHẠM VĂN THÂN 29/05/1948 020979114
144 LÊ THỊ THẮNG 25/05/1967 285488740
145 NGUYỄN TRẦN TIẾN THẮNG 18/10/1995 025393112
146 HUỲNH TRUNG THÀNH 28/12/1989 261105211
147 HỒ CÔNG THỦY THANH 07/01/1995 025431998
148 TRẦN THỊ THU THANH 27/03/1991 264377678
149 HUỲNH VĂN THANH 02/05/1996 363789934
150 PHẠM THỊ GIANG THANH 16/10/1974 025826332
151 PHẠM HOÀNG THANH 06/11/1992 225536426
152 PHẠM DUY THANH 24/11/1984 023937033
153 NGUYỄN THỊ KIM THANH 17/07/1966 021706035
154 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 07/08/1993 024878583
155 PHAN HIỆP THÃO 09/02/1994 301505849
156 PHAN THANH THẢO 01/01/1986 321243396
157 DƯƠNG THANH THẢO 15/07/1991 291052512
158 NGUYỄN HOÀNG THIỆN 21/04/1995 352334913
159 TRÌNH THỊ THIỆN 20/08/1980 171661509
160 NGUYỄN THỊ BÉ THƠ 01/01/1984 351556928
161 TẠ THỊ KIM THOA 02/06/1993 321474683
162 NGUYỄN TRẦN MINH THƯ 28/01/1995 025193414
163 NGUYỄN THỊ THU THƯA 01/01/1981 362169548
164 HUỲNH THỊ THƯƠNG 21/09/1995 365067162
165 NGUYỄN VĂN THƯƠNG 06/01/1968 021920085
166 PHÙNG THỊ THÙY 06/06/1985 363906331
167 LÊ THỊ HỒNG THỦY 21/05/1992 321457880
168 TRẦN BÍCH THÙY 08/10/1995 272385718
169 TRẦN THỊ THÙY 20/09/1992 241202516
170 HUỲNH THỊ DIỄM THÚY 09/10/1995 312239910
171 TRỊNH THỊ LỆ THỦY 28/06/1985 162914780
172 LUI NGỌC THÚY 26/10/1988 024294442
173 HUỲNH THỊ THU THỦY 06/08/1990 221261834
174 LÊ HUỲNH TIẾN 23/03/1994 025085816
175 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 16/03/1996 025444659
176 ĐỖ THỊ CẨM TIÊN 14/02/1995 321549756
177 VÕ QUANG TIẾN 02/12/1988 197205228
178 HỒ TIẾN 13/05/1965 022170342
179 PHAN TRUNG TÍN 13/05/1983 023468648
180 BÙI THỊ HÀN TÍN 23/05/1985 221087250
181 HUỲNH NHỰT TOÀN 20/11/1991 225483548
182 NGÔ XUÂN TOÀN 30/04/1989 194393510
183 TRỊNH THỊ MỸ TỚI 15/07/1986 363620254
184 HOÀNG NGỌC QUỲNH TRÂM 10/07/1995 025332284
185 KIM TRÂM 24/08/1983 023636914
186 NGUYỄN THỊ NHO TRÂM 27/12/1984 212236849
187 DƯƠNG BẢO TRANG 20/09/1993 025350577
188 KIM BẢO TRANG 28/01/1987 024075521
189 NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG 20/05/1991 312176106
190 HUỲNH THỊ BÉ TRANG 01/01/1993 363740572
191 HUỲNH THỊ TUYẾT TRINH 25/12/1990 291016453
192 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 16/01/1996 025420692
193 LÊ THỊ KIỀU TRINH 18/10/1990 312053744
194 NGUYỄN T THÁI THANH TRINH 14/04/1992 241278732
195 VÕ THỊ TUYẾT TRINH 22/03/1992 212657062
196 LÊ HOÀNG TRÚC 09/10/1993 273453774
197 VƯƠNG QUỐC TRUNG 28/04/1991 024602332
198 ĐIỂU TRUNG 01/01/1985 025162535
199 PHẠM THỊ MỘNG TUYỀN 02/06/1968 022241018
200 TRẦN THỊ ÚT 01/01/1988 365822027
201 TRẦN THỊ UYÊN 09/10/1973 164060155
202 TRẦN THỊ VÂN 06/08/1992 191796534
203 NGUYỄN NGỌC THÙY VÂN 23/11/1994 025155442
204 MAI THANH VÂN 01/01/1983 331340299
205 PHẠM THỊ THANH VÂN 20/08/1973 025338699
206 NGUYỄN THỤY TƯỜNG VI 25/04/1986 197374225
207 ĐINH NGUYỄN HÙNG VĨ 20/11/1995 025431217
208 PHAN TRÍ VINH 10/06/1996 212676877
209 NGUYỄN NGỌC THANH VY 08/10/1995 025224852
210 QUÁCH MỸ XUÂN 17/01/1996 025408079
211 DƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN 08/01/1993 273544025
212 TRẦN VĂN YÊN 28/06/1996 371864100
213 TRẦN THỊ BÌNH 21/11/1990 186772528
214 LÊ THỊ CHANH 14/10/1983 025656008
215 NGUYỄN THỊ CHÂU 05/11/1984 183492720
216 NGUYỄN THỊ CHIÊN 06/03/1995 173258310
217 VÕ THỊ CHÚT 10/11/1975 211471613
218 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 05/10/1990 024433613
219 HỒNG NGUYỄN BẢO DUY 17/12/1990 024472573
220 NGUYỄN THỊ HÀ 20/02/1990 186957482
221 GIÁP THỊ THU HẰNG 01/08/1987 205215761
222 PHẠM THỊ HUỆ 30/01/1990 025383489
223 PHẠM QUỐC HÙNG 22/11/1984 023901964
224 TRỊNH VINH HUY 01/03/1996 174803376
225 NGUYỄN LÊ NGUYÊN HUY 18/10/1990 024452634
226 ĐOÀN THỊ LỆ HUYỀN 24/01/1983 321100731
227 VÕ THÀNH KHẢI 25/02/1996 025464008
228 LÝ THỊ THÚY LOAN 01/01/1987 362268947
229 NGUYỄN HUỲNH LUÂN 14/04/1993 025155014
230 PHẠM THỊ LUYẾN 10/06/1988 205285579
231 NGUYỄN VĂN MẠNH 10/10/1989 215074494
232 LÊ KIM MÍNH 01/01/1990 352490921
233 VÕ THỊ CẨM NHUNG 30/03/1990 312054165
234 LÊ NGUYỄN TẤN PHÁT 30/03/1996 025434637
235 NGUYỄN THANH PHƯỚC 04/05/1996 025435500
236 PHÙNG THỊ TRÚC PHƯƠNG 25/10/1992 024653256
237 VŨ THỊ PHƯỢNG 06/09/1985 164161028
238 NGUYỄN VĂN SANG 12/02/1983 172610485
239 HOÀNG THỊ THẮM 06/12/1984 261077833
240 HUỲNH VĂN THẢO 01/01/1974 350904770
241 ĐINH THỊ MAI THI 05/10/1978 025293093
242 MAI ĐỨC THỊNH 01/09/1991 163377180
243 NGUYỄN THỊ THỦY 03/06/1979 024867665
244 ĐỔ THỊ BÍCH THÙY 20/04/1993 024763873
245 NGUYỄN THỊ TIỀN 19/02/1990 351988493
246 HUỲNH BÙI HỮU TIẾN 02/12/1993 025217826
247 TRẦN ANH TÚ 01/01/1965 025333029
248 PHẠM ANH TUẤN 15/08/1995 272527469
249 DƯƠNG VĂN TÙNG 31/12/1995 025371667
250 TRẦN THỊ VUI 08/02/1994 163323357
ANH/CHỊ KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH VUI  LÒNG LIÊN HỆ VỚI NHÀ TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC BỔ SUNG HỒ SƠ THI LẠI ĐỢT SAU. SỐ ĐT: 08.39931791  

Dạy nghề

Liên Kết


Mẫu Đơn Đăng Ký

>> Download mẫu đơn đăng ký

 Click vào để download mẫu đơn đăng ký thi lái xe

Góc Kỷ Niệm

 8 Ảnh | 301 Lần xem
 7 Ảnh | 351 Lần xem
 15 Ảnh | 374 Lần xem
Copyright © Bộ Môn Thi Lái Xe. All right reserved                                     Địa chỉ: 648/28 Cách mạng tháng 8 - P.11 - Q.3 - TP.HCM
                           Trường TCN Nhân Đạo                                                           Điện thoại: 08.39931791 hoặc 08.39931370 (số nội bộ 106)