Kết quả sát hạch lái xe ngày 22/11/2018

Kết quả sát hạch lái xe ngày 22/11/2018

Kết quả sát hạch lái xe ngày 22/11/2018

x
0973490069 ngotuong88@gmail.com
Facebook Youtube Tiwtter Google
Kết quả sát hạch lái xe ngày 22/11/2018

Ghi chú: trong cột Kết quả:

- rl : rớt lý thuyết

- rh : rớt thực hành

- v : vắng

- còn lại không ghi gì là đậu

STT Họ và Tên Ngày Sinh Số CMND

Kết Quả

  I. THI MỚI:      
1 HÀ NGUYỄN NHÃ ÂN 11/08/1999 025823214  
2 TĂNG TUẤN ANH 22/09/2000 366242705 v
3 ĐÀO NGỌC THẾ ANH 28/10/2000 025970785 rh
4 PHAN HUY BẢO 15/12/1994 025293643  
5 TRƯƠNG CÔNG BÌNH 26/04/1989 079089006055 v
6 LÊ NGỌC CHƯƠNG 23/07/2000 026089376  
7 TRẦN CƯỜI 20/02/1987 212610910 v
8 ĐẶNG THỊ KIM CƯƠNG 12/06/1995 331749363 v
9 NGUYỄN TRUNG CƯƠNG 01/03/1999 079099004572 v
10 TRẦN THỊ THANH ĐĂNG 14/09/1993 025100097  
11 HUỲNH HÀ CÔNG DANH 28/05/1974 087074000016  
12 NGUYỄN DUY ĐẠO 12/05/2000 251182830  
13 PHAN THÀNH ĐẠT 04/10/1999 291186465  
14 THẠCH DƯ 01/01/1999 385760675 v
15 VŨ VIỆT ĐỨC 03/11/1995 025308342 v
16 VÕ ANH DŨNG 13/05/2000 025970765 v
17 PHẠM NGỌC ÁNH DƯƠNG 23/05/2000 312434772  
18 PHAN THÀNH DUY 26/06/1989 321353728 v
19 NGUYỄN NGÂN HÀ 01/10/1998 321712462  
20 PHU SƠN HẢI 11/09/1982 079082008663 rl
21 NGUYỄN THỊ KIM HẰNG 15/10/2000 026023199 rl
22 NGUYỄN THỊ THẢO HIỀN 14/12/1997 245307501 v
23 TRẦN VINH HIẾU 03/11/1994 212270836  
24 BÙI ĐỨC HIẾU 26/07/2000 241752309  
25 NGUYỄN THANH HIẾU 17/07/1995 272526484  
26 PHAN NGUYỄN MAI HOA 15/11/2000 272714095  
27 BÙI CÔNG HÒA 15/09/1996 079096004175 rl
28 LÊ THỊ THÚY HOÀN 14/05/1992 250905145  
29 NGUYỄN TUẤN HOÀNG 17/10/1999 025834340  
30 DƯƠNG MINH HOÀNG 29/03/1992 024835193  
31 ĐẶNG NGỌC HÙNG 06/10/1978 079078008053 v
32 BÙI THỊ THU HƯƠNG 25/03/1988 077188001960  
33 ĐINH HỒNG HUY 13/05/2000 079200011748 v
34 MAI NHẬT HUY 12/12/1998 025795613 v
35 TRỊNH ĐỨC HUY 18/10/2000 010200000040  
36 TRƯƠNG MỸ HUYỀN 13/10/1999 025908688 v
37 ĐÀO NGUYÊN KHANG 23/02/1998 025951562  
38 NGUYỄN HOÀNG KHANH 19/09/1982 079082008230 v
39 NGUYỄN HỒNG KHANH 27/10/2000 026064749  
40 LÊ QUỲNH NGỌC KHÁNH 09/09/1998 025873148  
41 TRẦN THỊ HỒNG KHÁNH 23/05/2000 079300012162  
42 NGUYỄN THỊ NGỌC KIỀU 05/10/1999 025886668  
43 NGUYỄN THẾ LÂN 19/11/1996 025733873 v
44 TRƯƠNG THỊ BÉ LIỄU 21/02/1995 371796765  
45 PHẠM VŨ TRÚC LINH 06/02/1996 025777274  
46 NGUYỄN DUY LINH 11/10/2000 251255426  
47 TRƯƠNG TUẤN LỘC 07/04/2000 079200007302  
48 HUỲNH NGUYỄN PHI LONG 09/08/1997 025534416  
49 VŨ HOÀNG LY 03/01/1999 261581938  
50 PHAN QUỲNH MAI 15/11/1999 225598438 v
51 NGUYỄN PHAN THÙY MY 06/08/2000 025988825 v
52 DƯƠNG NHẬT NAM 06/10/1999 025835340 rl
53 ĐÀO NGỌC NGA 19/03/1997 092197002198 v
54 NGÔ THỊ THANH NGÂN 28/11/1999 025888908  
55 VÕ NGỌC PHƯƠNG NGHI 31/10/2000 025970841 rl
56 TRẦN MINH NGHĨA 25/11/1997 079097005645  
57 TRƯƠNG BỈNH NGUYÊN 28/11/1967 022761519 v
58 NGUYỄN TIẾN NHÂN 06/08/1993 024835951  
59 TRẦN ĐỨC NHÂN 31/07/1997 079097007212 rl
60 PHAN LAN NHI 14/05/1999 291211143  
61 TRẦN HOÀNG NHI 09/01/1999 261456105  
62 PHAN YẾN NHI 12/07/1996 026064950 v
63 TRẦN KIM NHỰT 01/10/2000 079200003948  
64 HUỲNH TRỌNG PHÚC 20/10/2000 077200001209  
65 ĐÀO DUY PHƯỚC 01/01/1994 385728112 v
66 TRẦN HOÀI NAM PHƯƠNG 13/04/1999 079199001680 rl
67 DANH SỂN 29/04/2000 371938117  
68 PHẠM KIM SƠN 13/11/1984 079084006341 v
69 LÊ THÀNH TÀI 17/10/2000 025970700  
70 HỒ MINH TÂM 28/09/1977 B7122721 v
71 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM 17/01/1971 079171005697 rl
72 HỒ VĂN THÁI 30/09/2000 077200001677 rl
73 TRẦN NGỌC THÀNH 12/12/1999 152241404  
74 TÔ ĐỨC THÀNH 01/10/2000 251167648  
75 NGUYỄN LÊ TẤN THÀNH 26/10/2000 079200005835  
76 NGUYỄN HOÀNG THÀNH 24/12/1996 079096008490 rl
77 THẠCH THỊ THÀNH 01/01/1985 272981240 v
78 TRẦN BÍCH THẢO 19/11/2000 036300001695  
79 PHẠM ĐĂNG QUỲNH THƠ 03/06/1998 025806770  
80 TẠ MINH THÔNG 01/09/2000 025970605  
81 ĐỖ NGUYỄN ANH THƯ 19/10/2000 026023925  
82 VÕ ANH THƯ 06/08/1999 079199005945 rl
83 VÕ THỊ BÍCH THUẬN 17/07/1995 89195000055 v
84 TRẦN NGỌC THÚY 12/01/1989 024351912  
85 NGUYỄN THỊ NGỌC TIÊN 23/03/1990 079190003633  
86 TRẦN TRUNG TÌNH 30/11/1995 025213843 v
87 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM 21/11/1997 025662382 v
88 PHẠM BẢO TRÂN 27/09/2000 026050446 v
89 VÕ THỊ THIÊN TRANG 03/05/1996 025435624  
90 TRẦN NGUYỄN CAO TRÍ 11/11/1999 072099001517  
91 NGUYỄN MINH TRÍ 16/09/2000 312439365 rl
92 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 20/12/1999 025835313  
93 NGUYỄN HỮU ANH TRƯỜNG 23/02/1999 079099000123  
94 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 30/09/2000 026022908  
95 CAO MINH TRƯỜNG 31/01/2000 079200014005  
96 NGUYỄN TRUNG TÚ 28/09/2000 261601401  
97 TRẦN ANH TUẤN 16/08/1999 301752360  
98 NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN 03/10/2000 077200001186  
99 LÂM MINH TÙNG 01/01/1981 341561765 v
100 ĐINH THANH TÙNG 24/09/1992 079092001420  
101 NGUYỄN SƠN TÙNG 04/11/1999 079099009626 rl
102 HOÀNG MỘNG TUYỀN 07/08/2000 072300006650 rh
103 CHÂU QUỐC VINH 04/01/1995 025248471  
104 ĐINH TẤN VŨ 18/07/1991 215154432 v
105 DIỆP TRẦN MAI VY 05/09/2000 026022516  
106 PHẠM LƯU TƯỜNG VY 10/08/2000 079300005542 v
107 NGUYỄN THỊ KIM XUÂN 27/10/2000 025971865 v
108 PHAN LÂM NHƯ Ý 28/10/2000 079300000887 v
  II. THI LẠI:      
109 TRẦN NGUYỄN MINH ANH 30/04/2000 341985532 rl
110 NGUYỄN TUẤN ANH 19/04/1988 091818644 v
111 VÕ NGỌC BỘI 16/09/2000 025999160 v
112 NGUYỄN VĂN CHIẾN 29/06/1966 079066001663 v
113 NGUYỄN HỮU ĐỨC 20/07/2000 025970374  
114 LÊ QUANG DUY 21/04/1999 025967920  
115 BÙI NHỰT PHƯƠNG DUYÊN 19/08/2000 025970161 rl
116 HỒ HOÀNG VIỆT HẢI 29/06/2000 025970235 rl
117 PHÙ VINH HIỂN 10/04/1988 079088005941 rl
118 BÙI TRUNG HIẾU 26/06/1998 025591462  
119 NGUYỄN THỊ HUỆ 30/04/1989 151675208 rl
120 BÙI QUANG HUY 10/09/2000 025970274  
121 VÕ NGỌC LÂM 26/01/1989 024230832 rl
122 NGÔ TẤN LÊN 11/08/1999 312451029 v
123 HUỲNH QUANG MINH 04/05/2000 025970217 v
124 TRẦN NGỌC HOÀNG MINH 23/11/1998 079098001212  
125 TỪ GIA NGUYỆN 11/07/1999 025971221 v
126 BÙI ĐỨC GIA PHÚ 19/08/2000 026064821  
127 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 10/06/1968 022290026  
128 MẠCH DUY PHƯƠNG 16/10/1982 023648661 rl
129 HÀ VĂN QUANG 22/01/1959 020519589 v
130 HUỲNH TẤN QUÍ 04/05/2000 026064084  
131 DƯƠNG ĐỨC THẮNG 25/09/1999 025876632  
132 NGUYỄN LƯƠNG THANH THẢO 14/09/2000 026090221 v
133 HUỲNH PHƯỚC THIỆN 23/02/2000 079300012062 v
134 HỒ MINH THUẬN 12/08/1998 079098007827  
135 NGUYỄN NGỌC TỊNH 06/01/1994 272303924 v
136 PHAN HUỲNH BẢO TRÂN 12/03/1999 025951281 v
137 HUỲNH ĐỨC TRÍ 26/10/1999 094099000062  
138 NGUYỄN PHI TRƯỜNG 17/02/2000 025835686  
139 BẠCH THANH TÙNG 01/01/2000 212848973  
140 NGUYỄN THANH THÙY VÂN 01/10/1999 245405265  
141 LÊ NGỌC THÚY VY 18/11/1999 025834906 rl
142 QUAN THIÊN BẢO YẾN 27/01/2000 272675330  
Chia sẻ:
© 2017 Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo. All rights reserved.

Design by ThietKeWebUyTin.vn