Danh sách sát hạch ngày 31/10/2019

Danh sách sát hạch ngày 31/10/2019

Danh sách sát hạch ngày 31/10/2019

x
0973490069 ngotuong88@gmail.com
Facebook Youtube Tiwtter Google
Danh sách sát hạch lái xe ngày 31/10/2019
                 
  TRƯỜNG TCN NHÂN ĐẠO          
DANH SÁCH HỌC VIÊN
Ngày sát hạch:  31 tháng 10 năm 2019
Tại điểm thi: Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe - Trường TCN Số  7
Địa chỉ: 51/2 Thành Thái - P.14 - Q.10
STT Họ và Tên Ngày sinh Số CMND   STT Họ và Tên Ngày sinh Số CMND
  I. THI MỚI         II. THI LẠI    
1 NGUYỄN HẢI ANH 14/05/1989 001089014221   91 NGUYỄN NGỌC ANH 03/05/1987 321233535
2 PHẠM VƯƠNG DUY ANH 22/01/2001 026093351   92 MAI HOÀNG BẢO 21/08/2001 079201019627
3 LÊ QUỐC BẢO 06/10/1999 215572933   93 NGUYỄN ANH CHIẾN 25/10/1999 079099001052
4 NGUYỄN VĂN CHIẾN 09/09/2001 077201003962   94 ĐÀO THỊ HỒNG ĐÀO 28/01/1969 079169009827
5 PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG 09/04/2001 079201010321   95 NGUYỄN TIẾT PHÁT ĐẠT 08/03/2001 079201031631
6 CHÂU VIỆT CƯỜNG 01/04/1999 026080568   96 PHẠM TẤN ĐỈNH 19/10/1998 352558683
7 TRẦN VĂN CƯỜNG 02/09/1999 163423678   97 NGUYỄN DỎI 01/06/1994 191867859
8 TRẦN MINH ĐĂNG 04/01/2001 079201010663   98 THIỀM VĂN ĐỨC 08/03/2001 301766689
9 NGUYỄN NGỌC ĐẶNG 12/09/1999 092099001835   99 PHẠM HOÀNG ĐỨC 21/07/2001 079201006124
10 CAO NGUYÊN TRỌNG DANH 25/07/2001 079201001730   100 LÊ THỊ HUỲNH GIANG 08/09/1999 079199009764
11 KIỀU THÀNH ĐƯỢC 26/10/1975 079075009299   101 NGUYỄN THANH HẢI 05/04/2001 079201005708
12 LÊ HOÀNG DUY 12/09/2001 077201002701   102 DƯƠNG NGỌC HẢI 15/11/1992 079092003026
13 NGUYỄN THANH DUY 06/07/2001 079201015334   103 ĐỖ NHẬT HÀO 20/03/2000 079200019245
14 TRẦN THANH HẢI 07/10/2001 079201013755   104 THẠCH SIÊNG HẮT 01/01/1999 334999339
15 BÙI GIA HÂN 06/09/1997 221414746   105 NGUYỄN TRUNG HIẾU 20/03/1997 079097004506
16 NGUYỄN THANH HỒNG HẠNH 10/08/2001 079301006718   106 KHUẤT MẠNH HOÀI 25/09/2001 079201001488
17 BÙI GIA HẠNH 16/12/1999 221488833   107 NGUYỄN THÁI HOÀNG 28/06/2001 079201020909
18 KIỀU LÊ CÔNG HẬU 02/03/1998 025657811   108 PHAN VÕ THANH HÙNG 15/04/1994 079094011546
19 PHẠM THỊ NGỌC HIỀN 10/06/1999 025834241   109 HUỲNH ĐỨC HUY 16/11/2000 079200000564
20 NGUYỄN THỊ HIỀN 05/12/1998 034198002348   110 PHẠM ĐĂNG HUY 01/06/2001 079201003593
21 NGUYỄN NGÔ BẢO HOÀNG 29/10/1999 241839315   111 TRẦN QUỐC HUY 03/06/1984 079084013285
22 NGUYỄN VIỆT HỒNG 13/07/1986 183476799   112 TRƯƠNG TRẤN HUY 12/06/1989 079089003432
23 NGUYỄN THỊ HỒNG 10/08/1993 079193003520   113 TRẦN GIA HUY 11/12/2000 025913819
24 NGUYỄN VĂN HÙNG 20/10/1999 034099002477   114 LÊ MINH KHOA 15/08/2001 079201023157
25 NGUYỄN QUANG HUY 26/09/2001 079201005709   115 NGUYỄN HUỲNH ANH KIỆT 16/04/2001 079201001279
26 VÕ THÀNH HUY 12/09/2001 212434789   116 TRẦN HỮU KIM 16/06/2000 025970940
27 NGUYỄN THANH KHẢI 30/03/2001 079201007104   117 NGUYỄN VĂN LINH 30/01/2001 079201012818
28 NGUYỄN ĐÌNH GIA KHANG 22/10/2001 079201002582   118 VŨ NGỌC LONG 14/12/2000 025970298
29 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 11/11/2000 026064402   119 NGUYỄN KIM LONG 21/01/1997 079097002686
30 HUỲNH VÕ MINH KHOA 25/03/2001 079201021558   120 TRẦN NGỌC LONG 13/01/2001 079201026206
31 NGUYỄN ANH KHOA 27/08/1986 079086004165   121 TRẦN VĂN LŨY 03/06/1998 352395547
32 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 17/05/2000 026008112   122 TRƯƠNG QUANG MINH 11/07/1993 025189172
33 HỒ TRỌNG KHÔI 12/10/2001 079201004409   123 MUSTAFA 13/10/1992 024972739
34 BÙI QUANG LINH 11/03/2001 312447285   124 LÊ THỊ THÚY NGA 29/10/2000 079300015908
35 NGUYỄN PHI LONG 11/09/2000 026023682   125 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 19/06/2001 079201004130
36 PHẠM PHƯỚC LONG 24/07/2000 251185029   126 PHAN NGUYỄN THÀNH NHÂN 28/08/2001 079201000318
37 TRẦN MINH 28/12/1963 022053363   127 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHƯ 25/02/2000 079300008673
38 LƯƠNG LỮ NHẬT MINH 14/05/2001 079201024032   128 NGUYỄN ÁI NHƯ 10/04/2001 079301011999
39 PHẠM NGỌC MINH 23/07/2001 079201001648   129 VÕ NGỌC KIM OANH 07/10/1992 079192001205
40 PHAN THỊ DIỄM MY 14/09/2001 312473557   130 LÊ TẤN PHÁT 16/02/2000 079200008077
41 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 27/11/1998 080198000138   131 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC 06/07/2001 079301016830
42 VÕ TRÍ NHÂN 15/09/2001 381972285   132 QUÁCH HỒNG VĨNH PHÚC 15/07/2000 079200000584
43 HOÀNG MỸ NHÂN 10/03/1973 024776060   133 TRẦN MINH QUANG 27/08/2001 341982980
44 NGUYỄN NGỌC TRUNG NHÂN 17/03/1998 025656070   134 BÙI THANH QUANG 07/01/1984 079084014890
45 NGUYỄN THANH NHÂN 15/03/1995 079095003454   135 THÁI HOÀNG SANG 18/06/2001 301765759
46 PHẠM HUỲNH NHU 11/03/1992 079092012086   136 NGUYỄN THANH SANG 04/07/1992 312158344
47 PHẠM THỊ OANH 07/07/1998 034198003061   137 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 30/01/1989 197236389
48 NGUYỄN HỮU PHÁT 13/06/1996 025498789   138 TRẦN MINH THIỆN 06/06/2001 079201015061
49 NGUYỄN MẠNH PHÁT 08/06/2001 079201028696   139 LÊ ĐỖ HOÀI THƯƠNG 06/01/2001 079301000242
50 BÙI TẤN PHÁT 11/09/2001 077201005686   140 PHẠM THỊ KIM THÚY 24/07/1988 024346503
51 PHAN VĂN PHONG 01/01/1987 364146288   141 VÕ HỮU TƯỜNG THỤY 25/06/1993 261266383
52 TRIỆU HOÀNG PHÚC 17/10/2001 079201021919   142 LÊ THANH TIỀN 18/12/1990 024368553
53 LÊ HỮU PHƯỚC 03/02/1998 031098004667   143 VÕ NGỌC BẢO TRÂN 16/01/2001 026059422
54 NGUYỄN HOÀNG MINH PHƯỚC 01/10/2001 272814400   144 LÊ KHÁNH TRÌNH 27/09/1991 024757892
55 HOÀNG LÊ PHƯƠNG 30/10/2001 241968084   145 TRƯƠNG TẤN TRỌNG 18/03/1962 079062001540
56 LƯU MINH QUANG 22/09/2000 026042068   146 NGUYỄN CAO THANH TRÚC 09/09/2000 026096154
57 TRƯƠNG NGỌC QUỐC QUYỀN 04/11/2000 251189802   147 ĐẶNG THỊ MINH TUYỀN 12/03/1998 025657881
58 NGUYỄN VŨ THU QUỲNH 30/09/2001 079301003187   148 ĐỖ CAO VĂN 22/10/1986 079086008297
59 VÕ PHƯƠNG QUỲNH 01/02/1985 084185000210   149 HOÀNG ANH VŨ 18/08/2001 122398303
60 HOÀNG VĂN SANG 31/05/1996 273638303   150 LƯU NGỌC XUÂN XINH 12/01/2000 025835141
61 NGUYỄN TẤN SỈ 11/01/1983 365359606   151 ĐỖ NGỌC XUÂN 24/10/1998 079198004383
62 NGUYỄN THẾ SƠN 01/01/1998 025801336          
63 LÊ HỮU TÀI 08/01/1996 079096003222          
64 TĂNG PHƯỚC TÀI 05/08/2001 079201008782          
65 PHẠM DUY TÂN 31/07/2001 079201017993          
66 NGUYỄN LÊ THIỆN THANH 28/05/1971 022426277          
67 TRẦN LÊ HƯƠNG THẢO 06/08/2001 079301024777          
68 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 11/07/1995 025640353          
69 NGUYỄN TIẾN THIỆN 22/02/2000 026029464          
70 TÔ TRỊNH XUÂN THỊNH 10/03/1992 381739618          
71 NGUYỄN ĐỨC XUÂN THÙY 01/04/1986 075186001092          
72 TRỊNH CUNG TIẾN 13/11/1999 079099003399          
73 PHẠM NGỌC TIẾN 19/06/2000 079200002585          
74 THẠCH THANH TRA 02/07/1996 334857162          
75 PHẠM THỊ NGỌC TRÂN 16/09/1999 341934019          
76 NGUYỄN THỊ ÁI TRANG 10/05/1999 025834425          
77 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 29/04/2000 321774631          
78 NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH 25/04/1999 301706030          
79 PHẠM TRƯƠNG 03/01/1985 221148209          
80 TRẦN VĂN TRƯỜNG 12/12/2000 366240346          
81 PHẠM THANH TÚ 25/05/1999 025904999          
82 VÕ THỊ MỸ TÚ 17/08/1999 321711532          
83 PHẠM MINH TUẤN 28/08/2001 225932128          
84 NGUYỄN THỊ CÁT TƯỜNG 08/08/2000 026043203          
85 HUỲNH THẢO UYÊN 12/06/1999 025761911          
86 LƯU HÙNG VĨ 11/08/2000 079200010012          
87 PHẠM ANH VINH 08/09/2001 079201006915          
88 NGÔ HOÀNG VŨ 17/12/1999 241839314          
89 HUỲNH HOÀNG VŨ 07/06/1999 079099002398          
90 ĐINH QUANG VŨ 24/10/1998 241568914          
91 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY 18/08/2001 312486820          
92 PHÙNG ĐINH TRIỆU VỸ 12/03/2000 251189466          
93 CHÂU VĨNH XUYÊN 15/03/2000 331835800          
Chia sẻ:
© 2017 Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo. All rights reserved.

Design by ThietKeWebUyTin.vn