Kết quả sát hạch lái xe ngày 20/12/2018

Kết quả sát hạch lái xe ngày 20/12/2018

Kết quả sát hạch lái xe ngày 20/12/2018

x
0973490069 ngotuong88@gmail.com
Facebook Youtube Tiwtter Google
Kết quả sát hạch lái xe ngày 20/12/2018
  TRƯỜNG TCN NHÂN ĐẠO            
DANH SÁCH HỌC VIÊN  
Ngày sát hạch:  20 tháng 12 năm 2018  
Tại điểm thi: Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe - Trường TCN Số  7  
Địa chỉ: 51/2 Thành Thái - P.14 - Q.10  
  Ghi chú: trong cột Kết quả:              
  - rl : rớt lý thuyết              
  - rh : rớt thực hành              
  - v : vắng              
  - còn lại không ghi gì là đậu              
                 
STT Họ và Tên Ngày sinh Kết quả   STT Họ và Tên Ngày sinh Kết quả
  I. THI MỚI         II. THI LẠI    
1 MOHAMAD AMIN 18/04/1991     1 LÊ VÕ HOÀNG ANH 30/04/1998 v
2 CHẾ CÔNG AN 19/10/2000     2 TRẦN NGUYỄN MINH ANH 30/04/2000  
3 PHẠM ĐỨC ANH 21/10/2000     3 NGUYỄN TUẤN ANH 19/04/1988  
4 MOHAMAD AZID 09/11/1993 rl   4 TĂNG TUẤN ANH 22/09/2000  
5 BÙI TRẦN GIA BẢO 19/09/2000 v   5 ĐÀO NGỌC THẾ ANH 28/10/2000  
6 PHẠM QUỐC BẢO 02/12/1996 rl   6 TRƯƠNG CÔNG BÌNH 26/04/1989  
7 LÊ VIẾT CHINH 20/06/1989     7 VÕ NGỌC BỘI 16/09/2000  
8 NGÔ QUỐC CƯỜNG 01/10/1998     8 TRẦN CƯỜI 20/02/1987 v
9 HỒ HỮU CƯỜNG 19/11/1984 v   9 ĐẶNG THỊ KIM CƯƠNG 12/06/1995  
10 PHẠM NGỌC ĐẠT 06/11/2000 rh   10 NGUYỄN TRUNG CƯƠNG 01/03/1999  
11 NGUYỄN NGỌC DIỄM 18/07/2000     11 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 20/10/1999 v
12 TRẦN PHẠM PHƯƠNG DIỆU 25/08/1998     12 HOÀNG VĂN ĐỊNH 05/11/1993 v
13 NGUYỄN HOÀNG ĐÔ 08/11/2000     13 THẠCH DƯ 01/01/1999  
14 NGUYỄN MINH ĐỨC 03/08/2000 rl   14 VŨ VIỆT ĐỨC 03/11/1995  
15 TRẦN PHƯỚC ĐỨC 09/11/1999 rl   15 LÝ MẠNH DŨNG 13/08/1966 v
16 HUỲNH HÒA ĐỨC 27/09/1978     16 VÕ ANH DŨNG 13/05/2000 v
17 VÕ CÁT DUNG 26/11/2000 rl   17 PHAN THÀNH DUY 26/06/1989 v
18 NGUYỄN TRÍ DŨNG 12/09/2000     18 TRẦN VĂN TOÀN EM 01/01/1995 v
19 LÂM DỮNG 01/01/1978 rh   19 PHẠM QUỲNH GIANG 28/11/1996 v
20 TRẦN VĂN DƯƠNG 16/06/1997 rh   20 PHU SƠN HẢI 11/09/1982 v
21 NGUYỄN BẢO ĐỨC DUY 10/02/1978     21 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 06/11/1994 v
22 NGUYỄN ĐỨC DUY 28/03/1998     22 TÔ THỊ THANH HẰNG 28/10/1997 v
23 LÊ NGỌC HÂN 27/02/2000 rl   23 NGUYỄN THỊ KIM HẰNG 15/10/2000  
24 LÊ HUỲNH HÂN 21/11/2000     24 NGUYỄN THỊ THẢO HIỀN 14/12/1997  
25 NINH GIA HÂN 22/03/1996     25 PHÙ VINH HIỂN 10/04/1988  
26 LÊ THỊ THÚY HẰNG 12/04/1996     26 PHẠM THANH HIẾU 24/03/2000 v
27 ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH 21/12/1974 v   27 BÙI CÔNG HÒA 15/09/1996 rl
28 PHẠM NGUYỄN TRUNG HẬU 02/04/1976 v   28 NGUYỄN CÔNG HOÀNG 28/06/1991 v
29 HỒ TRUNG HẬU 28/06/2000 rl   29 NGUYỄN THỊ HUỆ 30/04/1989 v
30 NGUYỄN PHAN THANH HÒA 01/07/1988     30 ĐẶNG NGỌC HÙNG 06/10/1978  
31 TRẦN PHẠM ĐỨC HUY 13/09/2000 rl   31 PHẠM QUỐC HUY 14/11/1996 v
32 DƯƠNG HIỆP HY 17/05/1998     32 TRẦN NHẬT HUY 27/10/1997 v
33 NGUYỄN HỒNG KHANG 23/07/2000     33 ĐINH HỒNG HUY 13/05/2000 v
34 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 31/05/2000     34 MAI NHẬT HUY 12/12/1998  
35 PHẠM QUỐC KIỆT 04/11/1980 rl   35 TRƯƠNG MỸ HUYỀN 13/10/1999 rh
36 LÊ THÀNH LẬP 25/11/2000     36 NGUYỄN HOÀNG KHANH 19/09/1982 rl
37 NGUYỄN CHÂU LINH 24/04/1997     37 A NINH MINH KHÁNH 16/07/1999 v
38 NGUYỄN THÚY LOAN 30/10/2000     38 NGUYỄN NGỌC KHOA 01/12/1982 v
39 ĐÀM THỊ TRÚC LY 06/03/1999     39 NGUYỄN TUẤN KIỆT 14/10/1999 v
40 DƯƠNG VĂN MAI 09/11/2000 v   40 VÕ NGỌC LÂM 26/01/1989  
41 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 14/11/2000     41 NGUYỄN THẾ LÂN 19/11/1996 rh
42 HÀ NGUYỄN NHẬT MINH 15/07/1997     42 NGÔ TẤN LÊN 11/08/1999 v
43 LÊ ĐỨC MINH 25/11/2000     43 HUỲNH NGỌC LONG 24/04/1980 v
44 NGUYỄN VĂN NAM 20/02/2000     44 NGUYỄN THỊ BẢO LY 15/01/2000 v
45 PHẠM THỊ KIM NGÂN 15/03/1997     45 PHAN QUỲNH MAI 15/11/1999  
46 LÊ PHƯƠNG NGHI 12/06/2000 rl   46 HỒ NGUYỄN MINH 01/08/1986 v
47 PHẠM TRỌNG NGHĨA 09/05/1999 rl   47 HUỲNH QUANG MINH 04/05/2000 v
48 NGUYỄN VĂN NGOAN 06/02/1995     48 NGUYỄN PHAN THÙY MY 06/08/2000  
49 NGUYỄN KHẮC NGUYÊN 21/10/2000     49 DƯƠNG NHẬT NAM 06/10/1999 v
50 PHẠM THỊ NHƯ NGUYỆT 21/07/2000     50 ĐÀO NGỌC NGA 19/03/1997  
51 DƯƠNG PHÚ NHÃ 19/07/2000     51 VÕ NGỌC PHƯƠNG NGHI 31/10/2000  
52 ĐỖ THÀNH NHÂN 08/09/2000     52 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 12/02/1999 v
53 LƯU VŨ MINH NHẬT 28/02/1996 rh   53 TRƯƠNG BỈNH NGUYÊN 28/11/1967  
54 VŨ MINH NHẬT 25/11/2000     54 TỪ GIA NGUYỆN 11/07/1999 v
55 NGUYỄN HẠO NHIÊN 30/11/2000     55 TRẦN ĐỨC NHÂN 31/07/1997  
56 THẠCH NHIỀU 01/01/1989     56 PHAN YẾN NHI 12/07/1996 v
57 LÊ THỊ HUỲNH NHƯ 08/07/1999 rl   57 NGUYỄN NGỌC NHÍ 15/05/1992 v
58 VĂN THỊ CẨM NHUNG 10/03/1993     58 LÊ QUANG NINH 26/09/1983 v
59 DANH HOÀNG PHA 26/06/2000     59 PHẠM THANH PHI 23/05/1990 v
60 TRẦN VĨNH PHƯỚC 14/03/1982     60 ĐÀO DUY PHƯỚC 01/01/1994  
61 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 08/11/1989 rl   61 MẠCH DUY PHƯƠNG 16/10/1982 v
62 BÙI BÁ PHƯỚC 22/04/2000 v   62 TRẦN HOÀI NAM PHƯƠNG 13/04/1999 rl
63 TRẦN THỊ NGỌC PHƯƠNG 05/02/1987 v   63 HÀ VĂN QUANG 22/01/1959  
64 PHẠM VĂN QUẸO 26/02/1984     64 TRẦN THANH SANG 01/01/1987 v
65 TRẦN PHÚ QUÍ 01/01/1985     65 ĐỖ THANH TÀI 27/10/1999 v
66 NGUYỄN VĂN QUÍ 18/10/2000 rh   66 HỒ MINH TÂM 28/09/1977  
67 ĐOÀN ANH QUÍ 17/05/1999     67 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM 17/01/1971 rl
68 NGUYỄN THỊ QUY 03/03/1996     68 TĂNG HỒNG THANH 19/05/1995 v
69 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 13/04/1999     69 NGUYỄN HOÀNG THÀNH 24/12/1996 rl
70 ĐẶNG NGỌC NHƯ QUỲNH 11/10/2000     70 THẠCH THỊ THÀNH 01/01/1985 rl
71 ĐOÀN VĂN SANG 07/11/1997     71 NGUYỄN LƯƠNG THANH THẢO 14/09/2000 v
72 CHẾ THANH SANG 06/11/2000     72 TRẦN MINH THIỆN 18/11/1999 v
73 PHẠM KIM SƠN 13/11/1984 rh   73 HUỲNH PHƯỚC THIỆN 23/02/2000 v
74 TRẦN GIA TĂNG 26/01/1999     74 NGUYỄN TRẦN KHÁNH THƯ 14/02/2000 v
75 NGUYỄN SỸ HOÀNG THÀNH 20/09/2000     75 VÕ ANH THƯ 06/08/1999 v
76 ĐẶNG CÔNG THÀNH 25/03/1999 rl   76 VÕ THỊ BÍCH THUẬN 17/07/1995 v
77 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 25/04/2000     77 TRẦN TRUNG TÌNH 30/11/1995  
78 NGUYỄN MINH THI 09/11/1990     78 NGUYỄN NGỌC TỊNH 06/01/1994 rl
79 VŨ THỌ 01/10/2000     79 NGUYỄN THANH TOÀN 13/05/1999 v
80 HOÀNG LÊ ANH THƯ 16/11/2000     80 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM 21/11/1997 rh
81 ĐỖ VĂN THỨC 08/12/1978     81 PHAN HUỲNH BẢO TRÂN 12/03/1999 v
82 LÊ THỊ CẨM TIÊN 05/10/1995 rl   82 PHẠM BẢO TRÂN 27/09/2000 rl
83 LÊ THỊ MỸ TIÊN 07/10/1997 rl   83 NGUYỄN MINH TRÍ 16/09/2000  
84 ỪNG QUAY TIẾN 10/05/1976 rl   84 NGUYỄN LÊ MINH TÚ 12/03/2000 v
85 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 17/08/2000     85 ĐOÀN PHẠM LÂM TUẤN 10/01/1983 v
86 TRẦN THỊ QUẾ TRÂN 27/03/2000     86 NGUYỄN DUY TÙNG 02/01/1987 v
87 ĐINH MỘNG KIỀU TRANG 13/10/1999     87 LÂM MINH TÙNG 01/01/1981  
88 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 02/10/2000     88 NGUYỄN SƠN TÙNG 04/11/1999 rl
89 NGUYỄN BÁ TRÍ 18/12/1997     89 HOÀNG MỘNG TUYỀN 07/08/2000  
90 NGUYỄN QUANG TRIÊM 27/03/1998     90 ĐINH TẤN VŨ 18/07/1991  
91 NGUYỄN THỊ TRINH 19/04/1976 rl   91 LÊ NGỌC THÚY VY 18/11/1999 rh
92 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRINH 01/05/2000     92 PHẠM LƯU TƯỜNG VY 10/08/2000  
93 NGUYỄN VĂN TRỌNG 27/12/1989     93 NGUYỄN THỊ KIM XUÂN 27/10/2000  
94 TRẦN TRÍ TRUNG 12/08/1996     94 PHAN LÂM NHƯ Ý 28/10/2000 v
95 ĐẶNG MINH TRUNG 17/04/1995 rl          
96 PHẠM NGỌC TUÂN 28/08/1982            
97 PHAN ANH TUẤN 25/04/1981            
98 CAO HÒA HOÀNG TUẤN 13/11/2000            
99 TRẦN THỊ TUYẾT 10/10/1998            
100 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 21/03/1996            
101 NGÔ THỊ NGỌC VIÊN 20/07/2000            
102 VÕ TẤN VŨ 24/03/2000 rl          
103 VĂN PHÚ VƯƠNG 15/01/1998            
104 TRƯƠNG THỊ THÚY VY 20/09/1998            
105 NGUYỄN ĐÌNH VỸ 03/09/1999            
106 NGUYỄN THỊ NGỌC XUYẾN 24/02/2000            
Chia sẻ:
© 2017 Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo. All rights reserved.

Design by ThietKeWebUyTin.vn