Danh sách sát hạch

Danh sách sát hạch

Danh sách sát hạch

x
0973490069 ngotuong88@gmail.com
Facebook Youtube Tiwtter Google
Danh sách sát hạch
Danh sách sát hạch lái xe ngày 21/11/2019

Danh sách sát hạch lái xe ngày 21/11/2019

Anh/Chị vui lòng có mặt lúc 11h30 ngày thi, đi nhớ mang theo chứng minh nhân dân bản chính (thẻ căn cước công dân) và cây viết xanh. Tập trung ở căn tin (phòng chờ số 2) tại địa chỉ: 51/2 Thành Thái, P14, Q10.
Danh sách sát hạch lái xe ngày 31/10/2019

Danh sách sát hạch lái xe ngày 31/10/2019

Anh/Chị vui lòng có mặt lúc 7h sáng ngày thi, đi nhớ mang theo chứng minh nhân dân bản chính (thẻ căn cước công dân) và cây viết xanh. Tập trung ở căn tin (phòng chờ số 2) tại địa chỉ: 51/2 Thành Thái, P14, Q10.
Danh sách sát hạch lái xe ngày 10/10/2019

Danh sách sát hạch lái xe ngày 10/10/2019

Anh/Chị vui lòng có mặt lúc 7h sáng ngày thi, đi nhớ mang theo chứng minh nhân dân bản chính (thẻ căn cước công dân) và cây viết xanh. Tập trung ở căn tin (phòng chờ số 2) tại địa chỉ: 51/2 Thành Thái, P14, Q10.
Danh sách sát hạch lái xe ngày 20/12/2018

Danh sách sát hạch lái xe ngày 20/12/2018

Anh/Chị vui lòng có mặt lúc 7h sáng ngày thi, đi nhớ mang theo chứng minh nhân dân bản chính (thẻ căn cước công dân) và cây viết xanh. Tập trung ở căn tin (phòng chờ số 2) tại địa chỉ: 51/2 Thành Thái, P14, Q10.
Danh sách sát hạch lái xe ngày 22/11/2018

Danh sách sát hạch lái xe ngày 22/11/2018

Anh/Chị vui lòng có mặt lúc 7h sáng ngày thi, đi nhớ mang theo chứng minh nhân dân bản chính (thẻ căn cước công dân) và cây viết xanh. Tập trung ở căn tin (phòng chờ số 2) tại địa chỉ: 51/2 Thành Thái, P14, Q10.
Danh sách sát hạch lái xe ngày 18/10/2018

Danh sách sát hạch lái xe ngày 18/10/2018

Anh/Chị vui lòng có mặt lúc 7h sáng ngày thi, đi nhớ mang theo chứng minh nhân dân bản chính (thẻ căn cước công dân) và cây viết xanh. Tập trung ở căn tin (phòng chờ số 2) tại địa chỉ: 51/2 Thành Thái, P14, Q10.
Danh sách sát hạch lái xe ngày 20/09/2018

Danh sách sát hạch lái xe ngày 20/09/2018

Anh/Chị vui lòng có mặt lúc 7h sáng ngày thi, đi nhớ mang theo chứng minh nhân dân bản chính (thẻ căn cước công dân) và cây viết xanh. Tập trung ở căn tin (phòng chờ số 2) tại địa chỉ: 51/2 Thành Thái, P14, Q10.
© 2017 Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo. All rights reserved.

Design by ThietKeWebUyTin.vn