D.Vụ Tại Trường

Việc Làm

Đặt Quảng Cáo

HotLine

Trang nhất » Danh sách dự thi sát hạch

Danh sách dự sát hạch ngày 14/04/2016

Anh (chị) xem và nhớ STT (số thứ tự) trong danh sách dưới đây, vui lòng xem kỹ từ trên xuống dưới cho đến hết STT để thuận tiện cho việc sát hạch và ký nhận GPLX.
Ngày dự sát hạch anh (chị) nhớ mang theo 
CMND hoặc Passport bản chính và bút bi màu xanh.

       Danh Sách Thí Sinh Dự Sát Hạch Ngày 14/04/2016
STT Họ và Tên Ngày sinh Số CMND
1 LÂM DÂN AN 24/12/1990 312071631
2 NGÔ PHAN QUỲNH ANH 13/08/1995 025435548
3 ĐỖ CHIÊU BÌNH 09/06/1992 341686607
4 DOÃN VĂN BÌNH 29/05/1996 251038450
5 DƯƠNG VĂN BÙI 04/01/1992 381744534
6 TRẦN VĂN ĐẠI 07/06/1997 035097000239
7 LƯƠNG THỊ ĐẦM 07/07/1994 212360915
8 NGUYỄN THÚC DÂNG 06/11/1985 221227186
9 NGUYỄN MINH ĐẠO 15/09/1997 245315401
10 NGUYỄN LÊ THIÊN ĐỊNH 29/06/1997 025842117
11 NGUYỄN DUY ĐỨC 17/01/1987 079087000838
12 TRẦN THỊ LỆ DUNG 12/06/1997 273624184
13 NGUYỄN VĂN DŨNG 25/12/1964 301481833
14 NGÔ ĐỨC DUY 16/12/1996 261504670
15 TÔ KHƯƠNG DUY 28/11/1997 025627582
16 LÊ HOÀNG EM 30/12/1994 366051031
17 NGUYỄN PHƯỚC THỊ PHÚ HÀ 20/11/1996 285663151
18 LÊ THỊ HÀ 19/11/1992 272258796
19 LÊ THỊ THU HẰNG 01/01/1983 301078957
20 NGUYỄN THỊ HẠNH 13/05/1997 001197007439
21 MAI THỊ MỸ HẠNH 11/06/1996 250996443
22 VŨ NGỌC HẬU 08/05/1997 272494722
23 NGUYỄN HUY HIỀN 17/08/1988 024043217
24 PHẠM THÁI HÒA 04/12/1997 025618547
25 ĐẶNG KHÁNH HOÀI 08/01/1998 025859152
26 NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG 02/01/1996 272426211
27 TRẦN VĂN HOÀNG 08/11/1997 245331080
28 NGUYỄN THỊ MINH HOÀNG 05/07/1971 079171000426
29 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG 21/04/1988 024442146
30 NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNG 22/04/1995 025296957
31 PHAN THỊ THANH HƯƠNG 17/12/1991 285268745
32 NGUYỄN VĂN HUY 20/01/1998 341833625
33 TRẦN THANH HUY 26/09/1997 301652304
34 PHẠM NGUYỄN ĐÌNH HUY 16/03/1998 025590373
35 MÃ LÊ TUẤN HUY 23/01/1998 025590455
36 NGUYỄN H PHƯƠNG HUYỀN 13/04/1996 272494541
37 ĐẶNG MINH KHÁNH 10/01/1962 023133218
38 TRỊNH CÔNG KHANH 29/11/1996 025417217
39 TRẦN THÚY KHANH 20/10/1992 341610612
40 DƯƠNG QUANG KHÁNH 13/08/1993 079093000207
41 TRẦN VÕ ANH KHOA 25/06/1996 025501416
42 LÝ ANH KHOA 17/01/1997 025657237
43 HOÀNG ĐĂNG KHOA 20/02/1997 025592039
44 HUỲNH THANH ĐĂNG KHOA 09/04/1998 025690792
45 TRƯƠNG TRUNG KHƯƠNG 23/07/1993 024961843
46 ĐINH THỊ DIỄM KIỀU 04/01/1996 272612346
47 NGUYỄN SƠN HOÀNG LÂM 25/03/1977 264522662
48 NGUYỄN LA THANH LÂM 21/05/1997 025534421
49 ĐẶNG HOÀNG LÂM 11/10/1997 025742956
50 ĐOÀN THẠCH LAM 26/11/1993 079093000766
51 PHAN THỊ LAN 11/10/1973 022575832
52 TRƯƠNG THANH LIÊM 07/03/1998 025657717
53 NGUYỄN HOÀNG NGỌC LOAN 19/06/1993 025317727
54 ĐẶNG MINH LỢI 06/07/1985 250544338
55 TRẦN VĂN MẠNH 11/04/1998 025725833
56 TRẦN MINH 05/09/1996 025465874
57 TRẦN QUANG MINH 23/05/1997 245315854
58 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 10/10/1994 321497796
59 NGUYỄN HOÀNG VY NA 14/10/1997 241692656
60 PHƯƠNG KHÁNH NAM 14/06/1997 371809329
61 TRẦN THỊ NĂM 10/03/1994 174553404
62 NGUYỄN THỊ NGÂN 09/10/1984 082184000038
63 HUỲNH LÊ KIM NGÂN 04/11/1997 272549719
64 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 12/11/1995 025590025
65 NGUYỄN HIẾU NGHĨA 27/02/1998 331801119
66 NGUYỄN THÚC NGHIÊM 01/01/1976 221062935
67 CAO THỊ NGOAN 09/09/1977 171830186
68 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 25/09/1995 025371410
69 NGUYỄN ĐỨC NHÂN 27/04/1986 225342939
70 NGUYỄN ĐỨC NHÂN 29/11/1994 025303175
71 ĐẶNG THANH NHÃ 31/10/1987 023979547
72 CAO HOÀNG NHÂN 09/09/1986 024229211
73 TRƯƠNG HOÀNG BẢO NHI 28/05/1996 025431852
74 TRẦN QUỲNH NHƯ 04/01/1997 272542493
75 DƯƠNG HUỲNH NHƯ 24/10/1997 341813238
76 TRẦN THỊ PHƯƠNG NHƯ 24/05/1996 362427929
77 NGUYỄN VĂN NHUNG 09/01/1982 023445559
78 TRƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG 15/01/1983 230571024
79 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 20/10/1996 321542950
80 BÙI THỊ MỴ NƯƠNG 02/08/1991 301465888
81 NGUYỄN VĂN PHẨM 16/05/1996 321587877
82 PHẠM HỒNG PHÁT 12/12/1997 025555507
83 TRƯƠNG NHỰT PHI 14/02/1998 072098001142
84 VÕ HÀ PHONG 14/03/1998 025800571
85 TRẦN ĐÌNH PHONG 15/08/1997 025629035
86 NGUYỄN THÀNH PHÚ 11/06/1992 261218696
87 NGUYỄN VĂN PHÚC 02/09/1968 022775823
88 TRƯƠNG THIÊN PHÚC 22/06/1995 025298046
89 TRẦN HUỲNH HIẾU PHỤNG 26/11/1994 352212944
90 LÊ HỮU PHƯỚC 12/03/1997 285598318
91 NGUYỄN TRÌNH NHẬT PHƯƠNG 24/10/1996 334946975
92 ĐẶNG THỊ PHƯỢNG 01/01/1981 301649086
93 LÊ NGUYỄN LINH PHƯƠNG 24/11/1995 331784182
94 LÂM THỊ TRÚC PHƯỢNG 25/08/1986 024118294
95 TÔ THANH PHƯƠNG 05/09/1995 025340364
96 NGUYỄN KIM PHƯỢNG 01/04/1992 024781777
97 VƯƠNG KIM PHƯỢNG 01/01/1977 320978185
98 TRẦN LÊ NHẬT QUANG 28/01/1990 221269378
99 ĐẶNG THỊ QUẾ 11/11/1994 036194000652
100 ĐẶNG CÔNG QUỐC 08/11/1995 152045699
101 ĐỖ THÀNH QUY 01/01/1998 215524585
102 ĐOÀN NGỌC NHƯ QUỲNH 27/10/1997 025590478
103 BÙI NGỌC MINH SANG 15/10/1996 025431398
104 NGUYỄN HOÀNG SANG 25/04/1981 023602377
105 NGUYỄN THANH SƠN 19/05/1997 025749329
106 NGUYỄN VĂN SƠN 10/12/1983 142226720
107 HUỲNH MINH SƠN 03/12/1997 025617793
108 NGUYỄN THẾ SƠN 01/01/1998 025801336
109 NGUYỄN HỒNG SON 04/04/1997 272690413
110 NGUYỄN ĐÌNH SƠN 10/05/1992 079092000154
111 TRẦN TẤN TÀI 01/07/1992 301466448
112 VŨ MINH TÀI 16/10/1997 272634095
113 NGUYỄN THỊ TÂM 08/10/1974 024038494
114 QUÁCH MINH THẢO TÂM 29/03/1995 250763767
115 TRẦN MINH TẤN 03/09/1997 025606968
116 HOÀNG MINH TÂN 17/03/1989 079089000558
117 NGUYỄN NHẬT TÂN 05/02/1992 250905050
118 HỒ SỸ TÂN 21/01/1991 187072821
119 VÕ QUANG THẮNG 12/01/1987 215077842
120 TRẦN THỊ PHƯƠNG THANH 17/12/1996 273676530
121 NGUYỄN QUANG THANH 09/11/1985 079085001319
122 LÊ THỊ NGỌC THANH 29/04/1977 022996218
123 VÕ DUY THANH 28/11/1997 341852649
124 LÊ PHAN VĂN THÀNH 18/04/1987 271895480
125 NGÔ THANH PHƯƠNG THẢO 01/11/1991 024427812
126 ĐINH THỊ PHƯƠNG THẢO 21/04/1997 272612345
127 BÙI THỊ CHÂU THẢO 18/11/1997 301590295
128 VÕ THỊ THANH THẢO 22/06/1984 025370779
129 NGUYỄN THỊ THẢO 01/01/1975 341193951
130 LÊ THỊ THU THẢO 20/11/1993 215313834
131 NGUYỄN THẾ THAO 21/01/1988 B6261965
132 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO 18/03/1984 225240359
133 NGUYỄN BẢO THỊNH 27/06/1997 251079129
134 NGUYỄN VĂN THÍNH 01/01/1964 330517808
135 TRƯƠNG GIA THỊNH 10/09/1997 215433994
136 TRẦN VĂN THỌ 02/04/1990 173624766
137 PHẠM THỊ KIM THOA 01/01/1986 301196835
138 BÙI THỊ BÉ THU 17/01/1994 352218151
139 HOÀNG LINH KIM THU 16/09/1992 273506112
140 NGUYỄN THỊ THÚY 01/01/1982 025673288
141 HỒNG PHẠM PHƯƠNG THÙY 07/12/1997 079197000438
142 LÊ THỊ LỆ THÙY 18/12/1995 215362825
143 PHẠM CHÂU ANH THY 09/09/1994 025301444
144 LÊ THỊ CẨM TIÊN 23/09/1997 312379372
145 TRẦN THƯƠNG TÍN 17/12/1991 079091000873
146 TRỊNH HUỲNH THANH TRÚC 23/09/1994 025203160
147 ĐẶNG NGUYỄN LINH TRÚC 19/11/1997 025800721
148 ĐINH QUỐC TRUNG 31/10/1997 025828405
149 TRẦN MINH TRUNG 02/12/1994 025614922
150 LÊ HOÀNG TUẤN 25/11/1997 025591297
151 LƯƠNG ANH TUẤN 02/05/1981 023428679
152 NGUYỄN KHẮC TUẤN 06/06/1984 023758069
153 NGUYỄN MINH TUẤN 09/11/1997 225578025
154 NGUYỄN THANH TƯỜNG 15/08/1994 301490366
155 ĐINH QUANG TUYẾN 19/09/1997 272494501
156 VÕ THỊ THANH TUYỀN 29/08/1986 051186000035
157 NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN 05/10/1997 272519587
158 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TUYỀN 05/03/1990 273438424
159 TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT 03/04/1978 023113233
160 TRẦN TỴ 21/02/1951 190411484
161 LÊ THỊ TỐ UYÊN 22/06/1991 285237581
162 HÀ TÚ UYÊN 16/02/1996 251030452
163 VÕ THỤY TỐ UYÊN 21/04/1997 025590410
164 NGÔ THỊ KIỀU UYÊN 31/08/1996 025761445
165 NGUYỄN HỒNG VÂN 09/11/1986 023937988
166 VÕ NGỌC VĂN 20/06/1996 215357723
167 PHAN THỊ NGỌC VẸN 15/07/1993 363742472
168 MAI QUỐC VIỆT 20/09/1984 087084000023
169 VÕ VĂN XIN 09/02/1980 221145311
170 BÙI NGUYỄN THIÊN XUÂN 21/03/1997 025519274
171 TRẦN THỊ DIỆU XUÂN 07/02/1991 331602415
172 NGUYỄN ĐÌNH XUNG 02/03/1993 272802713
173 HOÀNG MINH NHƯ Ý 21/04/1997 025534381
174 HUỲNH THỊ THU YÊN 20/05/1995 221398983
175 NGUYỄN VÕ NGỌC YẾN 20/03/1995 341758388
176 HỒ VĂN ẤT 08/10/1970 206033683
177 NGUYỄN VĂN BẢO 03/02/1985 250688189
178 LÊ TRẦN THANH BÌNH 29/01/1976 022959323
179 HỒ VĨNH BÌNH 01/06/1991 B7494587
180 VÕ PHAN NGỌC HÂN 02/07/1997 025549214
181 HỒNG MAI THANH HUY 16/08/1970 022103337
182 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 02/01/1989 024329987
183 PHẠM ANH KHOA 23/11/1997 251128128
184 NGUYỄN THỊ LAM LINH 11/12/1995 312300549
185 TRỊNH THỊ HỒNG LOAN 17/11/1996 025452276
186 NGUYỄN VĂN LỢI 05/05/1961 020433974
187 NGÔ HOÀNG LONG 18/07/1985 023937180
188 LÊ THỊ LƯU 20/01/1998 025763134
189 ĐẶNG ĐẠI NAM 12/10/1993 025393752
190 NGUYỄN HỮU NGHĨA 09/10/1997 285571171
191 TRẦN VĨNH HOÀN NGUYÊN 16/02/1996 025531613
192 BÙI THANH PHONG 06/05/1997 212283187
193 TRƯƠNG MINH QUANG 21/12/1984 023861824
194 HOÀNG ĐÌNH QUANG 12/08/1997 241655586
195 PHAN PHÚ QUÍ 02/03/1998 352433172
196 VÕ NGỌC QUỲNH 14/01/1996 025350701
197 LÂM HOÀNG THẠCH 16/02/1989 024208330
198 PHẠM QUỐC THẮNG 18/01/1996 025474260
199 PHAN DƯƠNG KIM THANH 05/06/1997 025503540
200 TRẦN ĐỨC THÀNH 20/09/1986 025346023
201 NGUYỄN TẤN THỜI 16/02/1993 334725051
202 NGUYỄN HUỲNH THANH THUẬN 03/12/1995 025685634
203 LƯƠNG BẢO THY 02/02/1997 272625662
204 PHAN TRẦN PHƯƠNG TRANG 30/07/1996 251050555
205 NGUYỄN TOÀN TRÍ 15/12/1993 025050152
206 NGÔ XUÂN TRỌNG 09/09/1996 261347191
207 NGUYỄN TUẤN TÚ 20/09/1996 025571137
208 NGUYỄN NGỌC TUẤN 20/10/1987 250737399
209 ĐÀO THỊ BÍCH TY 22/01/1998 025763996
210 NGUYỄN XUÂN VINH 26/11/1997 251062098
211 TRỊNH CHÂU YẾN 04/01/1996 025281239
ANH/CHỊ KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH VUI  LÒNG LIÊN HỆ VỚI NHÀ TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC BỔ SUNG HỒ SƠ THI LẠI ĐỢT SAU. SỐ ĐT: 08.39931791  

Dạy nghề

Liên Kết


Mẫu Đơn Đăng Ký

>> Download mẫu đơn đăng ký

 Click vào để download mẫu đơn đăng ký thi lái xe

Góc Kỷ Niệm

 8 Ảnh | 1563 Lần xem
 7 Ảnh | 1496 Lần xem
 15 Ảnh | 1736 Lần xem
Copyright © Bộ Môn Thi Lái Xe. All right reserved                                     Địa chỉ: 648/28 Cách mạng tháng 8 - P.11 - Q.3 - TP.HCM
                           Trường TCN Nhân Đạo                                                           Điện thoại: 08.39931791 hoặc 08.39931370 (số nội bộ 106)