D.Vụ Tại Trường

Việc Làm

Đặt Quảng Cáo

HotLine

Trang nhất » Danh sách dự thi sát hạch

Danh sách dự sát hạch ngày 10/01/2016

Anh (chị) xem và nhớ STT (số thứ tự) trong danh sách dưới đây, vui lòng xem kỹ từ trên xuống dưới cho đến hết STT để thuận tiện cho việc sát hạch và ký nhận GPLX.
Ngày dự sát hạch anh (chị) nhớ mang theo 
CMND hoặc Passport bản chính và bút bi màu xanh.

       Danh Sách Thí Sinh Dự Sát Hạch Ngày 10/01/2016
STT Họ và Tên Ngày Sinh Số CMND
1 NGUYỄN HỒNG ÂN 27/09/1982 334174041
2 ĐÀO DUY AN 23/03/1997 025691009
3 NGUYỄN HUY ẨN 09/09/1994 301541304
4 NGUYỄN THỊ THU ANH 20/06/1993 261271296
5 NGUYỄN THÁI ANH 18/11/1996 261360934
6 NGUYỄN TUẤN ANH 19/09/1994 264433410
7 LÊ TUẤN ANH 30/09/1997 301661882
8 NGUYỄN HOÀNG LONG ANH 12/12/1990 024399615
9 NGUYỄN MINH BẢO 03/12/1997 251125947
10 ĐIỀN HÒA NHẬT BẢO 28/02/1995 264427307
11 NGUYỄN QUỐC BẢO 18/12/1993 241481314
12 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 20/08/1991 272021264
13 TRẦN THỊ BÍCH 22/05/1992 241194954
14 LÊ THỊ THÁI BÌNH 16/01/1976 022807615
15 LÂM THỊ CẦM 01/01/1971 300656507
16 NGUYỄN TUẤN CẢNH 03/07/1993 366081941
17 PHẠM NỮ LINH CHI 08/03/1997 225762395
18 TRẦN VĂN CHƠN 01/01/1980 371359294
19 LÊ THỊ CÚC 05/09/1989 173603015
20 TỐNG CƯỜNG 18/06/1992 250836443
21 TRẦN ĐỨC ĐẠI 23/04/1995 241402102
22 ĐINH NHƯ THÀNH ĐẠT 01/10/1995 245238286
23 LÊ HỮU ĐỨC 12/03/1970 230332682
24 PHAN HOÀI ĐỨC 22/11/1992 221312212
25 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 22/08/1982 023561562
26 NGUYỄN NGỌC DUNG 11/10/1995 291104243
27 BÙI THỊ PHƯƠNG DUNG 13/11/1992 285297837
28 ĐỖ VĂN DŨNG 28/12/1997 168615478
29 TRỊNH ANH DŨNG 22/03/1993 215329117
30 NGUYỄN CAO MINH DUY 14/09/1995 025731845
31 TÔ HỒNG GẤM 01/01/1991 341528959
32 NGUYỄN HOÀNG HẢI 10/03/1993 250953387
33 PHẠM THỊ HỒNG HẠNH 11/02/1994 025445782
34 MAI NGUYỄN HÙNG HẬU 08/05/1997 321563682
35 ĐỖ THỊ THU HẬU 01/12/1997 272565191
36 NGUYỄN CÔNG HẬU 15/09/1997 221445677
37 VÕ THANH HIỀN 23/12/1997 272512432
38 TRÀ NHẬT HIỂN 12/10/1997 025663840
39 NGUYỄN HỒ VĂN HIỂN 18/09/1969 024931029
40 LÊ TRUNG HIỆP 04/05/1994 241560384
41 NGUYỄN HỒNG HOA 12/11/1997 272511760
42 NGUYỄN THÁI HOÀNG 27/08/1989 225411235
43 NGUYỄN THỊ THANH HUỆ 14/12/1984 024988647
44 NGUYỄN THỌ HƯNG 01/11/1997 187655138
45 HỒ THỊ HƯƠNG 01/09/1993 273531357
46 NGUYỄN NGỌC LAN HƯƠNG 08/03/1993 024819688
47 BÙI THỊ MỸ HUYỀN 30/09/1995 312237732
48 DANH THỊ THANH HUYỀN 29/05/1997 025517418
49 TRIỆU MINH KHÁNH 27/10/1997 321563639
50 TRƯƠNG TẤN KHÁNH 10/08/1996 261472672
51 TRẦN HOÀNG KHÔI 21/05/1987 240953937
52 NGUYỄN VĂN KIÊN 27/09/1993 285302681
53 PHAN BÍCH HỒNG KIỀU 11/12/1997 025555445
54 LÊ THỊ XUÂN LAN 25/06/1983 351476703
55 LÊ THỊ CHÚC LINH 04/01/1997 371714443
56 PHẠM VŨ LINH 06/09/1994 301683396
57 MAI PHÚC LỘC 20/11/1997 025555234
58 TRẦN LỘC 14/02/1997 025606935
59 PHAN QUỐC LONG 06/12/1990 024647446
60 MAI VĂN LỰC 20/11/1995 334757587
61 TRẦN THỊ MẬN 01/07/1993 191807515
62 ĐẶNG CÔNG MINH 18/09/1996 291125021
63 TRẦN NGỌC NĂM 03/10/1995 371742184
64 NGUYỄN THỊ NẾT 15/12/1996 192114646
65 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 04/11/1996 221425756
66 TRƯƠNG NGUYỄN KIM NGÂN 05/01/1998 025721280
67 TRẦN VĂN NGHĨA 01/01/1964 340409494
68 TRẦN ĐẠI NGHĨA 15/08/1994 381767244
69 PHẠM NGUYÊN NGỌC 09/01/1996 241611595
70 NGUYỄN MINH NGỌC 25/10/1977 022999525
71 LÊ THỊ NGUYỆT 20/12/1993 173761538
72 ĐẶNG NGUYỄN THÀNH NHÂN 27/08/1991 024609460
73 LÊ THỊ NHÂN 13/02/1990 173582305
74 NGUYỄN MINH NHẬT 19/03/1996 187430450
75 TRẦN THỊ BÍCH NHI 13/04/1997 025501772
76 TRẦN TẤN PHÁT 19/11/1997 025806847
77 VIÊN VĂN PHONG 22/08/1997 321703893
78 PHẠM THANH PHÚ 13/12/1997 301666357
79 LÊ BÁ PHÚC 30/06/1978 025117608
80 NGUYỄN QUANG PHÚC 11/12/1995 273563077
81 NGUYỄN HÙNG HUY PHÚC 19/04/1989 024200646
82 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC 01/01/1983 334191358
83 TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG 23/06/1994 261296791
84 NGUYỄN NGỌC QUYỀN 25/02/1995 245306251
85 NGUYỄN VĂN QUỲNH 25/04/1994 194550787
86 LÊ DIỄM QUỲNH 05/11/1997 362522385
87 TRẦN NHẬT RẠNG 25/02/1997 301621537
88 A SUM 07/01/1996 233222372
89 NGUYỄN PHÁT TÀI 28/10/1997 025715311
90 HỒ VĂN TÀI 18/06/1995 272422222
91 LUU QUOC THAI 27/10/1961 425013734
92 LẠI THỊ TUYẾT THANG 20/06/1996 192124848
93 ĐINH NGỌC THANH 22/12/1991 205443447
94 NGUYỄN TRUNG THÀNH 21/11/1991 285366138
95 VÕ VĂN THANH 01/01/1972 301692325
96 NGÔ HÀ YẾN THANH 13/02/1981 023316043
97 TRẦN VĂN THANH 11/06/1989 321276882
98 LÊ NHẬT THANH 01/03/1995 273528197
99 TRẦN DƯƠNG YẾN THẢO 21/08/1995 025175000
100 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 01/01/1997 341936100
101 PHẠM YẾN THI 02/09/1996 272620884
102 TRẦN TRUNG THIỆN 26/06/1997 272632575
103 NGUYỄN THANH THOẠI 17/07/1977 023060728
104 ĐOÀN THỊ MINH THƯ 14/07/1991 341574668
105 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ 09/10/1996 272558568
106 BÙI VĂN THUẬN 20/11/1995 352414688
107 MAI THỊ MỘNG THƯỜNG 20/10/1992 352108983
108 TRƯƠNG MỸ THÙY 18/06/1996 371715381
109 BÙI THANH THỦY 01/01/1970 334781930
110 TRẦN THỊ MAI TIÊN 13/05/1997 025599555
111 ĐOÀN THANH TIẾN 01/01/1989 024526737
112 DƯƠNG CÔNG TOẢN 28/04/1984 034084002948
113 HUỲNH NGUYÊN TOÀN 16/03/1988 264299509
114 VŨ LÊ NGỌC TRÂN 14/06/1996 025489237
115 TRẦN BẢO TRÂN 09/07/1993 385642198
116 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 10/12/1986 19444019103
117 NGUYỄN NGỌC THÙY TRANG 10/08/1997 025631590
118 TRỊNH THÙY THẢO TRANG 04/06/1996 272499618
119 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÚC 25/03/1991 385443234
120 NGUYỄN LÊ THANH TRÚC 25/08/1992 301435971
121 VÕ VĂN TRUNG 15/08/1990 352462658
122 DƯƠNG NHẬT TÚ 06/08/1994 233191279
123 TRẦN VĂN TUẤN 02/11/1997 212673569
124 NGUYỄN NGỌC TUẤN 20/10/1987 250737399
125 HOÀNG THỊ TUYẾT 05/04/1994 272277365
126 VÕ THỊ TỐ UYÊN 29/10/1997 273567985
127 NGUYỄN THỊ HẢI UYÊN 08/08/1972 310902677
128 MAI DƯƠNG THỊ CẨM VÂN 14/10/1996 272494098
129 TRẦN THỊ CẨM VÂN 14/02/1994 321493044
130 BÙI THẢO VI 14/06/1995 371651631
131 TRỊNH TRẦN ANH VIỆT 17/06/1996 264445720
132 TRẦN QUANG VŨ 21/09/1983 197127965
133 ĐINH NGỌC VŨ 11/11/1978 301052198
134 VÕ MINH VŨ 23/12/1986 301198027
135 PHẠM NHỰT XUYÊN 01/11/1997 341882265
136 NGUYỄN HẢI YẾN 14/02/1985 271679163
137 TRẦN LẬP XUÂN 01/01/1987 191585405
138 TRẦN TÍN AN 16/12/1996 025582753
139 NGUYỄN PHƯỚC AN 16/10/1997 272562147
140 TRỊNH NGỌC ANH 12/05/1997 194606739
141 NGÔ TUẤN ANH 08/02/1996 025653736
142 VÕ ĐÌNH CẢNH 26/06/1983 261041842
143 PHẠM THỤY LINH CHI 26/11/1997 272519490
144 NGUYỄN HOÀNG ĐÃM 19/09/1993 365883545
145 LÊ MINH ĐẠO 19/11/1982 172662402
146 HUỲNH CÔNG ĐỊNH 02/01/1982 281208532
147 TRẦN ĐỨC VIỆT ĐÔNG 25/10/1996 251041136
148 NGUYỄN THIỆN DƯƠNG 23/09/1988 024089375
149 VŨ PHƯƠNG HÀ 09/11/1980 090708400
150 NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG 10/12/1993 301470780
151 NGUYỄN ĐỨC KHƯƠNG 20/07/1997 206263896
152 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 04/05/1997 025745432
153 LÊ THÚY LOAN 01/01/1995 385634779
154 NGUYỄN VĂN LỢI 05/05/1961 020433974
155 NGUYỄN THỊ KIỀU NGA 12/11/1996 285565628
156 LÝ MỸ NGÂN 28/12/1996 273562201
157 TRẦN VĂN NGHĨA 02/12/1991 191715275
158 LÊ THỊ NGỌC 03/05/1964 022204223
159 ĐẶNG THỊ KIM PHỤNG 17/06/1996 250988708
160 TỐNG PHƯỚC QUAN 09/01/1975 022828314
161 TRẦN VĂN QUỐC 01/01/1996 362465944
162 TRẦN MỸ QUÝ 15/10/1997 025730785
163 TRƯƠNG VĂN TÀI 02/03/1961 023999106
164 NGUYỄN HỮU TÂM 24/10/1997 363900039
165 LÊ QUỐC THÁI 30/03/1986 321275039
166 NGUYỄN THỊ NGỌC THANH 11/01/1969 022485853
167 VƯƠNG NGỌC THẢO 01/01/1992 365802250
168 NGUYỄN DUY THIỆN 28/07/1994 250939523
169 LÊ ĐẶNG QUANG THOẠI 01/08/1996 321590696
170 ĐINH XUÂN THỐNG 30/11/1997 264497751
171 TRẦN XUÂN THƯỢNG 07/08/1987 025110985
172 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 24/08/1993 352276920
173 LÊ THỊ NGỌC TRÂM 31/08/1974 022673193
174 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 16/12/1949 024547802
175 PHẠM KIM TUYỀN 22/12/1995 025308284
176 HỒ BẢO UYÊN 20/10/1997 025738553
ANH/CHỊ KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH VUI  LÒNG LIÊN HỆ VỚI NHÀ TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC BỔ SUNG HỒ SƠ THI LẠI ĐỢT SAU. SỐ ĐT: 08.39931791  

Dạy nghề

Liên Kết


Mẫu Đơn Đăng Ký

>> Download mẫu đơn đăng ký

 Click vào để download mẫu đơn đăng ký thi lái xe

Góc Kỷ Niệm

 8 Ảnh | 1217 Lần xem
 7 Ảnh | 1254 Lần xem
 15 Ảnh | 1463 Lần xem
Copyright © Bộ Môn Thi Lái Xe. All right reserved                                     Địa chỉ: 648/28 Cách mạng tháng 8 - P.11 - Q.3 - TP.HCM
                           Trường TCN Nhân Đạo                                                           Điện thoại: 08.39931791 hoặc 08.39931370 (số nội bộ 106)