Kết quả sát hạch

Kết quả sát hạch

Kết quả sát hạch

x
0973490069 ngotuong88@gmail.com
Facebook Youtube Tiwtter Google
Kết quả sát hạch
Kết quả sát hạch lái xe ngày 21/11/2019

Kết quả sát hạch lái xe ngày 21/11/2019

Chúc mừng các Anh/Chị đã đạt phần thi sát hạch lái xe của mình, khoảng 3 tuần sau khi thi sẽ có GPLX nếu có sớm hơn nhà trường sẽ nhắn tin cho các Anh/Chị thông qua số điện thoại mà các Anh/Chị đã cho. Nhận GPLX tại phòng tuyển sinh trường Trung cấp nghề Nhân Đạo, đi mang theo chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) bản chính để nhận Lưu ý: các Anh/Chị thi rớt hoặc vắng vui lòng liên hệ với nhà trường để đăng ký thi lại kỳ sau (19/12/2019 thi lại)
Kết quả sát hạch lái xe ngày 31/10/2019

Kết quả sát hạch lái xe ngày 31/10/2019

Chúc mừng các Anh/Chị đã đạt phần thi sát hạch lái xe của mình, khoảng 3 tuần sau khi thi sẽ có GPLX nếu có sớm hơn nhà trường sẽ nhắn tin cho các Anh/Chị thông qua số điện thoại mà các Anh/Chị đã cho. Nhận GPLX tại phòng tuyển sinh trường Trung cấp nghề Nhân Đạo, đi mang theo chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) bản chính để nhận Lưu ý: các Anh/Chị thi rớt hoặc vắng vui lòng liên hệ với nhà trường để đăng ký thi lại kỳ sau (21/11/2019 thi lại)
Kết quả sát hạch lái xe ngày 20/12/2018

Kết quả sát hạch lái xe ngày 20/12/2018

Chúc mừng các Anh/Chị đã đạt phần thi sát hạch lái xe của mình, khoảng 3 tuần sau khi thi sẽ có GPLX nếu có sớm hơn nhà trường sẽ nhắn tin cho các Anh/Chị thông qua số điện thoại mà các Anh/Chị đã cho. Nhận GPLX tại phòng tuyển sinh trường Trung cấp nghề Nhân Đạo, đi mang theo chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) bản chính để nhận Lưu ý: các Anh/Chị thi rớt hoặc vắng vui lòng liên hệ với nhà trường để đăng ký thi lại kỳ sau (17/01/2019 thi lại)
Kết quả sát hạch lái xe ngày 22/11/2018

Kết quả sát hạch lái xe ngày 22/11/2018

Chúc mừng các Anh/Chị đã đạt phần thi sát hạch lái xe của mình, khoảng 3 tuần sau khi thi sẽ có GPLX nếu có sớm hơn nhà trường sẽ nhắn tin cho các Anh/Chị thông qua số điện thoại mà các Anh/Chị đã cho. Nhận GPLX tại phòng tuyển sinh trường Trung cấp nghề Nhân Đạo, đi mang theo chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) bản chính để nhận Lưu ý: các Anh/Chị thi rớt hoặc vắng vui lòng liên hệ với nhà trường để đăng ký thi lại kỳ sau (20/12/2018 thi lại)
Kết quả sát hạch lái xe ngày 18/10/2018

Kết quả sát hạch lái xe ngày 18/10/2018

Chúc mừng các Anh/Chị đã đạt phần thi sát hạch lái xe của mình, khoảng 3 tuần sau khi thi sẽ có GPLX nếu có sớm hơn nhà trường sẽ nhắn tin cho các Anh/Chị thông qua số điện thoại mà các Anh/Chị đã cho. Nhận GPLX tại phòng tuyển sinh trường Trung cấp nghề Nhân Đạo, đi mang theo chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) bản chính để nhận Lưu ý: các Anh/Chị thi rớt hoặc vắng vui lòng liên hệ với nhà trường để đăng ký thi lại kỳ sau (22/11/2018 thi lại)
Kết quả sát hạch lái xe ngày 14/06/2018

Kết quả sát hạch lái xe ngày 14/06/2018

Chúc mừng các Anh/Chị đã đạt phần thi sát hạch lái xe của mình, khoảng 3 tuần sau khi thi sẽ có GPLX nếu có sớm hơn nhà trường sẽ nhắn tin cho các Anh/Chị thông qua số điện thoại mà các Anh/Chị đã cho. Nhận GPLX tại phòng tuyển sinh trường Trung cấp nghề Nhân Đạo, đi mang theo chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) bản chính để nhận Lưu ý: các Anh/Chị thi rớt hoặc vắng vui lòng liên hệ với nhà trường để đăng ký thi lại kỳ sau (28/06/2018 thi lại)
Kết quả sát hạch lái xe ngày 17/05/2018

Kết quả sát hạch lái xe ngày 17/05/2018

Chúc mừng các Anh/Chị đã đạt phần thi sát hạch lái xe của mình, khoảng 3 tuần sau khi thi sẽ có GPLX nếu có sớm hơn nhà trường sẽ nhắn tin cho các Anh/Chị thông qua số điện thoại mà các Anh/Chị đã cho. Nhận GPLX tại phòng tuyển sinh trường Trung cấp nghề Nhân Đạo, đi mang theo chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) bản chính để nhận Lưu ý: các Anh/Chị thi rớt hoặc vắng vui lòng liên hệ với nhà trường để đăng ký thi lại kỳ sau (31/05/2018 thi lại)
© 2017 Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo. All rights reserved.

Design by ThietKeWebUyTin.vn