Kết quả sát hạch lái xe ngày 31/10/2019

Kết quả sát hạch lái xe ngày 31/10/2019

Kết quả sát hạch lái xe ngày 31/10/2019

x
0973490069 ngotuong88@gmail.com
Facebook Youtube Tiwtter Google
Kết quả sát hạch lái xe ngày 31/10/2019
                 
 

TRƯỜNG TCN NHÂN ĐẠO

 

 

 

     
DANH SÁCH HỌC VIÊN  
Ngày sát hạch:  31 tháng 10 năm 2019  
Tại điểm thi: Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe - Trường TCN Số  7  
Địa chỉ: 51/2 Thành Thái - P.14 - Q.10  
  Ghi chú: trong cột Kết quả:              
  - rl : rớt lý thuyết              
  - rh : rớt thực hành              
  - v : vắng              
  - còn lại không ghi gì là đậu              
                 
STT Họ và Tên Ngày sinh Kết quả   STT Họ và Tên Ngày sinh Kết quả
  I. THI MỚI         II. THI LẠI    
1 NGUYỄN HẢI ANH 14/05/1989     1 NGUYỄN NGỌC ANH 03/05/1987  
2 PHẠM VƯƠNG DUY ANH 22/01/2001 v   2 MAI HOÀNG BẢO 21/08/2001  
3 LÊ QUỐC BẢO 06/10/1999 rl   3 NGUYỄN ANH CHIẾN 25/10/1999  
4 NGUYỄN VĂN CHIẾN 09/09/2001     4 ĐÀO THỊ HỒNG ĐÀO 28/01/1969  
5 PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG 09/04/2001     5 NGUYỄN TIẾT PHÁT ĐẠT 08/03/2001  
6 CHÂU VIỆT CƯỜNG 01/04/1999     6 PHẠM TẤN ĐỈNH 19/10/1998  
7 TRẦN VĂN CƯỜNG 02/09/1999     7 NGUYỄN DỎI 01/06/1994 v
8 TRẦN MINH ĐĂNG 04/01/2001     8 THIỀM VĂN ĐỨC 08/03/2001  
9 NGUYỄN NGỌC ĐẶNG 12/09/1999 rl   9 PHẠM HOÀNG ĐỨC 21/07/2001 v
10 CAO NGUYÊN TRỌNG DANH 25/07/2001 rh   10 LÊ THỊ HUỲNH GIANG 08/09/1999 v
11 KIỀU THÀNH ĐƯỢC 26/10/1975 rl   11 NGUYỄN THANH HẢI 05/04/2001  
12 LÊ HOÀNG DUY 12/09/2001     12 DƯƠNG NGỌC HẢI 15/11/1992  
13 NGUYỄN THANH DUY 06/07/2001 rl   13 ĐỖ NHẬT HÀO 20/03/2000  
14 TRẦN THANH HẢI 07/10/2001 v   14 THẠCH SIÊNG HẮT 01/01/1999 v
15 BÙI GIA HÂN 06/09/1997 rh   15 NGUYỄN TRUNG HIẾU 20/03/1997 rl
16 NGUYỄN THANH HỒNG HẠNH 10/08/2001     16 KHUẤT MẠNH HOÀI 25/09/2001  
17 BÙI GIA HẠNH 16/12/1999     17 NGUYỄN THÁI HOÀNG 28/06/2001 v
18 KIỀU LÊ CÔNG HẬU 02/03/1998     18 PHAN VÕ THANH HÙNG 15/04/1994  
19 PHẠM THỊ NGỌC HIỀN 10/06/1999 rl   19 HUỲNH ĐỨC HUY 16/11/2000 v
20 NGUYỄN THỊ HIỀN 05/12/1998     20 PHẠM ĐĂNG HUY 01/06/2001  
21 NGUYỄN NGÔ BẢO HOÀNG 29/10/1999     21 TRẦN QUỐC HUY 03/06/1984  
22 NGUYỄN VIỆT HỒNG 13/07/1986     22 TRƯƠNG TRẤN HUY 12/06/1989 v
23 NGUYỄN THỊ HỒNG 10/08/1993 v   23 TRẦN GIA HUY 11/12/2000  
24 NGUYỄN VĂN HÙNG 20/10/1999     24 LÊ MINH KHOA 15/08/2001 rh
25 NGUYỄN QUANG HUY 26/09/2001     25 NGUYỄN HUỲNH ANH KIỆT 16/04/2001  
26 VÕ THÀNH HUY 12/09/2001     26 TRẦN HỮU KIM 16/06/2000  
27 NGUYỄN THANH KHẢI 30/03/2001     27 NGUYỄN VĂN LINH 30/01/2001 v
28 NGUYỄN ĐÌNH GIA KHANG 22/10/2001     28 VŨ NGỌC LONG 14/12/2000  
29 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 11/11/2000 rh   29 NGUYỄN KIM LONG 21/01/1997 rh
30 HUỲNH VÕ MINH KHOA 25/03/2001 rl   30 TRẦN NGỌC LONG 13/01/2001  
31 NGUYỄN ANH KHOA 27/08/1986     31 TRẦN VĂN LŨY 03/06/1998  
32 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 17/05/2000     32 TRƯƠNG QUANG MINH 11/07/1993  
33 HỒ TRỌNG KHÔI 12/10/2001     33 MUSTAFA 13/10/1992 rl
34 BÙI QUANG LINH 11/03/2001     34 LÊ THỊ THÚY NGA 29/10/2000  
35 NGUYỄN PHI LONG 11/09/2000     35 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 19/06/2001 v
36 PHẠM PHƯỚC LONG 24/07/2000     36 PHAN NGUYỄN THÀNH NHÂN 28/08/2001  
37 TRẦN MINH 28/12/1963 rl   37 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHƯ 25/02/2000 v
38 LƯƠNG LỮ NHẬT MINH 14/05/2001 rl   38 NGUYỄN ÁI NHƯ 10/04/2001 rh
39 PHẠM NGỌC MINH 23/07/2001 v   39 VÕ NGỌC KIM OANH 07/10/1992 v
40 PHAN THỊ DIỄM MY 14/09/2001     40 LÊ TẤN PHÁT 16/02/2000  
41 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 27/11/1998     41 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC 06/07/2001  
42 VÕ TRÍ NHÂN 15/09/2001     42 QUÁCH HỒNG VĨNH PHÚC 15/07/2000 rl
43 HOÀNG MỸ NHÂN 10/03/1973     43 TRẦN MINH QUANG 27/08/2001  
44 NGUYỄN NGỌC TRUNG NHÂN 17/03/1998     44 BÙI THANH QUANG 07/01/1984 rl
45 NGUYỄN THANH NHÂN 15/03/1995     45 THÁI HOÀNG SANG 18/06/2001 v
46 PHẠM HUỲNH NHU 11/03/1992 v   46 NGUYỄN THANH SANG 04/07/1992 v
47 PHẠM THỊ OANH 07/07/1998     47 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 30/01/1989  
48 NGUYỄN HỮU PHÁT 13/06/1996 rh   48 TRẦN MINH THIỆN 06/06/2001  
49 NGUYỄN MẠNH PHÁT 08/06/2001 rh   49 LÊ ĐỖ HOÀI THƯƠNG 06/01/2001  
50 BÙI TẤN PHÁT 11/09/2001     50 PHẠM THỊ KIM THÚY 24/07/1988 v
51 PHAN VĂN PHONG 01/01/1987 rl   51 VÕ HỮU TƯỜNG THỤY 25/06/1993 rl
52 TRIỆU HOÀNG PHÚC 17/10/2001     52 LÊ THANH TIỀN 18/12/1990 v
53 LÊ HỮU PHƯỚC 03/02/1998     53 VÕ NGỌC BẢO TRÂN 16/01/2001 v
54 NGUYỄN HOÀNG MINH PHƯỚC 01/10/2001     54 LÊ KHÁNH TRÌNH 27/09/1991  
55 HOÀNG LÊ PHƯƠNG 30/10/2001     55 TRƯƠNG TẤN TRỌNG 18/03/1962 rl
56 LƯU MINH QUANG 22/09/2000 rl   56 NGUYỄN CAO THANH TRÚC 09/09/2000 v
57 TRƯƠNG NGỌC QUỐC QUYỀN 04/11/2000     57 ĐẶNG THỊ MINH TUYỀN 12/03/1998  
58 NGUYỄN VŨ THU QUỲNH 30/09/2001 rh   58 ĐỖ CAO VĂN 22/10/1986  
59 VÕ PHƯƠNG QUỲNH 01/02/1985     59 HOÀNG ANH VŨ 18/08/2001  
60 HOÀNG VĂN SANG 31/05/1996     60 LƯU NGỌC XUÂN XINH 12/01/2000  
61 NGUYỄN TẤN SỈ 11/01/1983 rl   61 ĐỖ NGỌC XUÂN 24/10/1998 v
62 NGUYỄN THẾ SƠN 01/01/1998 rl          
63 LÊ HỮU TÀI 08/01/1996            
64 TĂNG PHƯỚC TÀI 05/08/2001 v          
65 PHẠM DUY TÂN 31/07/2001            
66 NGUYỄN LÊ THIỆN THANH 28/05/1971            
67 TRẦN LÊ HƯƠNG THẢO 06/08/2001 rl          
68 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 11/07/1995            
69 NGUYỄN TIẾN THIỆN 22/02/2000            
70 TÔ TRỊNH XUÂN THỊNH 10/03/1992 rl          
71 NGUYỄN ĐỨC XUÂN THÙY 01/04/1986            
72 TRỊNH CUNG TIẾN 13/11/1999            
73 PHẠM NGỌC TIẾN 19/06/2000 v          
74 THẠCH THANH TRA 02/07/1996 rl          
75 PHẠM THỊ NGỌC TRÂN 16/09/1999 rl          
76 NGUYỄN THỊ ÁI TRANG 10/05/1999            
77 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 29/04/2000            
78 NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH 25/04/1999            
79 PHẠM TRƯƠNG 03/01/1985 rl          
80 TRẦN VĂN TRƯỜNG 12/12/2000            
81 PHẠM THANH TÚ 25/05/1999            
82 VÕ THỊ MỸ TÚ 17/08/1999            
83 PHẠM MINH TUẤN 28/08/2001 rl          
84 NGUYỄN THỊ CÁT TƯỜNG 08/08/2000            
85 HUỲNH THẢO UYÊN 12/06/1999            
86 LƯU HÙNG VĨ 11/08/2000 rl          
87 PHẠM ANH VINH 08/09/2001 v          
88 NGÔ HOÀNG VŨ 17/12/1999            
89 HUỲNH HOÀNG VŨ 07/06/1999 rl          
90 ĐINH QUANG VŨ 24/10/1998            
91 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY 18/08/2001            
92 PHÙNG ĐINH TRIỆU VỸ 12/03/2000            
93 CHÂU VĨNH XUYÊN 15/03/2000            
Chia sẻ:
© 2017 Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo. All rights reserved.

Design by ThietKeWebUyTin.vn