D.Vụ Tại Trường

Việc Làm

Đặt Quảng Cáo

HotLine

Trang nhất » Danh sách dự thi sát hạch

Danh sách dự sát hạch ngày 14/08/2014

Anh (chị) xem và nhớ STT (số thứ tự) trong danh sách dưới đây, vui lòng xem kỹ từ trên xuống dưới cho đến hết STT để thuận tiện cho việc sát hạch và ký nhận GPLX.
Ngày dự sát hạch anh (chị) nhớ mang theo 
CMND hoặc Passport bản chính và bút bi màu xanh.

       Danh Sách Thí Sinh Dự Sát Hạch Ngày 14/08/2014
STT Họ Và Tên Ngày Sinh Số CMND
1 NGUYỄN HOÀNG AN 25/07/1996 025641085
2 PHẠM THỊ THÚY AN 17/07/1996 025489126
3 NGUYỄN ĐỨC THIÊN ÂN 05/07/1996 025431766
4 TRẦN HOÀNG ÂN 10/10/1992 301435687
5 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH 25/11/1979 271330403
6 NGUYỄN TRẦN HOÀNG ANH 26/10/1995 221345015
7 PHẠM SỸ ANH 15/06/1996 272494299
8 HUỲNH PHƯƠNG ANH 31/07/1996 025602581
9 HOÀNG NGỌC THÙY ANH 06/06/1996 025468203
10 VŨ HỒNG ANH 07/03/1993 241260969
11 PHẠM THỊ KIM ANH 02/01/1996 025434380
12 NGUYỄN THÁI DUY BẢO 21/03/1996 025442951
13 TRẦN KHÁNH CHÂU 17/11/1956 020466547
14 NGUYỄN LÊ MAI CHI 09/06/1996 025375766
15 PHAN CÔNG CHINH 11/09/1983 183319613
16 NGUYỄN MINH CƯỜNG 19/01/1994 191841668
17 BÙI VĨNH CƯỜNG 18/09/1994 025225665
18 NGUYỄN MINH ĐĂNG 13/04/1996 025489034
19 MAI PHẠM HẢI ĐĂNG 27/11/1987 271781814
20 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 06/01/1996 281146179
21 MAI THÀNH ĐẠT 05/06/1995 272426702
22 PHẠM QUỐC ĐẠT 24/07/1992 334797919
23 VÕ THÀNH ĐẠT 07/04/1990 024351430
24 TRƯƠNG VŨ NGỌC DIỄM 12/06/1980 271352573
25 NGUYỄN HỮU QUỐC DINH 23/07/1996 025468291
26 NGUYỄN THANH ĐÔ 31/10/1995 025516766
27 NGÔ DUY ĐÔNG 28/11/1995 152042419
28 TRƯƠNG HOÀNG NGỌC ĐỨC 18/02/1996 025371771
29 LÊ THANH DUNG 05/02/1992 024685206
30 LÊ MẠNH DŨNG 07/05/1996 025640568
31 PHẠM VĂN DŨNG 16/09/1995 025451415
32 TÔ NGỌC DUNG 25/01/1994 025147589
33 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 16/11/1995 273561207
34 DƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG 08/08/1995 025418398
35 VŨ LƯƠNG DUY 01/01/1996 272385789
36 NGUYỄN ANH DUY 07/05/1993 025174585
37 TRẦN ĐỨC DUY 15/06/1996 025489249
38 HUỲNH HỒ KHÁNH DUY 13/08/1992 312126447
39 NGUỄN THỊ HỒNG DUYÊN 01/01/1995 272324358
40 TRẦN VĂN EM 11/09/1966 024913898
41 HUỲNH THỊ PHƯƠNG HÀ 20/01/1996 025488307
42 NGUYỄN NGỌC HẢI 07/02/1994 381693275
43 TRẦN MINH HẢI 16/03/1996 025435113
44 NGUYỄN THỊ KIM HẰNG 02/07/1996 025656475
45 ĐINH THÚY HẰNG 10/10/1995 272374116
46 NGUYỄN THỊ HẠNH 08/03/1995 187359452
47 LÊ THỊ THU HIỀN 05/03/1993 272176950
48 PHẠM THỊ THU HIỀN 14/05/1995 272431027
49 MAI THỊ HIỀN 20/03/1996 272413528
50 LÊ DIỆU HIỀN 06/02/1996 025302049
51 TRẦN VĂN HIỀN 22/07/1995 025353712
52 MAI GIA HIỆP 12/08/1990 272056035
53 ĐINH CÔNG HIẾU 22/05/1996 025435111
54 ĐỖ NGỌC HIẾU 02/02/1994 215278558
55 NGUYỄN QUÍ HÒA 28/11/1993 352217236
56 NGUYỄN THỊ HOA 09/06/1977 025656872
57 TRẦN KHÁNH HÒA 14/07/1958 022601068
58 PHẠM MINH HOÀNG 13/02/1996 025494492
59 NGUYỄN TUẤN HOÀNG 31/10/1995 025480001
60 ĐẶNG THÁI HOÀNG 16/10/1994 025470396
61 LÊ MINH HOÀNG 07/03/1996 025434786
62 NGUYỄN PHƯỚC HOÀNG 29/01/1996 025494975
63 PHẠM VĂN HÒE 03/09/1986 250755199
64 PHẠM THỊ KIM HỒNG 27/06/1990 271972259
65 LÂM NGỌC BÍCH HUỆ 20/02/1996 025518575
66 NGUYỄN MINH HÙNG 15/04/1972 038072000001
67 NGUYỄN ĐỨC HƯNG 01/01/1986 271677295
68 TRẦN THỊ THU HƯỜNG 14/06/1993 250898123
69 NGUYỄN THỊ HOÀI HƯƠNG 11/04/1984 024016532
70 HUỲNH THỊ THANH HƯƠNG 02/06/1996 025626109
71 LÊ NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 09/07/1996 025443549
72 TRẦN ĐỨC HUY 14/04/1996 251083847
73 LƯƠNG QUỐC HUY 17/05/1996 272385787
74 ĐẶNG NGUYỄN ĐỨC HUY 01/08/1996 025514039
75 TỐNG NGỌC HUY 11/12/1974 022583749
76 HOÀNG GIA HUY 13/01/1996 026371383
77 CAO LỆ HUYỀN 10/08/1990 186959421
78 LÊ VĂN KHANG 01/03/1995 312337413
79 TRẦN VĂN KHOA 21/09/1969 022222377
80 NGUYỄN ANH KHOA 21/02/1994 025174582
81 VÕ NGUYỄN ĐỒNG KHUYẾN 05/03/1986 024037464
82 NGÔ NAM KIÊN 22/02/1996 025282343
83 PHÙNG TUẤN KIỆT 25/09/1992 024835820
84 PHẠM LÊ DIỄM KIỀU 08/02/1996 334860302
85 TẠ HỮU KIM 17/09/1994 025470783
86 HUỲNH VŨ LÂM 27/07/1995 381845695
87 HOÀNG SƠN LÂM 27/07/1996 025488336
88 HỒ MINH LÂM 18/06/1996 025342037
89 HUỲNH THANH LÂM 22/12/1993 024890532
90 NGUYỄN VĂN LÂM 15/08/1969 022523109
91 TRẦN VĂN LÂM 31/05/1987 024174512
92 LÊ THỊ LAN 15/06/1995 187531075
93 THÁI GIA LẬP 12/07/1996 025495448
94 LÊ VŨ ĐỨC LINH 04/01/1996 025351869
95 NGUYỄN MỘNG DIỆU LINH 11/05/1988 271795112
96 NGUYỄN MẠNH LINH 26/04/1990 250817815
97 TÔ NHẬT LINH 29/06/1996 025434127
98 NGUYỄN THỊ THU LOAN 18/10/1994 031805855
99 TẠ PHƯỚC LỘC 09/11/1995 312264688
100 LÊ BẢO LỢI 23/11/1995 273630766
101 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG LUYNH 17/06/1981 023647782
102 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 17/04/1995 272528291
103 TRẦN THỊ NHƯ MAI 23/01/1985 024066815
104 NGUYỄN HẢI MIÊN 30/11/1994 273527294
105 TRẦN ĐỨC MINH 07/02/1996 025603638
106 PHẠM KHÁNH MINH 20/02/1995 025470382
107 HUỲNH QUANG MINH 20/06/1996 025371261
108 PHẠM QUANG MINH 19/04/1996 025543374
109 NGUYỄN HOÀI NAM 08/09/1995 241530117
110 NGUYỄN HỮU HOÀNG NAM 09/07/1996 025423319
111 PHẠM THỊ BÉ NGÀ 12/04/1991 371557567
112 PHẠM THỤY HOÀNG NGÂN 22/02/1991 024891909
113 TRẦN THUẬN TUYẾT NGÂN 17/05/1996 025435116
114 LÊ HỮU NGHĨA 28/11/1994 025305782
115 TRẦN HỮU NGHIÊM 15/07/1994 025174058
116 TRẦN THỊ NGUYỄN 20/06/1988 272054236
117 TRẦN ĐẠI QUỐC NGUYÊN 10/08/1996 272472631
118 LÊ NHẬT THẢO NGUYÊN 14/03/1996 025435337
119 NGUYỄN TẤN NHẠN 23/10/1994 272430021
120 CAO HOÀNG YẾN NHI 09/01/1996 025431366
121 ĐẶNG THỊ TUYẾT NHI 03/08/1996 025397883
122 VÕ QUỲNH NHƯ 13/01/1993 024985919
123 NGUYỄN Q THÙY QUỲNH NHƯ 28/02/1996 025251577
124 HUỲNH NHƯ 29/01/1996 025435707
125 NGUYỄN VĂN NHUẬN 15/01/1963 024369505
126 ĐẶNG THÀNH PHÁT 24/06/1995 025656544
127 TRẦN THANH PHONG 28/06/1996 025435053
128 NGUYỄN THIÊN PHÚC 10/01/1996 025468471
129 TRƯƠNG MINH PHÚC 18/11/1995 025303503
130 LÊ BÌNH PHƯỚC 06/01/1996 025443992
131 TRẦN THỊ PHƯƠNG 13/03/1995 173845525
132 LÊ THỊ MỸ PHƯƠNG 21/07/1996 371810595
133 PHẠM THỊ PHƯỢNG 03/09/1993 132322608
134 NGUYỄN TRẦN LAN PHƯƠNG 19/02/1996 025468249
135 VÕ MINH QUÂN 01/08/1995 025225249
136 TRẦN THIỆN QUÂN 09/11/1991 017027786
137 DƯƠNG NGUYỄN HOÀNG QUÂN 09/04/1996 025731040
138 NGUYỄN HOÀNG MINH QUANG 04/05/1996 025431111
139 NGUYỄN NGỌC QUẾ 24/11/1993 312192128
140 GIANG NGUYỄN TRIỆU QUỐC 13/09/1993 273481552
141 NGUYỄN THÀNH QUYỀN 04/12/1992 225527851
142 PHẠM NGUYỄN KHÁNH QUỲNH 24/03/1996 025489461
143 PHẠM THANH SƠN 06/08/1995 025298569
144 TRẦN HỒNG SƠN 13/06/1996 017385677
145 DƯƠNG KIM TÀI 26/10/1992 024698438
146 LÊ HOÀNG MINH TÂM 26/04/1996 025470865
147 NGUYỄN ĐẠT TÂN 12/09/1994 321485556
148 NGUYỄN NGỌC KIM TÂN 13/06/1996 025661154
149 TRẦN QUANG THÁI 31/03/1981 023470087
150 NGUYỄN PHAN QUANG THÁI 28/02/1996 025396544
151 NGUYỄN HOÀNG THẮNG 20/03/1994 025470403
152 NGUYỄN THIÊN THANH 17/04/1996 025316632
153 ĐỖ THỊ THANH THANH 13/04/1994 291068215
154 NGÔ BÁ THÀNH 28/02/1996 352305134
155 DIỆP THANH THANH 11/05/1996 025835470
156 LÊ PHAN THANH 26/07/1996 025590149
157 VÕ HOÀNG THÀNH 12/01/1996 312274154
158 PHẠM THỊ MINH THẢO 14/01/1986 271633352
159 PHẠM NGỌC THẢO 18/03/1996 025510792
160 THẠCH THỊ PHƯƠNG THẢO 01/01/1992 365979029
161 NGUYỄN THỊ LOAN THẢO 07/02/1996 025435772
162 TRẦN THỊ THIỆN 18/12/1985 212235251
163 NGUYỄN ĐẮC THIỆN 23/04/1993 024848435
164 NGUYỄN HOÀNG THIÊN 01/01/1996 025371330
165 LƯU HOÀNG THIỆN 13/08/1990 024453365
166 NGUYỄN GIA THỊNH 28/01/1988 125298262
167 NGUYỄN NGỌC THÔNG 21/01/1996 025393148
168 ĐỖ MINH THÔNG 04/03/1994 025302474
169 HOÀNG MINH THƯ 27/01/1996 025468305
170 TRƯƠNG THỊ MỸ THU 29/04/1995 273526394
171 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 20/11/1995 025279368
172 TRẦN HÒA THUẬN 12/04/1973 022793207
173 ĐẶNG THỦ THUẬN 22/01/1995 025464804
174 TÔN NỮ HOÀI THƯƠNG 17/02/1996 025316250
175 THÁI THANH THÚY 24/01/1996 025251538
176 DƯƠNG PHƯƠNG THÙY 30/09/1993 025912666
177 PHẠM THỊ THU THỦY 28/04/1994 025522896
178 VÕ TƯỜNG VÂN THỦY 05/07/1996 025470411
179 TRƯƠNG THỊ CẨM THÚY 03/06/1987 024056053
180 CHÂU NGỌC THỦY 24/03/1994 225527564
181 TRẦN VŨ TIẾN 10/02/1995 B4760447
182 HUỲNH TRUNG TÍN 16/06/1996 025743617
183 TRẦN TRÍ TÍN 05/10/1995 025216226
184 HUỲNH VŨ SONG TOÀN 05/12/1995 025602924
185 ĐẶNG THANH TOÁN 24/05/1993 381630977
186 ĐÀO ĐỨC TOÀN 21/01/1996 025551740
187 TRƯƠNG THANH TOÀN 30/04/1996 025434679
188 TRẦN THỌ TOÀN 13/03/1996 025432080
189 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 17/01/1995 025299728
190 VÕ THỊ BÍCH TRÂM 20/04/1988 371197744
191 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRANG 04/11/1995 025430099
192 PHAN DƯƠNG KIM TRANG 28/04/1996 025503539
193 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG 11/01/1994 025146313
194 HOÀNG MINH TRÍ 10/11/1995 025302476
195 NGÔ PHÚ TRIỀU 04/11/1994 025434721
196 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 24/08/1992 272176798
197 TRẦN THỊ HUYỀN TRINH 20/09/1993 285479924
198 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 16/01/1993 212259671
199 TRẦN THỊ THANH TRÚC 22/03/1994 025071457
200 LÊ TRẦN HOÀNG TRUNG 02/11/1995 025224718
201 LÊ ĐĂNG QUỐC TRUNG 24/02/1994 025146784
202 LÊ HIẾU TRUNG 22/04/1996 025470824
203 ĐÀO HOÀNG TUẤN 01/07/1996 025640620
204 ĐINH MINH TUẤN 02/10/1988 024259929
205 LÊ HÀ VIỆT TUẤN 09/05/1995 025146867
206 TRƯƠNG THANH TÙNG 28/04/1996 025592077
207 LÊ THỊ MỸ TỬU 12/12/1988 221190658
208 TRẦN THỊ ANH TUYỀN 12/03/1996 025499675
209 TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT 02/01/1996 272426766
210 KỸ TRẦN MINH UYÊN 28/10/1994 025224042
211 ĐẶNG THỊ VÂN 20/09/1993 017341892
212 TRẦN XUÂN VINH 02/06/1996 025397393
213 NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG 21/07/1996 025488130
214 NGUYỄN DƯƠNG HỒNG VY 24/06/1996 025457819
215 HOÀNG KIM YẾN 22/04/1994 025511225
216 LÊ THANH YÊN 08/07/1994 025538139
217 LÊ THANH AN 27/09/1988 024209195
218 TRƯƠNG MINH CẢNH 01/10/1961 020821584
219 DOÃN PHAN THÙY DƯƠNG 20/01/1996 025342716
220 TRẦN VĂN ĐƯỜNG 12/12/1971 022776827
221 NGÔ THỊ NAM HÀ 11/10/1991 024704952
222 MAI THỊ THANH HẢI 04/10/1968 022464169
223 NGÔ KIM NAM HẢI 07/03/1990 024704953
224 LÊ NHẬT HOÀNG 20/01/1986 194298025
225 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 29/10/1995 174810565
226 LÝ NGỌC HUYỀN 03/01/1996 025251485
227 TRỊNH VĂN KHÁNH 12/05/1996 025603715
228 CAO HOÀNG THIÊN KIM 06/01/1996 025316253
229 PHAN THANH LINH 20/08/1972 022634028
230 NGUYỄN NGỌC HÙNG LONG 08/11/1995 250957546
231 TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA 26/01/1996 025470882
232 VÕ THỊ Ý NHI 26/11/1993 312186302
233 ĐẶNG THỊ KIỀU PHƯƠNG 06/05/1992 221329337
234 TRẦN DUY TÂN 05/10/1994 251024532
235 NGUYỄN CÔNG ĐỨC THÀNH 23/03/1992 024834588
236 PHẠM HOÀNG THANH 06/11/1992 225536426
237 TRƯƠNG MINH THÀNH 12/09/1985 023978939
238 MAI ĐỨC THỊNH 01/09/1991 163377180
239 NGUYỄN THỊ NHO TRÂM 27/12/1984 212236849
240 LÊ MINH TRIỀU 28/03/1989 024486309
241 UÔNG THỊ THANH TRÚC 26/04/1993 024990115
242 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG 17/05/1996 025470161
243 VŨ HOÀNG TRUNG 09/11/1995 272472658
244 THÒNG A ỬNG 29/02/1996 272496154
245 PHAN TRÍ VINH 10/06/1996 212676877
ANH/CHỊ KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH VUI  LÒNG LIÊN HỆ VỚI NHÀ TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC BỔ SUNG HỒ SƠ THI LẠI ĐỢT SAU. SỐ ĐT: 08.39931791  

Dạy nghề

Liên Kết


Mẫu Đơn Đăng Ký

>> Download mẫu đơn đăng ký

 Click vào để download mẫu đơn đăng ký thi lái xe

Góc Kỷ Niệm

 8 Ảnh | 334 Lần xem
 7 Ảnh | 392 Lần xem
 15 Ảnh | 440 Lần xem
Copyright © Bộ Môn Thi Lái Xe. All right reserved                                     Địa chỉ: 648/28 Cách mạng tháng 8 - P.11 - Q.3 - TP.HCM
                           Trường TCN Nhân Đạo                                                           Điện thoại: 08.39931791 hoặc 08.39931370 (số nội bộ 106)