danh sách sát hạch 22/11/2018

danh sách sát hạch 22/11/2018

danh sách sát hạch 22/11/2018

x
0973490069 ngotuong88@gmail.com
Facebook Youtube Tiwtter Google
Danh sách sát hạch lái xe ngày 22/11/2018
TRƯỜNG TCN NHÂN ĐẠO    
DANH SÁCH HỌC VIÊN
       
Ngày sát hạch:  22 tháng 11 năm 2018
Tại điểm thi: Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe - Trường TCN Số  7
Địa chỉ: 51/2 Thành Thái - P.14 - Q.10
STT Họ và Tên Ngày sinh Số CMND
  I. THI MỚI:    
1 HÀ NGUYỄN NHÃ ÂN 11/08/1999 025823214
2 TĂNG TUẤN ANH 22/09/2000 366242705
3 ĐÀO NGỌC THẾ ANH 28/10/2000 025970785
4 PHAN HUY BẢO 15/12/1994 025293643
5 TRƯƠNG CÔNG BÌNH 26/04/1989 079089006055
6 LÊ NGỌC CHƯƠNG 23/07/2000 026089376
7 TRẦN CƯỜI 20/02/1987 212610910
8 ĐẶNG THỊ KIM CƯƠNG 12/06/1995 331749363
9 NGUYỄN TRUNG CƯƠNG 01/03/1999 079099004572
10 TRẦN THỊ THANH ĐĂNG 14/09/1993 025100097
11 HUỲNH HÀ CÔNG DANH 28/05/1974 087074000016
12 NGUYỄN DUY ĐẠO 12/05/2000 251182830
13 PHAN THÀNH ĐẠT 04/10/1999 291186465
14 THẠCH DƯ 01/01/1999 385760675
15 VŨ VIỆT ĐỨC 03/11/1995 025308342
16 VÕ ANH DŨNG 13/05/2000 025970765
17 PHẠM NGỌC ÁNH DƯƠNG 23/05/2000 312434772
18 PHAN THÀNH DUY 26/06/1989 321353728
19 NGUYỄN NGÂN HÀ 01/10/1998 321712462
20 PHU SƠN HẢI 11/09/1982 079082008663
21 NGUYỄN THỊ KIM HẰNG 15/10/2000 026023199
22 NGUYỄN THỊ THẢO HIỀN 14/12/1997 245307501
23 TRẦN VINH HIẾU 03/11/1994 212270836
24 BÙI ĐỨC HIẾU 26/07/2000 241752309
25 NGUYỄN THANH HIẾU 17/07/1995 272526484
26 PHAN NGUYỄN MAI HOA 15/11/2000 272714095
27 BÙI CÔNG HÒA 15/09/1996 079096004175
28 LÊ THỊ THÚY HOÀN 14/05/1992 250905145
29 NGUYỄN TUẤN HOÀNG 17/10/1999 025834340
30 DƯƠNG MINH HOÀNG 29/03/1992 024835193
31 ĐẶNG NGỌC HÙNG 06/10/1978 079078008053
32 BÙI THỊ THU HƯƠNG 25/03/1988 077188001960
33 ĐINH HỒNG HUY 13/05/2000 079200011748
34 MAI NHẬT HUY 12/12/1998 025795613
35 TRỊNH ĐỨC HUY 18/10/2000 010200000040
36 TRƯƠNG MỸ HUYỀN 13/10/1999 025908688
37 ĐÀO NGUYÊN KHANG 23/02/1998 025951562
38 NGUYỄN HOÀNG KHANH 19/09/1982 079082008230
39 NGUYỄN HỒNG KHANH 27/10/2000 026064749
40 LÊ QUỲNH NGỌC KHÁNH 09/09/1998 025873148
41 TRẦN THỊ HỒNG KHÁNH 23/05/2000 079300012162
42 NGUYỄN THỊ NGỌC KIỀU 05/10/1999 025886668
43 NGUYỄN THẾ LÂN 19/11/1996 025733873
44 TRƯƠNG THỊ BÉ LIỄU 21/02/1995 371796765
45 PHẠM VŨ TRÚC LINH 06/02/1996 025777274
46 NGUYỄN DUY LINH 11/10/2000 251255426
47 TRƯƠNG TUẤN LỘC 07/04/2000 079200007302
48 HUỲNH NGUYỄN PHI LONG 09/08/1997 025534416
49 VŨ HOÀNG LY 03/01/1999 261581938
50 PHAN QUỲNH MAI 15/11/1999 225598438
51 NGUYỄN PHAN THÙY MY 06/08/2000 025988825
52 DƯƠNG NHẬT NAM 06/10/1999 025835340
53 ĐÀO NGỌC NGA 19/03/1997 092197002198
54 NGÔ THỊ THANH NGÂN 28/11/1999 025888908
55 VÕ NGỌC PHƯƠNG NGHI 31/10/2000 025970841
56 TRẦN MINH NGHĨA 25/11/1997 079097005645
57 TRƯƠNG BỈNH NGUYÊN 28/11/1967 022761519
58 NGUYỄN TIẾN NHÂN 06/08/1993 024835951
59 TRẦN ĐỨC NHÂN 31/07/1997 079097007212
60 PHAN LAN NHI 14/05/1999 291211143
61 TRẦN HOÀNG NHI 09/01/1999 261456105
62 PHAN YẾN NHI 12/07/1996 026064950
63 TRẦN KIM NHỰT 01/10/2000 079200003948
64 HUỲNH TRỌNG PHÚC 20/10/2000 077200001209
65 ĐÀO DUY PHƯỚC 01/01/1994 385728112
66 TRẦN HOÀI NAM PHƯƠNG 13/04/1999 079199001680
67 DANH SỂN 29/04/2000 371938117
68 PHẠM KIM SƠN 13/11/1984 079084006341
69 LÊ THÀNH TÀI 17/10/2000 025970700
70 HỒ MINH TÂM 28/09/1977 B7122721
71 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM 17/01/1971 079171005697
72 HỒ VĂN THÁI 30/09/2000 077200001677
73 TRẦN NGỌC THÀNH 12/12/1999 152241404
74 TÔ ĐỨC THÀNH 01/10/2000 251167648
75 NGUYỄN LÊ TẤN THÀNH 26/10/2000 079200005835
76 NGUYỄN HOÀNG THÀNH 24/12/1996 079096008490
77 THẠCH THỊ THÀNH 01/01/1985 272981240
78 TRẦN BÍCH THẢO 19/11/2000 036300001695
79 PHẠM ĐĂNG QUỲNH THƠ 03/06/1998 025806770
80 TẠ MINH THÔNG 01/09/2000 025970605
81 ĐỖ NGUYỄN ANH THƯ 19/10/2000 026023925
82 VÕ ANH THƯ 06/08/1999 079199005945
83 VÕ THỊ BÍCH THUẬN 17/07/1995 089195000055
84 TRẦN NGỌC THÚY 12/01/1989 024351912
85 NGUYỄN THỊ NGỌC TIÊN 23/03/1990 079190003633
86 TRẦN TRUNG TÌNH 30/11/1995 025213843
87 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM 21/11/1997 025662382
88 PHẠM BẢO TRÂN 27/09/2000 026050446
89 VÕ THỊ THIÊN TRANG 03/05/1996 025435624
90 TRẦN NGUYỄN CAO TRÍ 11/11/1999 072099001517
91 NGUYỄN MINH TRÍ 16/09/2000 312439365
92 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 20/12/1999 025835313
93 NGUYỄN HỮU ANH TRƯỜNG 23/02/1999 079099000123
94 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 30/09/2000 026022908
95 CAO MINH TRƯỜNG 31/01/2000 079200014005
96 NGUYỄN TRUNG TÚ 28/09/2000 261601401
97 TRẦN ANH TUẤN 16/08/1999 301752360
98 NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN 03/10/2000 077200001186
99 LÂM MINH TÙNG 01/01/1981 341561765
100 ĐINH THANH TÙNG 24/09/1992 079092001420
101 NGUYỄN SƠN TÙNG 04/11/1999 079099009626
102 HOÀNG MỘNG TUYỀN 07/08/2000 072300006650
103 CHÂU QUỐC VINH 04/01/1995 025248471
104 ĐINH TẤN VŨ 18/07/1991 215154432
105 DIỆP TRẦN MAI VY 05/09/2000 026022516
106 PHẠM LƯU TƯỜNG VY 10/08/2000 079300005542
107 NGUYỄN THỊ KIM XUÂN 27/10/2000 025971865
108 PHAN LÂM NHƯ Ý 28/10/2000 079300000887
  II. THI LẠI:    
109 TRẦN NGUYỄN MINH ANH 30/04/2000 341985532
110 NGUYỄN TUẤN ANH 19/04/1988 091818644
111 VÕ NGỌC BỘI 16/09/2000 025999160
112 NGUYỄN VĂN CHIẾN 29/06/1966 079066001663
113 NGUYỄN HỮU ĐỨC 20/07/2000 025970374
114 LÊ QUANG DUY 21/04/1999 025967920
115 BÙI NHỰT PHƯƠNG DUYÊN 19/08/2000 025970161
116 HỒ HOÀNG VIỆT HẢI 29/06/2000 025970235
117 PHÙ VINH HIỂN 10/04/1988 079088005941
118 BÙI TRUNG HIẾU 26/06/1998 025591462
119 NGUYỄN THỊ HUỆ 30/04/1989 151675208
120 BÙI QUANG HUY 10/09/2000 025970274
121 VÕ NGỌC LÂM 26/01/1989 024230832
122 NGÔ TẤN LÊN 11/08/1999 312451029
123 HUỲNH QUANG MINH 04/05/2000 025970217
124 TRẦN NGỌC HOÀNG MINH 23/11/1998 079098001212
125 TỪ GIA NGUYỆN 11/07/1999 025971221
126 BÙI ĐỨC GIA PHÚ 19/08/2000 026064821
127 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 10/06/1968 022290026
128 MẠCH DUY PHƯƠNG 16/10/1982 023648661
129 HÀ VĂN QUANG 22/01/1959 020519589
130 HUỲNH TẤN QUÍ 04/05/2000 026064084
131 DƯƠNG ĐỨC THẮNG 25/09/1999 025876632
132 NGUYỄN LƯƠNG THANH THẢO 14/09/2000 026090221
133 HUỲNH PHƯỚC THIỆN 23/02/2000 079300012062
134 HỒ MINH THUẬN 12/08/1998 079098007827
135 NGUYỄN NGỌC TỊNH 06/01/1994 272303924
136 PHAN HUỲNH BẢO TRÂN 12/03/1999 025951281
137 HUỲNH ĐỨC TRÍ 26/10/1999 094099000062
138 NGUYỄN PHI TRƯỜNG 17/02/2000 025835686
139 BẠCH THANH TÙNG 01/01/2000 212848973
140 NGUYỄN THANH THÙY VÂN 01/10/1999 245405265
141 LÊ NGỌC THÚY VY 18/11/1999 025834906
142 QUAN THIÊN BẢO YẾN 27/01/2000 272675330
Chia sẻ:
© 2017 Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo. All rights reserved.

Design by ThietKeWebUyTin.vn