danh sách sát hạch 18/10/2018

danh sách sát hạch 18/10/2018

danh sách sát hạch 18/10/2018

x
0973490069 ngotuong88@gmail.com
Facebook Youtube Tiwtter Google
Danh sách sát hạch lái xe ngày 18/10/2018
TRƯỜNG TCN NHÂN ĐẠO    
DANH SÁCH HỌC VIÊN
       
Ngày sát hạch:  18 tháng 10 năm 2018
Tại điểm thi: Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe - Trường TCN Số  7
Địa chỉ: 51/2 Thành Thái - P.14 - Q.10
Số TT Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Số CMND
I. THI MỚI:    
1 TRẦN THỊ VÂN ANH 26/08/2000 352495694
2 VÕ THỊ THÚY ANH 01/11/1999 079199007663
3 VÕ NGỌC BỘI 16/09/2000 025999160
4 NGUYỄN VĂN CHIẾN 29/06/1966 079066001663
5 TRẦN HỮU CÔNG 05/07/1999 026130016
6 DƯƠNG QUỐC CƯỜNG 17/12/1999 312475628
7 TRẦN CÔNG DANH 18/09/1999 025876622
8 MAI LÊ HUỲNH ĐỨC 28/08/2000 261564528
9 TRƯƠNG HỮU ĐỨC 07/02/1988 024057306
10 NGUYỄN DUY DƯƠNG 10/09/2000 272859818
11 NGUYỄN MẠNH DUY 04/03/1996 225812129
12 LÊ QUANG DUY 21/04/1999 025967920
13 TRẦN THỊ THẢO DUYÊN 12/04/2000 025912425
14 NGUYỄN THỊ HẠNH 02/01/1984 025506513
15 TRẦN VĂN HẬU 05/09/2000 261561793
16 LÊ NGỌC HIỀN 10/05/1996 079096001150
17 PHÙ VINH HIỂN 10/04/1988 079088005941
18 BÙI TRUNG HIẾU 26/06/1998 025591462
19 NGUYỄN TRUNG HIẾU 12/09/2000 025970844
20 HUỲNH GIA HÒA 27/03/2000 025912197
21 VŨ NGỌC HOÀN 13/11/1999 035099001185
22 NGUYỄN CÔNG HOÀNG 28/06/1991 024609076
23 NGUYỄN THỊ HUỆ 30/04/1989 151675208
24 NGUYỄN HOÀNG TRƯƠNG HUY 24/08/2000 212435123
25 LÊ BẢO HUY 18/01/1987 079087004275
26 BÙI QUANG HUY 10/09/2000 025970274
27 NGUYỄN PHI KHANH 24/08/2000 026008141
28 NGUYỄN NGUYỄN NHƯ KHANH 04/03/1999 025902014
29 TRƯƠNG ANH KHOA 10/09/1993 079093006782
30 HỒNG MINH KHÔI 30/07/2000 025999492
31 NGUYỄN HUỲNH GIA KỲ 29/10/1997 341902418
32 NGUYỄN HỒNG LAM 03/06/2000 025873122
33 VÕ NGỌC LÂM 26/01/1989 024230832
34 NGUYỄN TRƯỜNG QUẾ LÂM 25/08/1991 024491724
35 ĐẶNG XUÂN LẢM 31/08/1993 331729152
36 LÊ CÔNG LẬP 27/12/1996 025470749
37 NGÔ TẤN LÊN 11/08/1999 312451029
38 LÝ THỊ THÙY LINH 23/06/2000 026004475
39 NGUYỄN BẢO LONG 22/08/2000 079200009316
40 TRƯƠNG PHI LONG 22/02/1988 024381616
41 LÂM NGỌC LONG 25/09/2000 026018032
42 PHẠM HOÀNG LONG 24/01/2000 251220125
43 NGUYỄN THỊ BẢO LY 15/01/2000 212819474
44 TRẦN NGỌC HOÀNG MINH 23/11/1998 079098001212
45 BÙI PHƯƠNG NAM 02/11/1996 025488253
46 NGUYỄN THANH NAM 01/03/1998 363969936
47 ĐỖ HOÀNG NAM 31/07/2000 025970246
48 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 16/10/1996 221421198
49 TRẦN THỤY KIM NGÂN 10/12/1989 024608547
50 PHẠM MINH NGHĨA 01/01/1998 025760031
51 PHẠM THỊ MINH NGỌC 10/10/1993 024931793
52 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 23/03/1992 027192000168
53 DƯƠNG HỮU NHÂN 09/09/2000 321601922
54 TRẦN DANH NHÂN 16/05/1987 301801701
55 NGUYỄN NGỌC NHÍ 15/05/1992 371516282
56 HOÀNG VĂN NHỊ 10/02/1995 026095002858
57 ĐẶNG VĂN PHÁP 29/01/2000 035200000267
58 HỒ ĐỨC PHÁT 04/10/1999 025913619
59 BÙI ĐỨC GIA PHÚ 19/08/2000 026064821
60 LÊ NGUYỄN HOÀNG PHÚC 16/02/1999 025873997
61 NGUYỄN MINH PHƯỚC 21/08/1995 261326495
62 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 10/06/1968 022290026
63 MẠCH DUY PHƯƠNG 16/10/1982 023648661
64 ĐINH NGUYỄN MINH QUÂN 18/01/2000 026090411
65 LÊ HOÀNG QUÂN 15/04/1999 079099007346
66 PHẠM MINH QUÂN 08/01/2000 025919032
67 HÀ VĂN QUANG 22/01/1959 020519589
68 HUỲNH TẤN QUÍ 04/05/2000 026064084
69 LÊ VĂN SANG 04/10/1982 024378341
70 NGUYỄN MINH SANG 12/06/1992 221322573
71 ĐỖ THANH TÀI 27/10/1999 083099000104
72 VŨ QUỐC TÀI 23/09/1999 025834135
73 NGUYỄN TẤN TÀI 04/04/1995 025970633
74 NGUYỄN THỊ TÂM 27/03/2000 206304494
75 VÕ MINH TÂM 19/09/2000 025959390
76 NGUYỄN VĂN TÂN 22/07/1997 261417193
77 DƯƠNG ĐỨC THẮNG 25/09/1999 025876632
78 BÙI HỮU THANH 10/09/2000 026064222
79 TRẦN HẠNH THẢO 07/09/1999 079199008238
80 NGUYỄN LƯƠNG THANH THẢO 14/09/2000 026090221
81 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 12/07/2000 321615520
82 HÀ THỊ THẢO 04/04/1995 215351537
83 PHÙNG DIỆP THI 17/05/1983 311767421
84 NGUYỄN THỊ KIM THOA 28/11/1995 301520862
85 THÁI THỊ THƯƠNG THƯƠNG 18/07/1977 023246632
86 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 10/10/2000 079300006959
87 NGUYỄN MINH TIẾN 02/06/1999 352538340
88 NGUYỄN NGỌC TỊNH 06/01/1994 272303924
89 NGUYỄN QUỐC TOÀN 05/09/2000 079200008858
90 VŨ ĐÌNH TOÀN 05/08/1997 079097007191
91 TRẦN QUỐC TRẤN 14/01/1996 285564740
92 HUỲNH ĐỨC TRÍ 26/10/1999 094099000062
93 PHẠM HUỲNH THANH TRÚC 06/07/1995 025272414
94 NGUYỄN PHI TRƯỜNG 17/02/2000 025835686
95 NGUYỄN MINH TÚ 11/09/2000 026099276
96 NGUYỄN VĂN TUẤN 06/07/1999 001099024312
97 ĐOÀN PHẠM LÂM TUẤN 10/01/1983 079083001476
98 BẠCH THANH TÙNG 01/01/2000 212848973
99 HOÀNG TÙNG 25/05/2000 079200004637
100 NGUYỄN VĂN TÙNG 06/10/1982 311680700
101 NGUYỄN HỒ TỐ TUYÊN 22/06/1997 231061407
102 ĐẶNG THỊ HỒNG UYÊN 18/09/2000 201806530
103 TÔ PHƯƠNG UYÊN 21/09/2000 025913862
104 SƠN THỊ SÀ VƯỢL 01/01/1987 365827092
105 NGUYỄN THỤY HÀ VY 05/10/1991 024783471
106 LÊ NGỌC THÚY VY 18/11/1999 025834906
107 QUAN THIÊN BẢO YẾN 27/01/2000 272675330
II. THI LẠI:
108 TRẦN NGUYỄN MINH ANH 30/04/2000 341985532
109 NGUYỄN TUẤN ANH 19/04/1988 091818644
110 PHAN SĨ HOÀI GIA BẢO 21/06/2000 026023865
111 TRANG THANH BÌNH 29/02/2000 025835729
112 NGUYỄN VIẾT ĐÀ 20/01/1977 183382298
113 NGUYỄN HỮU ĐỨC 20/07/2000 025970374
114 ĐỖ THỊ DUNG 05/05/1980 025175199
115 NGUYỄN THANH DUY 05/06/1990 074090000041
116 BÙI NHỰT PHƯƠNG DUYÊN 19/08/2000 025970161
117 NGUYỄN THỊ THU HÀ 30/07/1998 025802083
118 TÔ THỊ THANH HẰNG 28/10/1997 025763790
119 HẬU DUY HIỀN 14/08/2000 079200002790
120 NGUYỄN HOÀNG HUY 09/07/1990 024685111
121 PHẠM THỊ LIÊN 22/11/1997 241702244
122 CAO VĂN LƯỢNG 16/09/1969 022281532
123 NGUYỄN CHÍ MỸ 03/05/2000 079200005855
124 LÝ THÚY NGỌC 13/01/1970 022633286
125 TỪ GIA NGUYỆN 11/07/1999 025971221
126 TRƯƠNG TUYẾT NHI 26/10/1999 025811715
127 BÙI NGUYỄN TẤN PHÁT 15/06/2000 079200006308
128 NGUYỄN VĂN PHÚC 08/07/2000 026064499
129 HUỲNH THỊ KIM PHỤNG 04/06/1998 371823198
130 NGUYỄN ANH PHƯƠNG 10/01/1996 321571508
131 ĐÀO THỊ THANH TÂM 05/09/2000 272765207
132 LÊ HOÀNG THANH THẢO 05/05/2000 026057013
133 VÕ NGỌC THIỆN 31/01/2000 025913270
134 ĐÀM QUANG THOẠI 13/09/1991 080510385
135 HỒ MINH THUẬN 12/08/1998 079098007827
136 PHẠM THỊ MỸ TIÊN 27/07/2000 025913894
137 PHẠM CHÍ TRUNG 07/11/1999 025913957
138 NGUYỄN LÊ MINH TÚ 12/03/2000 079200011956
139 VŨ NGỌC SƠN TÙNG 04/01/2000 079200005200
140 NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN 27/12/1996 025435640
141 CAO NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 03/07/1999 025873547
142 TÔ CHÂU VŨ 13/05/2000 079200006307
143 PHẠM BÁ VŨ 28/09/1996 079096007369
Chia sẻ:
© 2017 Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo. All rights reserved.

Design by ThietKeWebUyTin.vn