D.Vụ Tại Trường

Việc Làm

Đặt Quảng Cáo

HotLine

Trang nhất » Danh sách dự thi sát hạch

Danh sách dự sát hạch ngày 13/08/2015

Anh (chị) xem và nhớ STT (số thứ tự) trong danh sách dưới đây, vui lòng xem kỹ từ trên xuống dưới cho đến hết STT để thuận tiện cho việc sát hạch và ký nhận GPLX.
Ngày dự sát hạch anh (chị) nhớ mang theo 
CMND hoặc Passport bản chính và bút bi màu xanh.

       Danh Sách Thí Sinh Dự Sát Hạch Ngày 13/08/2015
STT Họ Và Tên Ngày Sinh Số CMND
1 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 07/08/1986 273165767
2 VŨ QUỐC ANH 27/06/1997 025599707
3 TRẦN ĐẶNG QUỲNH ANH 12/05/1997 025603486
4 PHẠM TUẤN ANH 30/06/1997 272527495
5 VŨ THỊ THU BA 01/10/1968 022092643
6 NGUYỄN THÁI BÌNH 06/11/1996 312437580
7 NGUYỄN THANH BÌNH 28/02/1997 025640570
8 HUỲNH THỊ CHÂU 01/01/1963 023815764
9 ĐỖ MINH CHIẾN 17/06/1994 273586697
10 NGUYỄN TRẦN HUY CƯỜNG 19/04/1997 025603627
11 BÙI NGUYỄN VỌNG DÂNG 21/11/1982 025818402
12 NGUYỄN MINH ĐĂNG 04/01/1997 025555287
13 NGUYỄN CHÂU DINH 01/05/1990 024342079
14 LÊ VĂN ĐỨC 12/02/1976 023114095
15 PHẠM NGỌC THẢO DUNG 01/03/1986 370995477
16 VĂN ĐỨC THANH DŨNG 06/11/1983 023761122
17 NGUYỄN DŨNG 02/04/1965 022091060
18 NGUYỄN CHÍ DŨNG 11/10/1994 215316247
19 ĐẶNG THÁI BÌNH DƯƠNG 19/04/1993 024850480
20 ĐINH AN DUY 28/01/1994 025155449
21 PHẠM THỊ NGỌC DUYÊN 19/07/1991 024582337
22 BÙI THỊ HOÀNG DUYÊN 07/12/1995 025308317
23 NGÔ HOÀNG GIANG 28/11/1996 025427562
24 BÙI HOÀNG HỒNG HÀ 28/07/1997 025563089
25 NGUYỄN THU HÀ 01/05/1997 025555511
26 NGUYỄN THỊ THU HÀ 18/09/1992 215243074
27 PHẠM THỊ THÚY HẰNG 17/01/1991 271982117
28 MÃ PHÁT HẬU 01/01/1995 366080098
29 ĐẶNG VĂN HIẾU 06/01/1997 251064051
30 NGUYỄN TẤN HỒNG 05/08/1973 022599532
31 TRẦN PHẠM PHÚ HƯNG 27/03/1997 025796630
32 ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG 23/09/1993 261340488
33 NGUYỄN VĨNH HUY 02/04/1997 025555522
34 TRẦN ĐỨC HUY 01/06/1997 025617238
35 NGUYỄN TRẦN QUANG HUY 07/08/1997 025546713
36 PHAN TUẤN HUY 03/06/1996 025494155
37 HUỲNH TRỌNG KHANG 02/08/1997 025730689
38 ĐỖ THỊ KIM KHUÊ 09/03/1993 241411503
39 LÊ ANH KIỆT 15/05/1997 025667592
40 NGUYỄN ĐÌNH LÂM 24/12/1995 025256115
41 NGUYỄN ĐỨC LÂM 14/01/1995 250988828
42 LÊ HỮU LÂM 23/05/1996 251019873
43 HỒ THỊ NGỌC LAN 22/10/1983 023784740
44 VÕ THỊ PHƯƠNG LINH 17/10/1995 025602274
45 NGUYỄN CHÂU LINH 05/02/1997 025796178
46 LÊ PHI LONG 30/01/1997 025555288
47 NGUYỄN ĐỨC MINH 27/01/1997 025950279
48 HOÀNG QUANG MINH 26/07/1997 025555460
49 HỒ HOÀNG NAM 16/01/1985 311853445
50 ĐỖ MỸ NÀNG 11/11/1992 381560133
51 HUỲNH GIA BẢO NGÂN 28/02/1996 025510315
52 TRẦN TUYẾT NGHI 04/06/1994 025351701
53 NGUYỄN HỮU NGHĨA 20/03/1997 366114429
54 LƯƠNG THÀNH NGỌC 11/10/1986 271913292
55 NGUYỄN VŨ NGUYÊN 09/05/1996 251010415
56 VÕ DUY NHẤT 02/07/1997 212668987
57 TRƯƠNG NGUYỄN NGỌC NHI 01/05/1996 025470899
58 NGUYỄN THỊ MAI HỒNG NHI 26/06/1989 225318332
59 ĐỖ THỊ NHU 04/01/1996 145742934
60 TRẦN NGUYỄN QUỲNH NHƯ 10/02/1997 272454261
61 NGUYỄN LÊ GIA NHƯ 04/03/1997 025478656
62 NGUYỄN THỊ KIM NƯƠNG 28/03/1993 221279278
63 ĐINH THÀNH PHÁT 13/01/1997 142352753
64 ĐỖ VĂN PHI 10/05/1991 221237269
65 PHẠM THỊ PHONG 06/10/1994 187226187
66 NGUYỄN VĂN PHÚC 10/10/1995 187507455
67 TRẦN LÊ MINH PHÚC 29/01/1997 025951133
68 LẠI THIÊN PHÚC 12/06/1997 025640200
69 LƯƠNG HIỀN PHƯỚC 08/08/1997 025431884
70 HỒ THỊ KIM PHƯỢNG 15/04/1976 N1163953
71 NGUYỄN HOÀNG QUYÊN 14/11/1995 206101159
72 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG QUỲNH 11/04/1997 025890714
73 VŨ THỊ NHƯ QUỲNH 27/08/1996 272570193
74 PHẠM THỊ SANG 21/02/1989 352159556
75 NGUYỄN NGỌC SƠN 12/11/1996 334891932
76 NGUYỄN ANH TÀI 10/02/1997 025627915
77 NGUYỄN VĂN KHAI TÂM 06/08/1997 272591704
78 NGÔ MINH TÂM 21/04/1984 334239338
79 HÀ NGUYỄN ĐAN TÂM 01/02/1997 025495164
80 TRẦN KHẢI TÂN 19/06/1997 025627309
81 PHẠM DUY TĂNG 05/10/1956 370179771
82 NGUYỄN QUỐC THÁI 12/08/1986 250593663
83 NGUYỄN VĨNH THẮNG 15/04/1997 251031090
84 KHỔNG ĐỨC THÀNH 31/10/1996 371778031
85 NGUYỄN THỊ HẢI THẢO 08/03/1993 371648452
86 HÀ THỊ THẢO 09/04/1993 221357746
87 LÊ VĂN THIỆN 28/09/1993 174323098
88 HUỲNH LÊ MINH THIỆN 11/02/1995 025603621
89 BÙI NGỌC HƯNG THỊNH 02/05/1995 025251805
90 ĐÀO HOÀNG THỌ 09/08/1997 025465511
91 LÊ THỊ KIM THOA 10/12/1987 301264161
92 NGUYỄN VĂN THOẠI 24/09/1996 301579862
93 NGUYỄN HỒNG ANH THƯ 13/11/1995 301542777
94 VŨ TRẦN MINH THƯ 18/06/1997 025555429
95 LƯ KIM THỦY 04/02/1980 023314645
96 HUỲNH NGỌC THỦY 10/10/1975 320871661
97 NGUYỄN THỊ THU THỦY 24/04/1992 024547147
98 VŨ CHÂU MAI THY 11/06/1997 025640336
99 TRẦN THỦY TIÊN 25/06/1996 025489565
100 NGUYỄN PHƯỚC TIẾN 01/12/1993 215316392
101 VÕ THỊ HỒNG TIÊN 12/02/1997 025593197
102 NGUYỄN HỮU TOÀN 06/05/1996 272490170
103 NGUYỄN MINH TRÍ 02/11/1995 250951640
104 PHẠM MINH TRỰC 24/06/1990 334501225
105 NGUYỄN TẤN TRỰC 19/10/1996 352316313
106 NGUYỄN THANH THIÊN TRÚC 15/03/1997 272519611
107 NGÔ NGUYỄN ANH TUẤN 09/12/1996 025488921
108 PHẠM VÕ THANH TUẤN 27/06/1997 025603335
109 NGUYỄN SƠN TÙNG 20/07/1992 312102268
110 HUỲNH THỊ THANH TUYỀN 23/09/1995 025328507
111 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 29/04/1990 225422193
112 NGUYỄN THỊ UYÊN 21/09/1995 250998407
113 TRẦN THỊ HẢI VÂN 31/07/1995 025476287
114 ĐỖ THỊ CẨM VÂN 21/07/1997 212481421
115 VÕ GIA VĂN 10/12/1996 025409339
116 LÊ TRUNG VIỆT 30/03/1979 201378880
117 NGÔ HOÀNG PHI VIỆT 21/01/1997 025631110
118 ĐÀM TRỌNG VINH 13/11/1996 025431536
119 NGUYỄN VŨ 05/10/1995 272516780
120 LÊ VIẾT VƯƠNG 25/08/1995 212715837
121 VÕ THỊ NGỌC YẾN 22/11/1996 321533489
122 ĐINH THÚY AN 08/10/1993 025174138
123 TRẦN THỊ HOÀI ÂN 09/08/1995 261407590
124 NGUYỄN TUẤN ANH 15/02/1968 022128881
125 PHAN TẤN QUỐC BẢO 12/07/1997 245315320
126 NGUYỄN NGỌC DIỆN 16/01/1995 212279862
127 PHẠM THỊ NGỌC GIÀU 05/05/1992 352211240
128 PHAN VĂN GIỎI 01/01/1986 301561674
129 LÊ THANH KHA 24/10/1995 321504437
130 HUỲNH MINH KHA 13/08/1991 321381438
131 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 21/12/1995 025302351
132 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 26/04/1982 001182000898
133 PHẠM VĂN LỘC 14/03/1977 300865536
134 HOÀNG THỊ LY 16/03/1995 187374448
135 NGUYỄN NHẬT NGÂN 25/05/1997 025515725
136 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 12/07/1997 025534095
137 NGUYỄN LÂM NGỌC 14/04/1990 321329302
138 PHAN PHI PHỤNG 01/01/1972 271798780
139 TRỊNH XUÂN PHƯƠNG 02/10/1983 162714137
140 TRẦN HOÀNG QUÂN 20/06/1986 024017339
141 NGUYỄN HUỲNH QUANG 22/10/1992 024674324
142 TRẦN VĂN QUÍ 17/08/1981 194594800
143 ĐINH VIẾT QUÝ 02/11/1983 162667523
144 NGÔ THỊ TÚ THUẬN 17/05/1991 241173648
145 NGUYỄN NGỌC VƯƠNG 24/05/1997 025519792
ANH/CHỊ KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH VUI  LÒNG LIÊN HỆ VỚI NHÀ TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC BỔ SUNG HỒ SƠ THI LẠI ĐỢT SAU. SỐ ĐT: 08.39931791  

Dạy nghề

Liên Kết


Mẫu Đơn Đăng Ký

>> Download mẫu đơn đăng ký

 Click vào để download mẫu đơn đăng ký thi lái xe

Góc Kỷ Niệm

 8 Ảnh | 771 Lần xem
 7 Ảnh | 818 Lần xem
 15 Ảnh | 968 Lần xem
Copyright © Bộ Môn Thi Lái Xe. All right reserved                                     Địa chỉ: 648/28 Cách mạng tháng 8 - P.11 - Q.3 - TP.HCM
                           Trường TCN Nhân Đạo                                                           Điện thoại: 08.39931791 hoặc 08.39931370 (số nội bộ 106)