Danh sách sát hạch ngày 10/10/2019

Danh sách sát hạch ngày 10/10/2019

Danh sách sát hạch ngày 10/10/2019

x
0973490069 ngotuong88@gmail.com
Facebook Youtube Tiwtter Google
Danh sách sát hạch lái xe ngày 10/10/2019
  TRƯỜNG TCN NHÂN ĐẠO          
DANH SÁCH HỌC VIÊN
Ngày sát hạch:  10 tháng 10 năm 2019
Tại điểm thi: Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe - Trường TCN Số  7
Địa chỉ: 51/2 Thành Thái - P.14 - Q.10
STT Họ và Tên Ngày sinh Số CMND   STT Họ và Tên Ngày sinh Số CMND
  I. THI MỚI         II. THI LẠI    
1 LÊ NGỌC QUỲNH ANH 29/08/2001 079301016311   92 NGUYỄN NGỌC ANH 03/05/1987 321233535
2 TRẦN KIM ANH 15/04/2001 079301002400   93 LÊ QUẾ CHI 15/01/2000 025835527
3 MAI HOÀNG BẢO 21/08/2001 079201019627   94 ĐÀO THỊ HỒNG ĐÀO 28/01/1969 079169009827
4 VÕ DUY GIA BẢO 11/05/2001 026059374   95 NGUYỄN TIẾN PHÁT ĐẠT 08/03/2001 079201031631
5 NGUYỄN VĂN BÌNH 07/11/1983 024835728   96 NGUYỄN VĂN DŨNG 25/09/1988 186575501
6 TRẦN THANH BÌNH 12/05/2001 025971824   97 NGUYỄN HỮU ĐƯỢC 27/12/2000 352584965
7 NGUYỄN ANH CHIẾN 25/10/1999 079099001052   98 LÊ THỊ HUỲNH GIANG 08/09/1999 079199009764
8 TRẦN ĐỨC CHIẾN 23/05/2001 079201008900   99 NGUYỄN THỊ KIM HÀ 07/09/2000 025970001
9 VÕ THÀNH CHUNG 18/11/1996 025590420   100 LÊ CHÍ HIẾU 09/09/1990 341556146
10 NGUYỄN THÀNH CÔNG 10/07/2001 079201015522   101 PHAN THỤY XUÂN HỒNG 06/10/1985 023950304
11 NGUYỄN QUỐC ĐẠI 01/01/1999 352490483   102 PHAN VÕ THANH HÙNG 15/04/1994 079094011546
12 LÊ THÀNH ĐẠT 14/08/1997 366153381   103 HUỲNH ĐỨC HUY 16/11/2000 079200000564
13 PHẠM TẤN ĐỈNH 19/10/1998 352558683   104 ĐÀM BẢO HUY 01/05/2001 079201024031
14 BÙI THANH ĐÔNG 21/07/1995 079095001354   105 TRẦN QUỐC HUY 03/06/1984 079084013285
15 TRẦN NGUYỄN ANH ĐỨC 25/06/2001 079201006119   106 TRƯƠNG TRẤN HUY 12/06/1989 079089003432
16 NGUYỄN ANH ĐỨC 25/06/2000 080200000130   107 CAO XUÂN NGỌC KHANH 13/08/2001 079301015241
17 PHẠM ANH DŨNG 21/11/1971 022252793   108 LÊ MINH KHOA 15/08/2001 079201023157
18 DƯƠNG NGỌC HẢI 15/11/1992 079092003026   109 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 06/06/1996 077196000320
19 ĐỖ THỊ KIM HẠNH 27/08/2001 079301007007   110 PHÓ THỊ NGỌC LAN 18/11/1994 025217161
20 ĐỖ NHẬT HÀO 20/03/2000 079200019245   111 NGUYỄN VĂN LINH 30/01/2001 079201012818
21 THẠCH SIÊNG HẮT 01/01/1999 334999339   112 HUỲNH BỬU LONG 11/04/2000 080200000335
22 KHUẤT MẠNH HOÀI 25/09/2001 079201001488   113 VŨ NGỌC LONG 14/12/2000 025970298
23 HUỲNH THỊ MỸ HOÀNG 11/01/1999 025834260   114 ĐOÀN MINH MẪN 25/06/1998 079098006747
24 VŨ THẾ HƯNG 25/10/1991 024472547   115 TRƯƠNG QUANG MINH 11/07/1993 025189172
25 HÀ THANH HUY 22/09/2000 366282001   116 TRẦN VŨ TRÀ MY 16/12/1999 241773358
26 TRẦN GIA HUY 11/12/2000 025913819   117 ĐỖ TẤN NÊN 01/09/2001 212463298
27 LÊ GIA HUY 14/10/2000 079200004747   118 THÁI NGUYỄN MINH NGHĨA 19/08/2001 079201017701
28 ĐỖ NHẬT HUY 29/08/2001 079201019873   119 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 19/06/2001 079201004130
29 NGUYỄN NGỌC HỒNG KHOA 08/10/1993 079093000607   120 HÀ UYỂN NHI 15/02/2001 079301007356
30 TRẦN NHẬT ĐĂNG KHOA 28/05/1984 023689874   121 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHƯ 25/02/2000 079300008673
31 VÕ LÊ ĐĂNG KHOA 06/04/2001 079201006285   122 VŨ THỊ PHƯƠNG NHUNG 07/09/1983 036183011408
32 PHẠM HOÀNG GIA KHÔI 02/09/2001 285781425   123 NGUYỄN TRƯƠNG HOÀNG PHÚ 20/04/2001 079201006440
33 NGUYỄN HUỲNH ANH KIỆT 16/04/2001 079201001279   124 TRẦN MINH QUANG 27/08/2001 341982980
34 NGUYỄN TRẦN TUẤN KIỆT 06/10/2000 025971974   125 BÙI THANH QUANG 07/01/1984 079084014890
35 TRƯƠNG MINH LÂM 11/01/2001 371975348   126 THÁI HOÀNG SANG 18/06/2001 301765759
36 CHỐNG TRẦN MỸ LINH 11/06/2001 272904210   127 TRẦN THỊ NGỌC THANH 10/07/2001 079301005401
37 MAI KHẮC LONG 17/10/1994 261313527   128 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 30/01/1989 197236389
38 NGUYỄN KIM LONG 21/01/1997 079097002686   129 LÊ TRÍ THIỆN 03/11/1998 025761811
39 TRẦN NGỌC LONG 13/01/2001 079201026206   130 TRẦN MINH THIỆN 06/06/2001 079201015061
40 NGUYỄN MINH LONG 12/09/2001 079201010657   131 PHẠM VŨ NGỌC THIỆN 21/08/1998 212460035
41 NGUYỄN THẾ LUÂN 27/10/1998 025888420   132 PHẠM TRUNG THIẾT 22/07/2001 321785997
42 TRẦN VĂN LŨY 03/06/1998 352395547   133 PHẠM THỊ KIM THÚY 24/07/1988 024346503
43 NGUYỄN VĂN MẾN 30/11/1995 312240095   134 LÊ THANH TIỀN 18/12/1990 024368553
44 MUSTAFA 13/10/1992 024972739   135 LƯU NGỌC TRĂM 21/04/2001 382016159
45 LÊ THỊ THÚY NGA 29/10/2000 079300015908   136 VÕ NGỌC BẢO TRÂN 16/01/2001 026059422
46 NÔNG TRẦN KHÁNH NGÂN 03/03/2000 261458331   137 TRƯƠNG KHẮC TRÌNH 15/04/1994 079094011601
47 LÊ NGUYỄN KIM NGÂN 14/09/1999 025835999   138 LÊ KHÁNH TRÌNH 27/09/1991 024757892
48 LÊ KIM NGÂN 10/05/2000 342005712   139 TRƯƠNG TẤN TRỌNG 18/03/1962 079062001540
49 PHAN NGUYỄN THÀNH NHÂN 28/08/2001 079201000318   140 NGUYỄN THỊ ĐÔNG TRÚC 23/09/1996 321601047
50 ĐÀO MINH HẠNH NHIÊN 02/07/2001 312532097   141 NGUYỄN CAO THANH TRÚC 09/09/2000 026096154
51 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ 15/10/2000 025913933   142 NGUYỄN LÊ NHẬT TRUNG 17/05/2001 079201019603
52 NGUYỄN ÁI NHƯ 10/04/2001 079301011999   143 TRẦN QUỐC TUẤN 09/09/1971 022081029
53 VÕ NGỌC KIM OANH 07/10/1992 079192001205   144 NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN 24/07/2001 079301003182
54 LÊ TẤN PHÁT 16/02/2000 079200008077   145 ĐỖ CAO VĂN 22/10/1986 079086008297
55 LÊ CAO THIÊN PHÚC 12/11/1993 025101274   146 HOÀNG ANH VŨ 20/05/1997 192115872
56 KHƯƠNG HUỲNH TẤN PHÚC 06/02/2000 026064091          
57 VŨ CÚC PHƯƠNG 18/07/2001 026064406          
58 LƯƠNG MINH SANG 18/09/2001 079201017518          
59 NGUYỄN THANH SANG 04/07/1992 312158344          
60 PHAN HOÀI SƠN 27/09/2001 079201026518          
61 NGUYỄN HỮU SƠN 03/01/1988 024337642          
62 TRẦN VÕ THÀNH TÂM 25/04/2000 025971541          
63 HUỲNH QUỐC THANH 23/11/1993 079093001880          
64 NGUYỄN THANH THẢO 21/03/2001 079301006548          
65 HUỲNH ĐỨC THỊNH 28/07/1981 024000195          
66 LÊ THÀNH THO 02/10/1994 341747947          
67 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 12/05/2001 079301008430          
68 LÊ ĐỖ HOÀI THƯƠNG 06/01/2001 079301000242          
69 TRẦN THỊ THANH THÙY 24/05/1983 023639378          
70 VÕ HỮU TƯỜNG THỤY 25/06/1993 261266383          
71 VÕ THỊ ANH THY 29/04/2001 025971530          
72 NGUYỄN VĂN TIẾN 04/09/1997 025640032          
73 NGUYỄN MINH TIẾN 30/01/2001 312464275          
74 KIỀU THANH TRÂM 17/02/1996 225679669          
75 LÊ THỊ TRÂM 02/07/1999 291196566          
76 VÕ THỊ HUYỀN TRÂN 15/08/2000 366263372          
77 PHẠM THỊ ĐOAN TRANG 26/10/1990 024426593          
78 BÙI MINH TRÍ 17/10/1999 079099010477          
79 TRẦN THỊ THANH TRÚC 01/06/2000 079300003459          
80 ĐỖ TRẦN THANH TRÚC 05/10/1992 025070417          
81 TRẦN PHƯỚC TRUNG 30/03/2001 026050267          
82 HUỲNH ANH TUẤN 04/09/1996 025345207          
83 LÊ NGỌC ANH TUẤN 18/09/1979 023310643          
84 ĐẶNG THỊ MINH TUYỀN 12/03/1998 025657881          
85 BÙI THANH NHÃ UYÊN 10/01/2000 261583251          
86 ĐINH THỊ TƯỜNG VI 25/04/2000 025970253          
87 BÙI THIÊN VĨ 24/06/2001 212815652          
88 LÊ THỊ KIỀU VY 19/07/2001 079301001008          
89 LÝ LÂM TƯỜNG VY 28/08/2001 086301000151          
90 LƯU NGỌC XUÂN XINH 12/01/2000 025835141          
91 ĐỖ NGỌC XUÂN 24/10/1998 079198004383          
Chia sẻ:
© 2017 Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo. All rights reserved.

Design by ThietKeWebUyTin.vn