Danh sách sát hạch ngày 20/12/2018

Danh sách sát hạch ngày 20/12/2018

Danh sách sát hạch ngày 20/12/2018

x
0973490069 ngotuong88@gmail.com
Facebook Youtube Tiwtter Google
Danh sách sát hạch lái xe ngày 20/12/2018
  TRƯỜNG TCN NHÂN ĐẠO          
DANH SÁCH HỌC VIÊN
Ngày sát hạch:  20 tháng 12 năm 2018
Tại điểm thi: Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe - Trường TCN Số  7
Địa chỉ: 51/2 Thành Thái - P.14 - Q.10
STT Họ và Tên Ngày sinh Số CMND   STT Họ và Tên Ngày sinh Số CMND
  I. THI MỚI         II. THI LẠI    
1 MOHAMAD AMIN 18/04/1991 025950354   107 LÊ VÕ HOÀNG ANH 30/04/1998 025748545
2 CHẾ CÔNG AN 19/10/2000 025970340   108 TRẦN NGUYỄN MINH ANH 30/04/2000 341985532
3 PHẠM ĐỨC ANH 21/10/2000 025971243   109 NGUYỄN TUẤN ANH 19/04/1988 091818644
4 MOHAMAD AZID 09/11/1993 079093011061   110 TĂNG TUẤN ANH 22/09/2000 366242705
5 BÙI TRẦN GIA BẢO 19/09/2000 026023240   111 ĐÀO NGỌC THẾ ANH 28/10/2000 025970785
6 PHẠM QUỐC BẢO 02/12/1996 251146479   112 TRƯƠNG CÔNG BÌNH 26/04/1989 079089006055
7 LÊ VIẾT CHINH 20/06/1989 173374946   113 VÕ NGỌC BỘI 16/09/2000 025999160
8 NGÔ QUỐC CƯỜNG 01/10/1998 312363991   114 TRẦN CƯỜI 20/02/1987 212610910
9 HỒ HỮU CƯỜNG 19/11/1984 079084004342   115 ĐẶNG THỊ KIM CƯƠNG 12/06/1995 331749363
10 PHẠM NGỌC ĐẠT 06/11/2000 079200009043   116 NGUYỄN TRUNG CƯƠNG 01/03/1999 079099004572
11 NGUYỄN NGỌC DIỄM 18/07/2000 026022392   117 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 20/10/1999 241831351
12 TRẦN PHẠM PHƯƠNG DIỆU 25/08/1998 079198000412   118 HOÀNG VĂN ĐỊNH 05/11/1993 036093001230
13 NGUYỄN HOÀNG ĐÔ 08/11/2000 025913807   119 THẠCH DƯ 01/01/1999 385760675
14 NGUYỄN MINH ĐỨC 03/08/2000 079200015211   120 VŨ VIỆT ĐỨC 03/11/1995 025308342
15 TRẦN PHƯỚC ĐỨC 09/11/1999 025835329   121 LÝ MẠNH DŨNG 13/08/1966 021703193
16 HUỲNH HÒA ĐỨC 27/09/1978 079078008631   122 VÕ ANH DŨNG 13/05/2000 025970765
17 VÕ CÁT DUNG 26/11/2000 026017139   123 PHAN THÀNH DUY 26/06/1989 321353728
18 NGUYỄN TRÍ DŨNG 12/09/2000 272755356   124 TRẦN VĂN TOÀN EM 01/01/1995 371752006
19 LÂM DỮNG 01/01/1978 365747912   125 PHẠM QUỲNH GIANG 28/11/1996 025434827
20 TRẦN VĂN DƯƠNG 16/06/1997 221435451   126 PHU SƠN HẢI 11/09/1982 079082008663
21 NGUYỄN BẢO ĐỨC DUY 10/02/1978 079078007696   127 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 06/11/1994 321525538
22 NGUYỄN ĐỨC DUY 28/03/1998 025835162   128 TÔ THỊ THANH HẰNG 28/10/1997 025763790
23 LÊ NGỌC HÂN 27/02/2000 025970559   129 NGUYỄN THỊ KIM HẰNG 15/10/2000 026023199
24 LÊ HUỲNH HÂN 21/11/2000 312432498   130 NGUYỄN THỊ THẢO HIỀN 14/12/1997 245307501
25 NINH GIA HÂN 22/03/1996 079196006886   131 PHÙ VINH HIỂN 10/04/1988 079088005941
26 LÊ THỊ THÚY HẰNG 12/04/1996 215345675   132 PHẠM THANH HIẾU 24/03/2000 079200007746
27 ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH 21/12/1974 022781573   133 BÙI CÔNG HÒA 15/09/1996 079096004175
28 PHẠM NGUYỄN TRUNG HẬU 02/04/1976 046076000027   134 NGUYỄN CÔNG HOÀNG 28/06/1991 024609076
29 HỒ TRUNG HẬU 28/06/2000 272728541   135 NGUYỄN THỊ HUỆ 30/04/1989 151675208
30 NGUYỄN PHAN THANH HÒA 01/07/1988 024042056   136 ĐẶNG NGỌC HÙNG 06/10/1978 079078008053
31 TRẦN PHẠM ĐỨC HUY 13/09/2000 026029389   137 PHẠM QUỐC HUY 14/11/1996 125614040
32 DƯƠNG HIỆP HY 17/05/1998 025656685   138 TRẦN NHẬT HUY 27/10/1997 225612820
33 NGUYỄN HỒNG KHANG 23/07/2000 079200001621   139 ĐINH HỒNG HUY 13/05/2000 079200011748
34 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 31/05/2000 079200003692   140 MAI NHẬT HUY 12/12/1998 025795613
35 PHẠM QUỐC KIỆT 04/11/1980 079080006102   141 TRƯƠNG MỸ HUYỀN 13/10/1999 025908688
36 LÊ THÀNH LẬP 25/11/2000 342018073   142 NGUYỄN HOÀNG KHANH 19/09/1982 079082008230
37 NGUYỄN CHÂU LINH 24/04/1997 363852082   143 A NINH MINH KHÁNH 16/07/1999 025980362
38 NGUYỄN THÚY LOAN 30/10/2000 366191638   144 NGUYỄN NGỌC KHOA 01/12/1982 301179962
39 ĐÀM THỊ TRÚC LY 06/03/1999 251180804   145 NGUYỄN TUẤN KIỆT 14/10/1999 025835987
40 DƯƠNG VĂN MAI 09/11/2000 079200008256   146 VÕ NGỌC LÂM 26/01/1989 024230832
41 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 14/11/2000 366316670   147 NGUYỄN THẾ LÂN 19/11/1996 025733873
42 HÀ NGUYỄN NHẬT MINH 15/07/1997 025912715   148 NGÔ TẤN LÊN 11/08/1999 312451029
43 LÊ ĐỨC MINH 25/11/2000 026064257   149 HUỲNH NGỌC LONG 24/04/1980 079080003787
44 NGUYỄN VĂN NAM 20/02/2000 321753392   150 NGUYỄN THỊ BẢO LY 15/01/2000 212819474
45 PHẠM THỊ KIM NGÂN 15/03/1997 272469514   151 PHAN QUỲNH MAI 15/11/1999 225598438
46 LÊ PHƯƠNG NGHI 12/06/2000 025988101   152 HỒ NGUYỄN MINH 01/08/1986 321302391
47 PHẠM TRỌNG NGHĨA 09/05/1999 025834603   153 HUỲNH QUANG MINH 04/05/2000 025970217
48 NGUYỄN VĂN NGOAN 06/02/1995 025294030   154 NGUYỄN PHAN THÙY MY 06/08/2000 025988825
49 NGUYỄN KHẮC NGUYÊN 21/10/2000 331866565   155 DƯƠNG NHẬT NAM 06/10/1999 025835340
50 PHẠM THỊ NHƯ NGUYỆT 21/07/2000 231251591   156 ĐÀO NGỌC NGA 19/03/1997 092197002198
51 DƯƠNG PHÚ NHÃ 19/07/2000 025912949   157 VÕ NGỌC PHƯƠNG NGHI 31/10/2000 025970841
52 ĐỖ THÀNH NHÂN 08/09/2000 026076494   158 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 12/02/1999 079099008063
53 LƯU VŨ MINH NHẬT 28/02/1996 025730937   159 TRƯƠNG BỈNH NGUYÊN 28/11/1967 022761519
54 VŨ MINH NHẬT 25/11/2000 272755188   160 TỪ GIA NGUYỆN 11/07/1999 025971221
55 NGUYỄN HẠO NHIÊN 30/11/2000 026023459   161 TRẦN ĐỨC NHÂN 31/07/1997 079097007212
56 THẠCH NHIỀU 01/01/1989 331648641   162 PHAN YẾN NHI 12/07/1996 026064950
57 LÊ THỊ HUỲNH NHƯ 08/07/1999 352476305   163 NGUYỄN NGỌC NHÍ 15/05/1992 371516282
58 VĂN THỊ CẨM NHUNG 10/03/1993 215277703   164 LÊ QUANG NINH 26/09/1983 036083004964
59 DANH HOÀNG PHA 26/06/2000 366282591   165 PHẠM THANH PHI 23/05/1990 334616399
60 TRẦN VĨNH PHƯỚC 14/03/1982 023319949   166 ĐÀO DUY PHƯỚC 01/01/1994 385728112
61 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 08/11/1989 024290360   167 MẠCH DUY PHƯƠNG 16/10/1982 023648661
62 BÙI BÁ PHƯỚC 22/04/2000 025970454   168 TRẦN HOÀI NAM PHƯƠNG 13/04/1999 079199001680
63 TRẦN THỊ NGỌC PHƯƠNG 05/02/1987 024336911   169 HÀ VĂN QUANG 22/01/1959 020519589
64 PHẠM VĂN QUẸO 26/02/1984 381252078   170 TRẦN THANH SANG 01/01/1987 365828167
65 TRẦN PHÚ QUÍ 01/01/1985 351607092   171 ĐỖ THANH TÀI 27/10/1999 083099000104
66 NGUYỄN VĂN QUÍ 18/10/2000 079200008935   172 HỒ MINH TÂM 28/09/1977 B7122721
67 ĐOÀN ANH QUÍ 17/05/1999 092099001430   173 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM 17/01/1971 079171005697
68 NGUYỄN THỊ QUY 03/03/1996 197335509   174 TĂNG HỒNG THANH 19/05/1995 079195000334
69 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 13/04/1999 221427919   175 NGUYỄN HOÀNG THÀNH 24/12/1996 079096008490
70 ĐẶNG NGỌC NHƯ QUỲNH 11/10/2000 079300008786   176 THẠCH THỊ THÀNH 01/01/1985 272981240
71 ĐOÀN VĂN SANG 07/11/1997 079097007353   177 NGUYỄN LƯƠNG THANH THẢO 14/09/2000 026090221
72 CHẾ THANH SANG 06/11/2000 272723170   178 TRẦN MINH THIỆN 18/11/1999 371869429
73 PHẠM KIM SƠN 13/11/1984 079084006341   179 HUỲNH PHƯỚC THIỆN 23/02/2000 079300012062
74 TRẦN GIA TĂNG 26/01/1999 241790313   180 NGUYỄN TRẦN KHÁNH THƯ 14/02/2000 079300008997
75 NGUYỄN SỸ HOÀNG THÀNH 20/09/2000 079200002222   181 VÕ ANH THƯ 06/08/1999 079199005945
76 ĐẶNG CÔNG THÀNH 25/03/1999 025913139   182 VÕ THỊ BÍCH THUẬN 17/07/1995 089195000055
77 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 25/04/2000 312425162   183 TRẦN TRUNG TÌNH 30/11/1995 025213843
78 NGUYỄN MINH THI 09/11/1990 056090000031   184 NGUYỄN NGỌC TỊNH 06/01/1994 272303924
79 VŨ THỌ 01/10/2000 371919036   185 NGUYỄN THANH TOÀN 13/05/1999 025835945
80 HOÀNG LÊ ANH THƯ 16/11/2000 272711427   186 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM 21/11/1997 025662382
81 ĐỖ VĂN THỨC 08/12/1978 023118096   187 PHAN HUỲNH BẢO TRÂN 12/03/1999 025951281
82 LÊ THỊ CẨM TIÊN 05/10/1995 334858498   188 PHẠM BẢO TRÂN 27/09/2000 026050446
83 LÊ THỊ MỸ TIÊN 07/10/1997 352476304   189 NGUYỄN MINH TRÍ 16/09/2000 312439365
84 ỪNG QUAY TIẾN 10/05/1976 271188265   190 NGUYỄN LÊ MINH TÚ 12/03/2000 079200011956
85 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 17/08/2000 272755205   191 ĐOÀN PHẠM LÂM TUẤN 10/01/1983 079083001476
86 TRẦN THỊ QUẾ TRÂN 27/03/2000 385736867   192 NGUYỄN DUY TÙNG 02/01/1987 225350526
87 ĐINH MỘNG KIỀU TRANG 13/10/1999 272694445   193 LÂM MINH TÙNG 01/01/1981 341561765
88 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 02/10/2000 187800360   194 NGUYỄN SƠN TÙNG 04/11/1999 079099009626
89 NGUYỄN BÁ TRÍ 18/12/1997 072097001801   195 HOÀNG MỘNG TUYỀN 07/08/2000 072300006650
90 NGUYỄN QUANG TRIÊM 27/03/1998 152198581   196 ĐINH TẤN VŨ 18/07/1991 215154432
91 NGUYỄN THỊ TRINH 19/04/1976 341651887   197 LÊ NGỌC THÚY VY 18/11/1999 025834906
92 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRINH 01/05/2000 025948475   198 PHẠM LƯU TƯỜNG VY 10/08/2000 079300005542
93 NGUYỄN VĂN TRỌNG 27/12/1989 024231001   199 NGUYỄN THỊ KIM XUÂN 27/10/2000 025971865
94 TRẦN TRÍ TRUNG 12/08/1996 331801073   200 PHAN LÂM NHƯ Ý 28/10/2000 079300000887
95 ĐẶNG MINH TRUNG 17/04/1995 352297488          
96 PHẠM NGỌC TUÂN 28/08/1982 079082002648          
97 PHAN ANH TUẤN 25/04/1981 023490409          
98 CAO HÒA HOÀNG TUẤN 13/11/2000 079200013046          
99 TRẦN THỊ TUYẾT 10/10/1998 215427881          
100 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 21/03/1996 251067562          
101 NGÔ THỊ NGỌC VIÊN 20/07/2000 312417672          
102 VÕ TẤN VŨ 24/03/2000 212436888          
103 VĂN PHÚ VƯƠNG 15/01/1998 245267110          
104 TRƯƠNG THỊ THÚY VY 20/09/1998 066198000054          
105 NGUYỄN ĐÌNH VỸ 03/09/1999 261561676          
106 NGUYỄN THỊ NGỌC XUYẾN 24/02/2000 079300012045          
Chia sẻ:
© 2017 Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo. All rights reserved.

Design by ThietKeWebUyTin.vn