Danh sách sát hạch ngày 21/11/2019

Danh sách sát hạch ngày 21/11/2019

Danh sách sát hạch ngày 21/11/2019

x
0973490069 ngotuong88@gmail.com
Facebook Youtube Tiwtter Google
Danh sách sát hạch lái xe ngày 21/11/2019
  TRƯỜNG TCN NHÂN ĐẠO          
DANH SÁCH HỌC VIÊN
Ngày sát hạch:  21 tháng 11 năm 2019
Tại điểm thi: Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe - Trường TCN Số  7
Địa chỉ: 51/2 Thành Thái - P.14 - Q.10
STT Họ và Tên Ngày sinh Số CMND   STT Họ và Tên Ngày sinh Số CMND
  I. THI MỚI         II. THI LẠI    
1 TRƯƠNG THỊ THÚY AN 21/08/1996 371724346   81 NGUYỄN DUY TÂN 12/08/1999 079099009530
2 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG ANH 22/04/2001 025971534   82 TRẦN MINH TẤN 31/10/2001 038201000108
3 TRẦN HỒNG ANH 05/10/2000 025970291   83 LÝ MINH THÁI 14/01/1998 079098010781
4 PHẠM THỊ NGỌC ANH 14/04/1997 025435398   84 ĐÀO THỊ THẮM 03/02/2000 036300000387
5 THẠCH THANH BÌNH 20/06/1999 334993817   85 ĐÀO VĂN THẮNG 30/04/1998 163388221
6 HUỲNH THỊ HUYỀN CHÂN 30/03/2001 371930312   86 NGUYỄN CHÂU THANH 13/11/2000 352484338
7 HỒ MINH CHIẾN 13/03/2001 225826866   87 NGUYỄN TIẾN THANH 06/10/2000 184401138
8 HỒ HẢI ĐĂNG 01/09/2001 241927291   88 LÊ NGỌC THANH 08/05/2000 025912325
9 NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM 13/03/1999 079199010729   89 TRẦN ĐỨC PHÚ THÀNH 21/10/1998 331825592
10 LỮ NGỌC DIỄM 08/04/1992 079192006696   90 VÕ TẤN THÀNH 16/11/2001 079201025045
11 HUỲNH ĐOÀN DỰ 19/03/2001 321784464   91 MAI THỊ NHƯ THẢO 12/09/2001 261499868
12 PHẠM PHƯỚC DŨNG 21/04/1988 261179121   92 NGUYỄN THỊ MAI THẢO 25/09/2001 352589477
13 PHẠM TRẦN ANH DUY 12/02/1997 025730308   93 BÙI THỊ THANH THẢO 24/05/1983 023649990
14 NGUYỄN THANH TƯỜNG DUY 13/11/2000 026082463   94 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO 20/03/2001 079301003569
15 TRUNG TẤN DUY 28/07/2001 079201000661   95 BÙI ĐỨC THÌN 15/07/1978 079078009843
16 VÕ THANH DUY 01/05/2000 025971235   96 TRẦN LÊ MINH THƯ 15/04/2001 079301006522
17 TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN 03/07/1998 272596866   97 NGUYỄN ĐIỀN UYÊN THƯ 30/08/2001 079301029324
18 LÊ NGỌC DUYÊN 27/09/2001 079301008227   98 NGUYỄN ANH THƯ 16/05/1997 025760690
19 LÊ ĐỨC EM 16/02/1997 363850150   99 HOÀNG MINH THUẬN 09/11/2001 079201006287
20 DƯƠNG MINH HẢI 12/09/1979 083079000274   100 NGUYỄN TRỌNG THỨC 02/08/2001 301758068
21 TRẦN THẾ HÀO 16/10/2000 025971492   101 NGUYỄN VĂN THƯỞNG 05/02/1977 12189426
22 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 01/05/1976 079176007092   102 LÊ VĂN TIN 01/01/1980 264132940
23 NGUYỄN MINH HIẾU 19/06/2001 092201004361   103 TRẦN TRUNG TÍN 24/08/1999 272778747
24 LÊ THỊ NGỌC HOA 06/12/1995 341803633   104 HỒ MINH TRÍ 07/06/1999 025876265
25 VŨ AN HÒA 13/06/1989 079089009731   105 HUỲNH TRÍ 10/08/1991 212739442
26 ĐỖ KIM HOÀNG 14/10/2001 079201023957   106 TRƯƠNG THỊ BẢO TRINH 18/10/2000 352517401
27 TRẦN QUỐC HOẠT 03/01/2001 038201005006   107 PHAN THỊ LỆ TRINH 05/04/2001 342016136
28 HUỲNH THỊ THANH HỒNG 18/03/1999 264539161   108 NGUYỄN THU BẢO TRỌNG 27/03/2000 079200001885
29 LINH KIM HUỆ 28/02/2001 241961066   109 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 29/11/2000 025970389
30 HOÀNG DUY HƯNG 16/10/2001 272882326   110 ĐOÀN CẨM TÚ 09/04/1999 083199000050
31 NGUYỄN BÁCH ĐĂNG HƯNG 03/03/1989 079089003389   111 ĐỖ ANH TUẤN 12/12/1974 022848222
32 ĐỖ GIA HƯNG 27/02/2001 079201029612   112 NGUYỄN VĂN ANH TUẤN 10/09/1980 080080000074
33 LÊ TRẦN QUỲNH HƯƠNG 16/08/1997 079197001219   113 LÊ HOÀNG MINH TUẤN 24/10/2001 079201018924
34 NGUYỄN MINH HUY 24/05/2001 079201024987   114 NGUYỄN THANH TÙNG 27/07/2001 079201000900
35 NGUYỄN ĐỨC QUAN HUY 28/05/1999 025834432   115 ĐOÀN DƯƠNG THANH TUYỀN 24/03/1997 285615981
36 BÙI ĐỨC HUY 26/03/1999 025834110   116 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG UYÊN 17/02/2000 026029419
37 HỒNG HUY 19/11/2000 026064252   117 VI KIẾN VINH 02/01/2001 215524980
38 TRẦN THỊ THU HUYỀN 22/08/1995 025303771   118 TRẦN NGỌC THẢO VY 10/09/2001 261499970
39 TRẦN DUY KHẢI 29/10/2001 321785636   119 NGUYỄN LÂM HOÀNG VY 05/11/2000 026064082
40 TRẦN GIA KHANG 26/09/2001 331877554   120 NGUYỄN HOÀNG YẾN 10/05/1978 080178000616
41 NGUYỄN MINH KHÔI 24/10/2001 072201006562   121 LÊ QUỐC BẢO 06/10/1999 215572933
42 VÕ THÚY KIỀU 27/12/1999 371875885   122 NGUYỄN NGỌC ĐẶNG 12/09/1999 092099001835
43 MAI THẾ KỶ 22/07/2000 175067375   123 CAO NGUYÊN TRỌNG DANH 25/07/2001 079201001730
44 TRẦN TIẾN LÀNH 04/09/1981 023647079   124 KIỀU THÀNH ĐƯỢC 26/10/1975 079075009299
45 NGUYỄN THỊ THANH LIỄU 15/05/2001 079301020405   125 NGUYỄN THANH DUY 06/07/2001 079201015334
46 TRẦN THẢO LINH 25/12/1993 301450546   126 PHẠM THỊ NGỌC HIỀN 10/06/1999 025834241
47 LÝ TUYẾT LINH 27/09/1997 094197000056   127 NGUYỄN THÁI HOÀNG 28/06/2001 079201020909
48 PHẠM THIÊN LONG 26/04/2000 251156875   128 HUỲNH THỊ MỸ HOÀNG 11/01/1999 025834260
49 TRƯƠNG BẢO LONG 28/10/2001 079201002964   129 TRƯƠNG TRẤN HUY 12/06/1989 079089003432
50 CHÂU THANH LONG 07/02/1999 079099002315   130 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 11/11/2000 026064402
51 TRẦN NHẬT LONG 21/10/2001 079201031765   131 LÊ MINH KHOA 15/08/2001 079201023157
52 LÊ DUY LUÂN 11/08/2001 261644274   132 HUỲNH VÕ MINH KHOA 25/03/2001 079201021558
53 NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI 14/05/1999 026022463   133 TRẦN MINH 28/12/1963 022053363
54 TRẦN THÀNH NAM 09/10/1998 163423558   134 LƯƠNG LỮ NHẬT MINH 14/05/2001 079201024032
55 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 19/09/2001 079301001583   135 MUSTAFA 13/10/1992 024972739
56 TRẦN THỊ THU NGÂN 05/02/2000 025835555   136 NGUYỄN ÁI NHƯ 10/04/2001 079301011999
57 DƯƠNG HỒNG NGỌC 02/11/1995 261331287   137 NGUYỄN HỮU PHÁT 13/06/1996 025498789
58 LÊ THỊ TÚ TRINH NGUYÊN 17/09/2000 079300002972   138 NGUYỄN MẠNH PHÁT 08/06/2001 079201028696
59 NGUYỄN THANH NHÂN 20/04/2000 352566915   139 PHAN VĂN PHONG 01/01/1987 364146288
60 ĐÀO MINH NHẬT 07/10/2000 272901964   140 LÊ HỮU PHÚC 24/12/1999 025872384
61 NGUYỄN PHÚC MINH NHI 07/12/1997 025591705   141 VŨ CÚC PHƯƠNG 18/07/2001 026064406
62 BÙI TUYẾT NHI 08/09/1998 025676957   142 BÙI THANH QUANG 07/01/1984 079084014890
63 TRẦN THIỆN NHƯ 20/02/1998 025657281   143 LƯU MINH QUANG 22/09/2000 026042068
64 NGUYỄN LÝ THẢO NHUNG 14/06/1997 251045053   144 NGUYỄN VŨ THU QUỲNH 30/09/2001 079301003187
65 NGUYỄN THỊ HỒNG NƯƠNG 10/01/2000 371899261   145 NGUYỄN TẤN SỈ 11/01/1983 365359606
66 NGUYỄN TẤN PHÁT 09/10/2001 366258049   146 HUỲNH ĐỨC THỊNH 28/07/1981 024000195
67 NGUYỄN THÀNH PHÁT 01/11/2001 095201000014   147 VÕ HỮU TƯỜNG THỤY 25/06/1993 261266383
68 TÔN CHÁNH PHONG 26/05/2001 079201020004   148 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 12/05/2001 251198732
69 PHẠM TẤN PHÚC 26/09/2001 079201005016   149 PHẠM ANH VINH 08/09/2001 079201006915
70 VŨ HỒNG MINH PHƯƠNG 27/04/2001 079301004528   150 LÊ THỊ KIỀU VY 19/07/2001 079301001008
71 ĐỖ THÙY NGỌC QUYÊN 29/05/1993 079193000274          
72 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 04/12/2000 371899196          
73 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 19/12/1999 025912543          
74 NGUYỄN MINH SANG 11/05/2001 366269779          
75 MUN DUY SÁP 10/10/1995 241700740          
76 ĐỖ NAM SƠN 07/10/1993 079093011982          
77 PHẠM HOÀNG SƠN 26/07/2001 079201016671          
78 NGUYỄN TRẦN THÀNH TUẤN TÀI 17/02/1999 025761810          
79 VÕ THANH TÂN 16/05/2001 341958520          
80 NGUYỄN HOÀNG TÂN 30/05/1995 025315047          
Chia sẻ:
© 2017 Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo. All rights reserved.

Design by ThietKeWebUyTin.vn