kết quả sát hạch lái xe thi ngày 17/05/2018

kết quả sát hạch lái xe thi ngày 17/05/2018

kết quả sát hạch lái xe thi ngày 17/05/2018

x
0973490069 ngotuong88@gmail.com
Facebook Youtube Tiwtter Google
Kết quả sát hạch lái xe ngày 17/05/2018

Ghi chú: trong cột Kết quả:

- rl : rớt lý thuyết

- rh : rớt thực hành

- v : vắng

- còn lại không ghi gì là đậu

STT Họ và Tên Ngày sinh Số CMND GPLX đã có Kết quả
  I. THI MỚI:        
1 TRƯƠNG THỊ HOÀNG ANH 22/09/1995 025342717    
2 PHAN THỊ LOAN ANH 07/01/1959 024289888    
3 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG ANH 24/11/1997 025640574    
4 TRẦN VĂN BE 09/05/1996 191867568    
5 PHẠM THỊ KIỀU DIỄM 07/07/1995 164563969    
6 DƯƠNG THỊ MỸ DUNG 24/04/2000 079300001626   rl
7 VÕ LÊ TRƯỜNG DUY 04/04/2000 026120165   rl
8 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 11/07/1991 312083463    
9 TRẦN THỊ MAI HÂN 05/08/1997 025607072    
10 NGUYỄN THÁI HIỆP 11/10/1990 074090000060    
11 TRẦN THANH HÙNG 01/01/1971 370586292   rh
12 PHẠM THANH HƯNG 22/03/2000 312421072    
13 PHAN QUỐC HUY 13/01/1970 025163406   rl
14 PHẠM QUỐC HUY 14/11/1996 125614040 B2 v
15 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 01/03/2000 026108339    
16 VÕ VĂN KÍNH 01/01/1972 310903973    
17 NGUYỄN TIẾN LÂM 06/12/1984 079084002003    
18 VÕ THÀNH LUÂN 12/06/1992 212697575    
19 NGUYỄN PHẠM VĂN MINH 01/01/1995 272401826 B2  
20 DƯƠNG BÍCH NGA 12/07/1991 091191000235    
21 TỪ VĨ NGHIỆP 16/09/1992 024973867   rl
22 LÂM HỒNG NGỌC 12/03/1993 B8594610    
23 TRẦN CAO NGUYÊN 27/03/1994 101225407    
24 ĐẶNG HOÀNG THIỆN NHÂN 16/04/2000 212584844   rl
25 VŨ KỲ PHONG 30/06/1999 025879664    
26 ĐÀO TƯ QUẤT 20/08/1995 025514541    
27 HÀ LÂM THANH QUYỀN 18/08/1996 079096000590   v
28 NGUYỄN HỮU QUYẾT 08/11/1996 245267359    
29 NGUYỄN VĂN SANG 15/06/1993 215265493    
30 PHAN NGỌC TÂM 23/03/1999 272690482   v
31 NGUYỄN XUÂN TÂN 17/02/2000 025966771    
32 PHẠM HỒNG THÁI 22/03/1997 092097001184   rl
33 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 03/06/1999 272692521    
34 LƯƠNG PHƯỚC THANH 16/03/1994 273511715    
35 LÊ HUYỀN TRÂM 22/04/2000 026010543   v
36 TRẦN MINH TRANG 29/01/1997 079197002542    
37 LÝ NHẬT TRANG 02/03/1993 215340448    
38 ĐINH THỊ THÙY TRANG 01/01/1988 024579827    
39 HOÀNG THỊ KIỀU TRINH 30/03/1998 272528861    
40 ĐẶNG MINH TRUNG 22/04/1998 371760391    
41 LÊ NGUYỄN KHẢ TÚ 06/04/1999 025857191    
42 TRẦN THANH TÙNG 11/05/1995 371726975   rl
43 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN 25/09/1998 026052621    
44 NGUYỄN THỊ THU VÂN 09/08/1973 022495033    
45 NGUYỄN VÕ TÚ VĂN 07/02/2000 026056725   v
46 NGUYỄN TƯỜNG VY 06/02/1998 321620053    
  II. THI LẠI:        
1 NGUYỄN MINH AN 01/04/1999 371913214   rl
2 LÊ VÕ HOÀNG ANH 30/04/1998 025748545   v
3 DƯƠNG THỊ CHÂU ĐIỀN 01/01/1973 331819236   v
4 PHẠM HỮU DŨNG 03/09/1970 001070010288   rl
5 HÀ THANH HẢI 01/03/2000 026078742   v
6 NGUYỄN NGỌC HẢI 04/09/1995 230961369   v
7 TRẦN PHẤN HUY 15/02/2000 025832688   v
8 VÕ HOÀNG KHA 05/10/1997 025471759   v
9 A NINH MINH KHÁNH 16/07/1999 025980362   v
10 TÔN KIM KHÁNH 22/01/2000 025941674    
11 NGUYỄN HỒNG LINH 05/03/1998 089198000057   v
12 HUỲNH NGỌC LONG 24/04/1980 079080003787   v
13 HỒ NGUYỄN MINH 01/08/1986 321302391   v
14 NGUYỄN THỊ TRỌNG NGHĨA 06/12/1998 206263804   v
15 LÊ TRỌNG NGHĨA 28/10/1995 272517973    
16 HOÀNG KHÔI NGUYÊN 02/09/1997 025555561    
17 HỒ ĐẮC QUỲNH NHƯ 08/08/1985 079185003274   v
18 NGUYỄN HOÀNG NHUNG 30/03/1996 079196000595    
19 NGUYỄN VIẾT THANH QUANG 20/10/1993 221364635   v
20 NGUYỄN SANG THÁI 25/11/1993 331758422   v
21 TĂNG HỒNG THANH 19/05/1995 079195000334   v
22 BÙI THANH THANH 16/11/1999 025878243   v
23 HUỲNH THỊ THANH THẢO 12/02/1987 079187004391   v
24 NGUYỄN THANH TOÀN 13/05/1999 025835945   v
25 LÊ MẠNH TRÍ 16/05/1993 273487741   rl
26 ĐINH NGỌC MINH TÚ 10/03/1995 079095000271   v
27 NGUYỄN DUY TÙNG 02/01/1987 225350526   v
28 HOÀNG PHƯƠNG UYÊN 21/05/1998 025760021   v
29 LÊ THỊ HỒNG VÂN 25/01/1991 273356387   v
Chia sẻ:
© 2017 Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo. All rights reserved.

Design by ThietKeWebUyTin.vn