D.Vụ Tại Trường

Việc Làm

Đặt Quảng Cáo

HotLine

Trang nhất » Danh sách dự thi sát hạch

Danh sách dự sát hạch ngày 11/06/2015

Anh (chị) xem và nhớ STT (số thứ tự) trong danh sách dưới đây, vui lòng xem kỹ từ trên xuống dưới cho đến hết STT để thuận tiện cho việc sát hạch và ký nhận GPLX.
Ngày dự sát hạch anh (chị) nhớ mang theo 
CMND hoặc Passport bản chính và bút bi màu xanh.

       Danh Sách Thí Sinh Dự Sát Hạch Ngày 11/06/2015
STT Họ và Tên Ngày Sinh Số CMND
1 ĐỖ NGUYỄN HỒNG ẤN 22/10/1990 271957623
2 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG AN 03/06/1995 025179857
3 CAO KIỀU THU AN 26/10/1995 301585884
4 HỒ VÕ HÀ ANH 29/07/1996 025495274
5 BÙI LAN KIỀU ANH 27/06/1995 272324852
6 ĐỖ NGỌC ANH 17/11/1983 162433960
7 NGUYỄN HOÀNG KIM BẢO 14/02/1995 025443063
8 TRẦN VŨ UYÊN CHI 30/10/1996 272472449
9 TRỊNH QUỐC CƯƠNG 02/09/1995 381780550
10 CAO ĐẮC CƯỜNG 26/11/1996 025591597
11 VY THỊ DIỄM 08/11/1995 272452519
12 NGUYỄN VĂN ĐIỂN 10/10/1982 023644283
13 NGUYỄN VĂN DÔ 13/07/1994 331729920
14 NGUYỄN ĐÔNG ĐỨC 20/03/1988 271799216
15 ĐỖ TIẾN ĐỨC 16/09/1989 271987459
16 NGUYỄN THỊ THANH DUNG 26/05/1997 321596416
17 NGUYỄN MINH DŨNG 10/10/1975 022978856
18 NGUYỄN THỊ ĐƯỢM 10/03/1980 025562721
19 NGUYỄN THỊ KỲ DUYÊN 23/12/1994 163308474
20 BÙI HOÀNG GIANG 10/10/1983 351469711
21 BÙI THANH HẢI 29/11/1988 212295768
22 NGUYỄN VĂN HẢI 05/06/1990 250845795
23 BÙI THỊ MỸ HẠNH 16/05/1996 261470669
24 NGUYỄN VĂN HẠNH 14/01/1996 197297848
25 BÙI THỊ THANH HIỀN 31/03/1993 301478090
26 LÊ THỊ HÒA 04/11/1984 164230725
27 VY MINH HOÀNG 02/10/1990 250716646
28 TÔ ĐÌNH SĨ HƯỚNG 30/09/1996 025343402
29 NGUYỄN ĐÌNH VŨ HUY 16/02/1975 023019059
30 HÀ NGỌC HUYNH 19/09/1977 023104524
31 TRẦN VĂN KHANH 31/03/1973 024384199
32 VŨ ANH KHOA 30/10/1996 025489627
33 TRẦN NGUYỄN HOÀNG KHUYÊN 15/06/1993 024856213
34 TRẦN HOÀNG THIÊN KIM 20/02/1997 025872244
35 TRẦN TIẾN LÂM 20/01/1984 023900815
36 LÊ HOÀNG LÂN 13/09/1996 025430352
37 PHẠM THỊ BÍCH LIỄU 17/08/1991 250921497
38 HUỲNH MỸ LINH 30/01/1972 300649687
39 VŨ TẦN HỒNG LĨNH 21/05/1997 025602540
40 HOÀNG BẢO LONG 13/06/1987 024016698
41 VÕ HOÀNG LONG 26/11/1996 025488161
42 NGUYỄN CÔNG LUẬN 07/04/1996 025431740
43 LÊ QUANG LƯU 10/12/1987 194326918
44 VÕ THỊ LUYẾN 11/08/1994 352154148
45 NGUYỄN LÊ THANH MINH 01/10/1981 271460719
46 BẾ THỊ KIM NGA 29/07/1990 261278120
47 HUỲNH VĂN NGẠN 01/01/1952 301570076
48 HUỲNH TRỌNG NHÂN 19/04/1997 352302808
49 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 30/06/1994 272352017
50 HUỲNH THỊ BÍCH NI 10/08/1996 221377901
51 A NOAN 24/04/1996 233250873
52 A NOÁT 24/04/1996 233250874
53 VŨ THỊ HOÀNG OANH 14/09/1996 272438096
54 ĐÀO VĂN PHẤN 24/09/1995 212471226
55 DƯƠNG VŨ PHI 25/02/1994 352215208
56 ĐINH HOÀNG BẢO PHI 08/12/1984 271562902
57 K' PHÒR 29/10/1986 250609267
58 DIỆP QUỐC PHONG 25/01/1978 023379500
59 PHAN TRẦN PHÚ 27/04/1997 025493114
60 LÊ MINH PHỤNG 05/09/1993 301471078
61 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 05/10/1991 151843746
62 PHẠM THỊ PHƯỢNG 20/06/1981 023680939
63 NGUYỄN THANH QUANG 21/08/1974 023018448
64 NGUYỄN NGỌC QUỐC 09/02/1995 272323898
65 HỒ VĂN QUÝ 13/10/1989 301406334
66 HOÀNG NHẬT QUỲNH 18/03/1996 261491062
67 ĐINH VĂN SANG 01/02/1993 164499482
68 NGUYỄN THẠCH SĨ 07/12/1981 023611729
69 NGUYỄN TẤN TÀI 15/01/1996 025509638
70 HOÀNG MINH THẮNG 18/01/1993 273452252
71 TRẦN ANH THANH 18/05/1997 025501120
72 NGUYỄN TRẦN THANH THANH 28/02/1996 272472428
73 LÊ VĂN THANH 01/01/1965 310639215
74 A THÔNG 27/10/1996 233206376
75 DƯƠNG THỊ HOÀI THƯƠNG 10/10/1992 331657901
76 NGUYỄN PHẠM HOÀI THƯƠNG 13/07/1996 272494192
77 BÙI THỊ THANH THÚY 21/03/1995 272518865
78 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 15/06/1991 362321429
79 PHẠM ĐỨC THỤY 04/12/1994 250988902
80 NGUYỄN TRẦN BÍCH TIÊN 27/01/1996 285468843
81 DƯƠNG CÁT THIÊN TIÊN 16/09/1993 025224087
82 TRẦN NGỌC TÌNH 20/08/1987 261056595
83 VI VĂN TÌNH 10/06/1990 173507411
84 TRƯƠNG VĂN TOÀN 04/11/1995 312242332
85 THÁI BẢO TRÂM 11/10/1995 273574284
86 ĐINH THÙY TRANG 24/05/1994 024957049
87 ĐẶNG TUYẾT TRINH 30/10/1995 272494247
88 HOÀNG KIM TRỌNG 13/10/1991 272142527
89 PHAN KIM TRỌNG 04/12/1971 022524618
90 NGUYỄN THỊ BẠCH TRÚC 14/04/1997 025525568
91 NGUYỄN THẾ TRUNG 01/10/1996 312290412
92 ĐỖ ANH TUẤN 03/01/1993 362350850
93 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 15/06/1994 025169351
94 HỒ THANH TÙNG 22/08/1978 023175970
95 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 15/06/1991 362321430
96 NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN 17/02/1996 272426587
97 NGUYỄN THANH VIỆT 01/07/1996 212481465
98 NGUYỄN CƯỜNG VŨ 09/01/1992 27235243
99 NGUYỄN THỊ THÚY VY 15/01/1996 272385873
1 NGUYỄN ĐỨC THIÊN ÂN 01/08/1996 261368763
2 TRẦN THỤY MINH CHÂU 29/10/1996 025492397
3 NGUYỄN THỊ KIM CHI 24/11/1990 261230556
4 PHẠM NGỌC CHƯƠNG 11/12/1976 023421651
5 TRẦN THỊ MỘNG ĐIỆP 03/05/1997 025633591
6 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 26/04/1997 025556396
7 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 20/11/1995 321547809
8 NGUYỄN TƯỜNG ANH ĐẠI DƯƠNG 08/02/1997 025551246
9 NGUYỄN NHẬT DUY 26/06/1995 025668102
10 ĐỖ THANH DUY 03/05/1997 025556071
11 NGUYỄN THỊ THÚY DUYÊN 18/01/1997 026038872
12 PHẠM THỊ HÀ 12/04/1997 251125952
13 TRẦN QUỐC HẢI 25/04/1997 025603718
14 HOÀNG TRUNG HIẾU 27/05/1994 025343792
15 LIÊU LAN HƯƠNG 08/04/1997 025564830
16 LÊ ĐÌNH GIA HUY 04/03/1997 025485273
17 PHẠM NHỰT HUY 15/04/1992 024569999
18 NGUYỄN CHÍNH HOÀNG KHANH 02/01/1996 362508161
19 CHUNG VŨ KIỆT 18/12/1996 025524172
20 TRẦN NHỰT NGỌC LÂM 19/02/1997 025645767
21 DƯƠNG THÙY LINH 12/05/1997 352490637
22 ĐOÀN THỊ HÀ MY 29/12/1996 285662781
23 NGUYỄN DƯƠNG BẢO NAM 12/07/1996 025731411
24 TÔ THỊ NGA 25/10/1978 024994188
25 ĐẶNG NGỌC NGÂN 27/11/1994 312216870
26 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 04/12/1991 024510999
27 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC 15/07/1996 025449975
28 NGÔ MỸ NHUNG 01/01/1985 290822658
29 NGUYỄN N. PHƯƠNG PHƯƠNG 30/11/1987 285174902
30 PHẠM HOÀNG MINH QUÂN 28/04/1997 025494728
31 ĐỖ THÀNH TÀI 06/05/1997 025719080
32 NGUYỄN VĂN THẮNG 19/10/1996 017378475
33 TRỊNH CÔNG THANH 26/11/1970 022427671
34 ĐOÀN HỒ THANH 13/02/1997 025556354
35 THẠCH THỊ HOÀNG THẢO 25/03/1997 025787270
36 ĐINH THỊ THUẬN 15/01/1996 205994419
37 ĐINH VŨ MAI THY 07/08/1996 025470521
38 TRẦN LÊ VŨ TIẾN 03/03/1997 025525988
39 TRẦN THỊ THU TRÂM 19/04/1996 261347015
40 MAI THỊ MỸ TRANG 01/08/1995 272324893
41 ĐẶNG TRẦN BẢO TRỌNG 13/06/1993 024984252
42 CHÂU THỊ NGỌC TUYỀN 31/03/1995 025213522
43 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 21/03/1993 173760695
44 LÊ ĐỨC VŨ 10/04/1997 192050478
45 ĐỖ THỊ THÚY VY 08/02/1996 025556156
46 HOÀNG THÚY VY 23/01/1997 025495290
47 ĐOÀN THỊ ÁI XUÂN 14/01/1995 261381018
ANH/CHỊ KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH VUI  LÒNG LIÊN HỆ VỚI NHÀ TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC BỔ SUNG HỒ SƠ THI LẠI ĐỢT SAU. SỐ ĐT: 08.39931791  

Dạy nghề

Liên Kết


Mẫu Đơn Đăng Ký

>> Download mẫu đơn đăng ký

 Click vào để download mẫu đơn đăng ký thi lái xe

Góc Kỷ Niệm

 8 Ảnh | 592 Lần xem
 7 Ảnh | 649 Lần xem
 15 Ảnh | 771 Lần xem
Copyright © Bộ Môn Thi Lái Xe. All right reserved                                     Địa chỉ: 648/28 Cách mạng tháng 8 - P.11 - Q.3 - TP.HCM
                           Trường TCN Nhân Đạo                                                           Điện thoại: 08.39931791 hoặc 08.39931370 (số nội bộ 106)