danh sách sát hạch

danh sách sát hạch

danh sách sát hạch

x
0973490069 ngotuong88@gmail.com
Facebook Youtube Tiwtter Google
Danh sách sát hạch lái xe ngày 20/09/2018
TRƯỜNG TCN NHÂN ĐẠO    
       
DANH SÁCH HỌC VIÊN
       
Ngày sát hạch:  20 tháng 09 năm 2018
Tại điểm thi: Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe - Trường CĐN Số  7
Địa chỉ: 51/2 Thành Thái - P.14 - Q.10
Số TT Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Số CMND
  I. THI MỚI:    
1 TRẦN THÀNH AN 18/02/1999 245366323
2 NGUYỄN HOÀNG AN 15/07/2000 025912820
3 TRẦN DUY AN 11/08/1993 197322429
4 VŨ THỊ THIÊN ANH 15/04/2000 251156309
5 TRỊNH LÊ HOÀNG TUẤN ANH 14/06/2000 026022931
6 TRẦN NGUYỄN MINH ANH 30/04/2000 341985532
7 NGUYỄN TUẤN ANH 19/04/1988 091818644
8 TRẦN TUẤN ANH 10/08/1985 023806985
9 NGUYỄN LƯƠNG NGỌC ÁNH 29/02/2000 079300002767
10 PHAN SĨ HOÀI GIA BẢO 21/06/2000 026023865
11 LÊ VĂN BÉ 01/01/1974 371085272
12 TRANG THANH BÌNH 29/02/2000 025835729
13 NGUYỄN VIẾT ĐÀ 20/01/1977 183382298
14 HOÀNG NGUYỄN ĐẠI 15/01/1999 272710005
15 PHAN THÀNH ĐẠT 14/09/2000 025970136
16 VÕ THỊ ĐIỆP 20/11/1997 215393468
17 NGÔ THỊ DIỆU 29/07/2000 056300000020
18 NGUYỄN HỮU ĐỨC 20/07/2000 025970374
19 BÙI THỊ HỒNG DUNG 19/08/1999 025811017
20 NGUYỄN THANH DUY 05/06/1990 074090000041
21 NGUYỄN VĂN GIÀU 01/01/1992 385592320
22 LỘC VĂN HÀ 27/04/1970 270879018
23 NGUYỄN THỊ THU HÀ 30/07/1998 025802083
24 NGUYỄN BẢO HÂN 08/06/2000 026042546
25 TÔ THỊ THANH HẰNG 28/10/1997 025763790
26 TẠ NGUYỄN HỒNG HẠNH 18/08/2000 025913888
27 TRẦN NGUYỄN ĐỨC HẠNH 28/02/1994 025146560
28 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 12/01/1999 272627612
29 HẬU DUY HIỀN 14/08/2000 079200002790
30 NGUYỄN THỊ HIỀN 27/06/1991 241172742
31 ĐẶNG THỊ HIỀN 10/11/1992 173753075
32 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN 04/08/2000 026064544
33 VŨ VĂN HIỆP 15/11/1996 168579082
34 LÊ VĂN HIỆP 12/06/2000 025912997
35 LÊ THỊ THANH HOA 05/09/1974 080174000286
36 NGUYỄN THỊ MINH HỒNG 01/08/2000 025913617
37 NGUYỄN VĂN LÝ HÙNG 28/08/2000 285693922
38 VŨ TIẾN HƯỚNG 15/05/1991 145447326
39 NGUYỄN HOÀNG HUY 09/07/1990 024685111
40 TRẦN THANH HUY 14/07/1999 079099008414
41 HUỲNH PHƯỚC HUỲNH 22/09/1991 341533633
42 PHẠM ĐỖ PHÚC KHANG 06/05/2000 025971750
43 NGUYỄN PHI KHÁNH 05/04/2000 025912970
44 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHÔI 25/06/1999 079099010550
45 TRẦN TUẤN KIỆT 30/09/1999 331883018
46 ĐẶNG NỮ PHƯƠNG LINH 08/11/1998 025951815
47 TRẦN THIỆN TÀI LỘC 09/10/1999 312494228
48 LÊ KIM LONG 19/03/2000 025835530
49 NGUYỄN THÀNH LONG 20/08/2000 036200000305
50 PHÙNG HOÀNG LONG 03/03/2000 079200008608
51 CAO VĂN LƯỢNG 16/09/1969 022281532
52 TÔ TRƯƠNG NGỌC MAI 06/07/2000 025970322
53 LÊ PHẠM THẢO MY 02/08/2000 342043111
54 HỒ PHƯƠNG NAM 07/01/2000 026058404
55 NGUYỄN HỒNG NGỌC 08/04/2000 025835797
56 HUỲNH KIM NGỌC 27/08/1999 025773930
57 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 19/06/1999 341915900
58 NGUYÊN BẢO NGỌC 07/10/1994 079194006785
59 LÝ THÚY NGỌC 13/01/1970 022633286
60 ĐÀO CAO THẢO NGUYÊN 01/06/1995 215410324
61 MAI HIỆP NGUYÊN 01/01/1994 385571594
62 PHAN THỊ KHÔI NGUYÊN 08/01/1987 079187004526
63 TỪ GIA NGUYỆN 11/07/1999 025971221
64 NGUYỄN VĨ NHÂN 01/08/2000 079200008419
65 TRẦN NGUYỄN THÙY NHÂN 02/07/1999 026057875
66 PHẠM TRẦN HỮU NHẬT 01/01/1999 025836282
67 TRƯƠNG TUYẾT NHI 26/10/1999 025811715
68 BÙI NGUYỄN TẤN PHÁT 15/06/2000 079200006308
69 PHAN HỒNG PHÚC 05/03/2000 312439886
70 NGUYỄN VĂN PHÚC 08/07/2000 026064499
71 NGUYỄN QUỐC PHỤC 01/01/1992 365953018
72 NGUYỄN VĂN PHỤNG 06/07/1998 212430465
73 TRẦN LÂM KIM PHỤNG 19/03/1993 024835663
74 BÙI NGUYỄN MINH QUÂN 13/04/1999 272692991
75 NGUYỄN PHÚ QUÍ 04/03/2000 366265096
76 LÊ NGUYỄN QUỐC QUY 06/03/2000 312409721
77 NGUYỄN HỮU TÀI 15/09/2000 272711929
78 NGUYỄN ĐỨC TÀI 14/01/2000 025872944
79 DIỆP QUỐC TÀI 14/03/2000 026043187
80 ĐÀO THỊ THANH TÂM 05/09/2000 272765207
81 NGUYỄN VÕ NHƯ TÂM 14/01/1997 206116991
82 ĐẶNG QUỐC THÁI 04/10/1993 025028132
83 LÊ HOÀNG THANH THẢO 05/05/2000 026057013
84 LÊ LÝ KIM THẢO 28/03/2000 026017248
85 PHẠM THÁP 19/11/1979 205195010
86 DƯƠNG THÙY MAI THI 18/11/1996 025590628
87 VÕ NGỌC THIỆN 31/01/2000 025913270
88 NGUYỄN THỊ THÌN 01/07/1989 245410008
89 ĐÀM QUANG THOẠI 13/09/1991 080510385
90 TRẦN THỊ CẨM THU 14/11/1997 341896177
91 LÊ NGUYỄN MINH THƯ 05/07/2000 025970629
92 HỒ MINH THUẬN 12/08/1998 079098007827
93 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 30/07/1998 321706738
94 NGÔ PHẠM PHƯƠNG THÚY 24/10/1984 083184000252
95 NGUYỄN THỊ THÚY THÚY 09/01/2000 321714541
96 BÙI ANH THY 06/03/1999 079199002700
97 BÙI THỊ THỦY TIÊN 12/06/1998 331838891
98 PHẠM MINH TIẾN 13/10/1998 079098002041
99 PHẠM MINH TIẾN 20/06/1993 024852916
100 PHẠM CÔNG TOẠI 04/06/1994 215368955
101 TRIỆU THỊ HUYỀN TRÂN 06/06/2000 025957608
102 NGUYỄN THỊ TRANG 19/01/1997 272511726
103 NGUYỄN MINH TRIẾT 22/08/2000 026064504
104 PHẠM HOÀNG TRINH 27/08/2000 025971770
105 TRẦN ĐỨC TRỌNG 15/07/1989 024426051
106 VÕ THÀNH TRUNG 06/01/1999 079099002843
107 TRẦN VĂN TRƯỜNG 18/06/1997 163348792
108 NGUYỄN LÊ MINH TÚ 12/03/2000 079200011956
109 BÙI THÁI TÚ 02/12/1997 221432567
110 LÙNG QUANG TÚ 16/02/1974 079074003253
111 LÊ MINH TUẤN 15/10/1996 025468224
112 TRẦN THANH TUẤN 24/02/1996 334882665
113 VŨ NGỌC SƠN TÙNG 04/01/2000 079200005200
114 ĐỖ MINH TÙNG 14/10/1998 201766249
115 NGUYỄN NGỌC TRINH TUYẾT 25/08/2000 025970247
116 NGUYỄN QUANG VINH 01/09/2000 079200000703
117 LÊ ĐỨC VĨNH 27/03/2000 025970176
118 TÔ CHÂU VŨ 13/05/2000 079200006307
119 TRẦN HOÀN VŨ 24/09/1995 079095009061
120 PHẠM BÁ VŨ 28/09/1996 079096007369
121 TÔN NGUYỄN TƯỜNG VY 11/05/2000 025912917
122 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 18/01/2000 026064496
  II. THI LẠI:    
123 NGUYỄN THANH CƯỜNG 07/07/2000 025970163
124 BÙI CHÍ CƯỜNG 19/06/1971 022288571
125 ĐOÀN HẢI ĐAN 11/02/2000 025970972
126 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 04/02/1987 135352080
127 PHAN THỊ THANH HẰNG 17/05/1994 261282779
128 NGUYỄN THỊ MỸ KIÊN 30/03/1999 362532970
129 PHẠM THỊ LIÊN 22/11/1997 241702244
130 NGUYỄN THỊ DIỄM LINH 17/04/2000 026029390
131 NGUYỄN MINH LONG 10/06/1992 250863991
132 LÊ HOÀNG LONG 11/07/2000 285714020
133 NGUYỄN VĂN LƯỢM 28/01/1999 025971590
134 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 27/08/1996 025480613
135 HUỲNH QUANG MINH 04/05/2000 025970217
136 NGUYỄN CHÍ MỸ 03/05/2000 079200005855
137 ĐẶNG HOÀNG NHẬT 23/03/1998 026013978
138 HUỲNH THỊ KIM PHỤNG 04/06/1998 371823198
139 HÀ NGỌC LOAN PHỤNG 09/08/2000 026029418
140 NGUYỄN HOÀNG KIM PHỤNG 13/04/2000 025999799
141 HUỲNH NGỌC PHƯỢNG 22/03/1999 025834296
142 NGUYỄN TRẦN THÚY QUỲNH 18/09/1997 261524142
143 LÊ ĐỨC TÀI 29/06/2000 026019020
144 NGÔ VĂN TÂN 29/09/1993 079093001014
145 PHẠM VÕ THIÊN TÂN 13/01/2000 079200005931
146 NGUYỄN XUÂN THIỆN 24/05/1998 025591846
147 HUỲNH PHƯỚC THIỆN 23/02/2000 079300012062
148 PHẠM HOÀNG MINH THƯ 23/06/2000 025970391
149 TRẦN VĂN THUẬN 12/03/2000 079200011922
150 PHẠM THỊ MỸ TIÊN 27/07/2000 025913894
151 BÙI THANH THỦY TIÊN 31/03/2000 025971050
152 LÊ HUYỀN TRÂM 22/04/2000 026010543
153 NGUYỄN MỘNG TRINH 15/11/1990 363536674
154 PHẠM CHÍ TRUNG 07/11/1999 025913957
155 LÊ NGUYỄN NGỌC TÚ 13/04/2000 025970145
156 HOÀNG PHƯƠNG UYÊN 21/05/1998 025760021
157 CAO NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 03/07/1999 025873547
158 NGUYỄN VŨ THANH VY 17/07/2000 025913764
Chia sẻ:
© 2017 Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo. All rights reserved.

Design by ThietKeWebUyTin.vn