D.Vụ Tại Trường

Việc Làm

Đặt Quảng Cáo

HotLine

Trang nhất » Danh sách dự thi sát hạch

Danh sách dự sát hạch ngày 16/07/2015

Anh (chị) xem và nhớ STT (số thứ tự) trong danh sách dưới đây, vui lòng xem kỹ từ trên xuống dưới cho đến hết STT để thuận tiện cho việc sát hạch và ký nhận GPLX.
Ngày dự sát hạch anh (chị) nhớ mang theo 
CMND hoặc Passport bản chính và bút bi màu xanh.

       Danh Sách Thí Sinh Dự Sát Hạch Ngày 16/07/2015
STT Họ Và Tên Ngày Sinh Số CMND
1 ĐINH THÚY AN 08/10/1993 025174138
2 LÊ HỒNG ÂN 30/01/1996 272519351
3 TRẦN THỊ HOÀI ÂN 09/08/1995 261407590
4 ĐỖ NHƯ AN 05/01/1989 024294769
5 TRẦN PHÚC AN 16/07/1993 331662493
6 HUỲNH NỮ TRƯỜNG AN 20/03/1980 023600030
7 NGUYỄN THỊ THÚY ANH 24/12/1976 024039004
8 LÊ KIM ÁNH 10/01/1992 385524753
9 TRẦN MINH ANH 09/06/1995 025315088
10 NGUYỄN TUẤN ANH 26/06/1997 381843783
11 LÊ DUY ANH 04/03/1997 025666598
12 NGUYỄN HOÀNG DŨNG ANH 06/11/1980 023471539
13 DƯƠNG CÔNG BẰNG 10/12/1953 021463894
14 ĐOÀN QUỐC BẢO 28/05/1997 025528204
15 NGUYỄN ĐÌNH BẢO 24/04/1996 025603180
16 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 31/08/1985 023835132
17 CAO NGUYÊN BÌNH 01/01/1975 300798083
18 BÙI VĂN CAO 02/07/1997 025556068
19 NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU 02/08/1973 022491889
20 VĂN CÔNG CHÍNH 25/05/1997 025534094
21 CAO HUY CƯỜNG 01/11/1996 191885093
22 TRẦN QUỐC CƯỜNG 22/08/1996 371653467
23 NGUYỄN LÊ HOÀNG ĐAN 01/12/1995 025191527
24 LÊ TRẦN QUỐC ĐẠT 15/10/1995 025644651
25 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 07/06/1997 301640881
26 ĐIỂU DẾT 13/11/1990 285326439
27 TRẦN MINH ĐỨC 03/01/1997 291142105
28 VŨ THỊ KIM DUNG 19/06/1958 020974727
29 ÂU TIẾN DŨNG 06/06/1973 024749980
30 NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG 22/10/1989 024175573
31 PHÙNG KHÁNH DUY 18/11/1996 363802163
32 PHAN MINH DUY 27/10/1996 025434807
33 NGUYỄN LÊ KHÁNH DUY 16/11/1996 025431029
34 DƯƠNG THỊ KIM DUYÊN 09/08/1995 273578381
35 TRẦN THU HÀ 12/07/1995 025309054
36 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 06/06/1997 272512655
37 TRƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH 05/07/1968 022051859
38 DANH HẬU 08/06/1991 371615914
39 LÊ THỊ THANH HIỀN 23/04/1995 025371588
40 TRẦN THỊ MINH HIỀN 16/10/1987 024117791
41 LƯU TRẦN THANH HIẾU 06/05/1995 025292267
42 LÊ VĂN HIẾU 20/02/1997 352369905
43 NGUYỄN HOÀNG TRUNG HIẾU 08/02/1997 025666914
44 PHẠM VĂN HIẾU 04/05/1994 025049060
45 CHÂU TÁ HOA 01/01/1953 300300027
46 NGUYỄN THỊ THANH HOA 15/08/1996 352302703
47 NGUYỄN THỊ HOA 20/08/1994 187342988
48 TRẦN VĨNH HOA 24/06/1997 025660587
49 VĂN THANH HOÀNG 07/07/1993 381595566
50 HUỲNH THỊ THANH HỒNG 26/01/1996 312279085
51 LÊ VĂN HỒNG 30/12/1981 023600538
52 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 17/12/1993 273524382
53 NGUYỄN HỮU HƯNG 04/11/1986 172035765
54 HỒ THỊ DIỄM HƯƠNG 25/10/1995 312254001
55 VÕ THỊ HỒNG HƯƠNG 03/03/1992 025657203
56 QUÁCH GIA HUY 08/07/1997 025603268
57 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 24/05/1997 291173349
58 CAO TRẦN THU HUYỀN 13/01/1997 025555874
59 TRƯƠNG HOÀNG KHANG 31/03/1996 025453675
60 ĐẶNG HỒNG NGUYÊN KHANG 11/10/1994 025133444
61 NGUYỄN DUY KHÁNH 30/12/1988 321288106
62 TRẦN DUY KHÁNH 08/03/1993 024743903
63 ĐỖ THỊ KIỀU KHANH 26/06/1997 025555267
64 ĐỖ NGUYÊN KHÁNH 04/02/1997 025603520
65 LÊ BẢO KHÁNH 03/08/1995 215302506
66 PHAN KỲ KHIÊM 20/01/1996 025615630
67 VÕ ĐÌNH KHOA 01/06/1997 281204820
68 NGUYỄN NGỌC HỮU KHƯƠNG 07/11/1996 025435705
69 CAO BẢO KHUYÊN 26/01/1996 025302868
70 GỊP THẠCH KIM 04/09/1995 272407440
71 NGUYỄN THỊ KIM LÀNH 10/03/1992 273425519
72 HUỲNH THỊ PHƯỚC LÀNH 30/10/1971 024513969
73 HỒ THỊ MỸ LINH 03/06/1997 301621419
74 TRẦN THỊ THÚY LINH 05/07/1993 261309048
75 NGUYỄN TRỌNG LINH 01/04/1997 352411246
76 ĐẶNG ÁI LINH 02/12/1993 024968995
77 TRẦN GIA LONG 27/01/1997 025555382
78 LÊ NGỌC LONG 07/03/1997 025603695
79 NGUYỄN VŨ LUÂN 04/06/1989 024200609
80 PHAN HỒNG LÝ 24/12/1994 341732437
81 BÙI THỊ PHƯƠNG MAI 17/03/1987 024024379
82 TRƯƠNG THỊ TUYẾT MAI 23/12/1995 025394690
83 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 15/08/1995 385605751
84 ĐẶNG THỊ MINH 06/06/1972 024448025
85 NGUYỄN VĂN MINH 23/01/1995 212764056
86 LÊ BÁ NHẬT MINH 07/04/1997 272513124
87 THỐI VĂN MỸ 21/03/1971 022624157
88 HUỲNH KHƯƠNG BẢO NAM 01/05/1993 024705197
89 VÕ THỊ THU NGA 06/11/1995 025194521
90 NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN 16/09/1990 312035378
91 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 22/12/1992 272157486
92 PHẠM THỊ KIM NGÂN 20/06/1995 272350261
93 ĐẶNG TRUNG NGHĨA 22/03/1996 231060248
94 NGUYỄN HOÀNG NGHIỆP 18/11/1995 301539211
95 TÔ TRỊNH XUÂN NGUYÊN 27/03/1997 381841041
96 CAO LÝ THẢO NGUYÊN 18/12/1995 025371313
97 VŨ TRUNG NHÂN 25/01/1997 025555035
98 NGUYỄN NGỌC NHANH 01/01/1990 301356953
99 TRỊNH HẰNG THIÊN NHI 28/09/1995 025312144
100 NGUYỄN MINH NHỰT 16/11/1994 272380871
101 PHÙNG MINH NHỰT 17/06/1996 301619339
102 NGUYỄN THÀNH PHÁT 20/09/1996 025434796
103 NGUYỄN VĂN PHONG 01/01/1977 301363529
104 NGUYỄN THANH PHONG 18/06/1990 024658077
105 ĐOÀN VƯƠNG PHÚ 25/04/1992 024783304
106 NGUYỄN HỮU PHÚC 07/10/1981 023363729
107 LÊ HOÀNG PHÚC 09/11/1996 025419452
108 THÁI THANH PHÚC 27/03/1987 024186079
109 CAO XUÂN PHƯƠNG 12/05/1994 231067863
110 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 16/08/1993 025028977
111 NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG 08/10/1985 023951575
112 NGUYỄN THỊ KIỀU PHƯƠNG 10/07/1992 025249462
113 CHU PHẠM MAI PHƯƠNG 24/08/1993 025195598
114 HOÀNG MINH QUÂN 18/07/1996 272643308
115 NGUYỄN MINH QUÂN 14/01/1991 024453931
116 TRẦN VĂN QUÍ 17/08/1981 194594800
117 ĐỖ ĐỨC QUÝ 01/04/1992 272041925
118 CHU VĂN QUÝ 12/11/1989 272051756
119 VŨ NGỌC THÚY QUỲNH 27/02/1997 025397873
120 PHÙNG VĂN SANG 06/11/1989 025970797
121 PHÙNG NGUYỄN ANH SANG 29/05/1997 025618535
122 NGUYỄN VĂN SÁNG 10/08/1983 272589137
123 TRẦN TUẤN SANG 23/05/1997 272497437
124 HUỲNH VĂN SƠN 10/08/1972 023816964
125 TRẦN THÁI SƠN 01/09/1990 212687972
126 NGUYỄN VĂN SƠN 09/09/1964 021603971
127 LÊ CÔNG TẮC 01/01/1996 197352669
128 NGUYỄN VĂN TÂM 25/06/1996 371729942
129 NGUYỄN THANH TÂM 01/03/1995 025251032
130 NGUYỄN TRÍ TÂM 01/01/1976 300892195
131 TRẦN VĂN TÂM 10/11/1996 334849735
132 TRẦN ĐÌNH TÂN 30/10/1995 192167949
133 PHẠM THẠCH 29/10/1996 025602732
134 LÂM TẤN THẮNG 30/04/1995 025760673
135 NGUYỄN KHẮC THẮNG 10/11/1990 271935951
136 ĐỖ VĂN KIM THÀNH 10/03/1997 025435182
137 NGUYỄN NHỰT THANH THANH 18/10/1995 025217796
138 HUỲNH DUY THANH 21/04/1996 025519793
139 ĐOÀN DUY THANH 29/03/1994 025174280
140 DƯƠNG PHAN DUY THẢO 27/05/1997 272519509
141 NGUYỄN HOÀNG NGỌC THIỆN 01/05/1997 025519859
142 LÊ THANH THỊNH 02/03/1993 264363729
143 TRƯƠNG THỊ NGỌC THƠ 06/04/1994 215315976
144 PHẠM ĐỖ MINH THƯ 14/01/1995 272472144
145 NGUYỄN THỊ THU 16/01/1970 B5752972
146 NGUYỄN MAI HOÀNG THỤ 21/12/1981 023595388
147 NGUYỄN MỘNG HOÀI THU 02/12/1994 025147203
148 LÊ KIM THƯ 01/08/1988 250704900
149 HÀ BÌNH THUẬN 05/09/1994 285405911
150 NGÔ THỊ TÚ THUẬN 17/05/1991 241173648
151 LÂM THỊ THANH THỦY 01/01/1986 334191982
152 HUỲNH THU THỦY 22/08/1968 024554727
153 NGUYỄN TRỌNG THUYẾT 02/05/1997 025593064
154 NGUYỄN TẤN TIẾN 17/06/1994 025371119
155 MAI HOÀNG TIẾN 12/02/1996 025253551
156 NGUYỄN ĐỨC TIẾN 20/07/1996 272454866
157 NGUYỄN TRỌNG TÍN 23/09/1996 025704667
158 PHẠM NGUYỄN ĐỨC TÍN 07/08/1994 025178292
159 VÕ THÀNH TỎ 01/01/1979 273043881
160 PHẠM THỊ THU TRÀ 07/11/1992 151863460
161 NGUYỄN THÀNH LỆ TRÂM 27/07/1975 025951775
162 NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM 09/01/1994 272347570
163 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 14/12/1991 272176068
164 DƯƠNG THIÊN TRANG 16/11/1996 025760806
165 TRẦN THU TRANG 10/03/1995 013208933
166 PHAN MINH TRÍ 29/01/1997 025640006
167 PHẠM TRẦN TRÍ 01/05/1995 025641865
168 TRẦN ĐÌNH TRIỀU 29/05/1997 205903316
169 NGUYỄN THU TRINH 15/05/1991 272077029
170 NGUYỄN NGỌC TRINH 01/11/1996 025520360
171 VŨ DUY TRỰC 14/08/1992 025195973
172 TRƯƠNG PHẠM THANH TRÚC 07/08/1995 025591234
173 NGUYỄN TRUNG TRỰC 19/12/1993 272264829
174 TÔ CHƯƠNG TRUNG 20/02/1991 024446022
175 NGUYỄN KHÁNH TRƯỜNG 27/09/1996 025488004
176 NGUYỄN ANH TRƯỜNG 23/06/1997 025543033
177 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 15/11/1993 025071966
178 HUỲNH THIÊN TÚ 27/10/1993 025146222
179 TRẦN ANH TÚ 13/06/1997 025640235
180 NGÔ VĂN TUẤN 16/08/1965 025338698
181 TRẦN ANH TUẤN 15/10/1994 025303231
182 LÊ ĐỨC TỴ 10/07/1996 192059564
183 TRẦN VĂN ÚT 20/04/1995 381754558
184 HOÀNG THỊ TÚ UYÊN 10/04/1995 261324807
185 LÊ THỊ KIM VÂN 14/02/1981 023470568
186 TRẦN THỊ TUYẾT VÂN 22/12/1968 021873600
187 TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VI 16/10/1994 025434238
188 LÂM CÔNG VIỄN 01/01/1959 334768506
189 HUỲNH VĂN VINH 08/06/1996 261351602
190 ĐINH THỊNH VƯỢNG 22/09/1996 251039747
191 PHẠM DUY VƯƠNG 12/11/1995 013167246
192 ĐINH THỊ LỆ XUÂN 02/01/1995 250971791
193 TRẦN NGUYỄN NGUYỆT XUÂN 28/12/1994 025393143
194 HỨA BẢO YẾN 05/09/1993 025085308
195 CAO KIỀU THU AN 26/10/1995 301585884
196 NGUYỄN THỊ CHÚC 02/03/1954 200072856
197 THẠCH THÀNH DANH 01/01/1952 334251052
198 NGUYỄN VĂN ĐIỂN 10/10/1982 023644283
199 TRẦN PHẠM DUY 06/12/1981 024892259
200 ĐỖ HOÀNG HẢI 27/01/1996 025435167
201 VY MINH HOÀNG 02/10/1990 250716646
202 TÔ ĐÌNH SĨ HƯỚNG 30/09/1996 025343402
203 BÙI ĐÌNH KHÔI 03/07/1993 024931516
204 NGUYỄN VĂN LIỄU 12/12/1968 022864063
205 ĐÀO CHÂU LONG 14/03/1997 025591594
206 PHAN VĂN MẾN 01/01/1985 365534094
207 TÔ THỊ NGA 25/10/1978 024994188
208 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG PHƯƠNG 30/11/1987 285174902
209 ĐINH NGỌC SANG 13/01/1969 022282069
210 TRỊNH CÔNG THANH 26/11/1970 022427671
211 DƯƠNG THÀNH TIẾN 16/06/1995 025494814
212 TRẦN NGỌC BẢO TRÂN 13/10/1996 B6778205
ANH/CHỊ KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH VUI  LÒNG LIÊN HỆ VỚI NHÀ TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC BỔ SUNG HỒ SƠ THI LẠI ĐỢT SAU. SỐ ĐT: 08.39931791  

Dạy nghề

Liên Kết


Mẫu Đơn Đăng Ký

>> Download mẫu đơn đăng ký

 Click vào để download mẫu đơn đăng ký thi lái xe

Góc Kỷ Niệm

 8 Ảnh | 676 Lần xem
 7 Ảnh | 728 Lần xem
 15 Ảnh | 873 Lần xem
Copyright © Bộ Môn Thi Lái Xe. All right reserved                                     Địa chỉ: 648/28 Cách mạng tháng 8 - P.11 - Q.3 - TP.HCM
                           Trường TCN Nhân Đạo                                                           Điện thoại: 08.39931791 hoặc 08.39931370 (số nội bộ 106)